Neovius, Edvard Engelbert

Neovius, Edvard Engelbert

1823–1888. Kenraalimajuri, matematiikan ja topografian opettaja Haminan kadettikoulussa 1845. Julkaisi tutkimuksia ja oppikirjoja.

Pituus-, tilavuus- ja painomittojen metrisen järjestelmän käyttöönotto, lausunto senaatin täysistunnossa 21.3.1864

Päivämäärä: 
21.3.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kun säädyt ovat omasta puolestaan hylänneet esityksen nykyisin käytössä olevien jalka- ja naulamääräisten mittojen ja painojen jakamisesta desimaalijärjestelmän mukaan, mutta sitä vastoin puoltaneet Hänen Keisarillisen Majesteettinsa esityksen mukaisesti pituus-, tilavuus- ja painomittojen järjestämistä useissa Euroopan maissa käyttöön otetun metrijärjestelmän mukaisesti, jota uudistusta myös keisarillinen senaatti on aiemmin puoltanut, katsoi senaattori kuuliaisuutensa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista määräystä kohtaan lähinnä vaat...
Paikat: 
Asiat: 

Pituus-, tilavuus- ja painomittojen metrisen järjestelmän käyttöönotto, lausunto senaatin talousosastossa 9.5.1864 (salainen)

Päivämäärä: 
9.5.1864
Kun senaattori Snellman oli tarkemmin selvittänyt komitean asettamisen tarkoitusta, ja että komitean pitäisi antaa keisarilliselle senaatille esitys asetukseksi pituus- ja tilavuusmittojen ja painojärjestelmän muutoksesta maassa metrisen järjestelmän mukaiseksi, syntyi aiheesta keskustelu. Komitea katsoi, harkittuaan kaikkia sellaiseen uudistukseen liittyviä seikkoja, että uudistus olisi heti toteutettava kokonaisuudessaan, ja että perusyksiköiksi olisi otettava: pituusmitaksi metri = 40 tuumaa, pintamitaksi hehtaari = 2 tynnyrinalaa, tilavuusmitaksi hehtolitra = 38 kannua sekä painomitaksi...
Paikat: 
Asiat: 

Morgonbladet nro 86, 13.4.1876: [Rahan arvon huononemisesta]

Päivämäärä: 
13.4.1876
Kirjallisessa Kuukausilehdessä nro 3 hra Y. K. [G. Z. Yrjö-Koskinen] on ottanut esille herättämämme kysymyksen väliaikaisesta toimenpiteestä, jolla estetään rahan arvon huononeminen. Kirjoittaja ei pidä sellaista toimenpidettä ehdottoman välttämättömänä. Jos todella, kuten hän näyttää olettavan, valtiopäivien myötävaikutuksella asia saadaan hoidetuksi vuoden kuluessa, niin pikaisempaa toimenpidettä tuskin on vaadittu. Mutta uskoaksemme kunnioitettu kirjoittaja ei ole laskenut oikein, millaisen ajan sellainen operaatio joka tapauksessa vaatii. Jotta asiassa voitaisiin antaa edes ehdotus valt...
Paikat: