Christian Oker-Blom

Christian Oker-Blom

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
11.7.1866
Viipurissa 11.7.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Viitaten siihen, että kruunulle tulevien verojen ja maksujen perimisen odotettiin tuottavan tänä vuonna vaikeuksia Viipurin läänissä, kiiruhdan ilmoittamaan sen iloisen uutisen, että nämä pelot ovat osoittautuneet enimmäkseen aiheettomiksi tai liiallisiksi ja että kruununvoutien antamien tilitysten mukaan vuoden verojen ja maksujen perintä on sujunut odottamattoman hyvin, sillä rästiin jääneiden suoritusten koko määrä tässä läänissä yltää juuri ja juuri noin 33 000 markan vähäiseen summaan. Tämä tulos on todellakin väistämättä todettava ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
1.9.1866
Viipurissa 1.9.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Palattuani muutamia päiviä sitten tarkastusmatkalta Viipurin läänin sisä- ja pohjoisosista, nimittäin Antrean, Jääsken, Ruokolahden, Parikkalan, Kurkijoen, Jaakkiman, Uukuniemen, Sortavalan, Ruskealan, Impilahden, Salmin, Suistamon, Korpiselän ja Suojärven pitäjistä, kiiruhdan ilmoittamaan sen iloisen uutisen, että peltojen kasvu on ollut kaikkialla sangen hyvää ja lupailee varsin runsasta satoa. Kierrokseni varrella ruis oli suurimmaksi osaksi jo korjattu, ohraa leikattiin monilla paikkakunnilla ja jossakin oli kaurankin korjuu jo aloite...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
4.12.1866
Viipurissa 4.12.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Vanhastaan tiedetään, että herkästi uskotaan siihen mitä toivotaan, ja erityisesti tässä aiheena olevassa tapauksessa on ilo uskoa huhuun, että Sinua on ilahdutettu aatelisarvolla. Henkilökohtaisesti asia saattaa tuntua vaikkapa yhdentekevältäkin, mutta se ei ole yhdentekevää maan eikä tulevien valtiopäivien kannalta, joilla lienee oikeus nähdä tässä enemmän kuin vain tavanomaista kohteliaisuutta. Rohkenen siis nyt uskoa huhuun ja kiiruhdan esittämään onnitteluni ensisijaisesti Sinulle, suuresti kunnioitettu Veli, ja sitten etenkin kaiki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
12.5.1867
Viipurissa 12.5.1867   Suuresti kunnioitettu Veli!    Päivän postissa lähtevät keisarilliselle senaatille asiakirjat, jotka koskevat Kuusaan lahjoitusmaatilan lunastamista Suomen valtiolle sekä sen luovuttamista talonpojille ja täyden omistusoikeuden myöntämistä heille. Mukana on myös pöytäkirja kokouksesta, jonka tämän asian johdosta pidin senaatin määräyksen mukaisesti mainitun tilan lahjoitusmaatalonpoikien kanssa. Kiiruhdan nyt ilmoittamaan tämän toimituksen tulokset Veljen suopeamielisesti arvioitaviksi. Pöytäkirjasta ja asiakirjoista käy selville, että tämä asia on nyt saatu menestyks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
20.9.1867
Kalliossa (Saimaan kanavan varrella) 20.9.1867   Suuresti kunnioitettu Veli!    Näinä ankarina aikoina minun ei pitäisi vaivata Veljeä ehdotuksillani, mutta kun kyvykkään ja rehdin alaisen etu sitä vaatii, pidän velvollisuutenani hyvän sanan sanomista Veljelle Sortavalan kihlakunnan kruununvoudin E. Elfvengrenin puolesta. Hän on hakenut Suomen itäisen tullipiirin päällikön virkaa ja saanutkin ensimmäisen ehdokassijan äskeisessä ehdollepanossa tämän viran täyttämiseksi Wasastjernan jälkeen. Kruununvouti Elfvengren on joka suhteessa kertakaikkisen rehellinen ja erityisen tarkka virkamies, mut...
Kirjeenvaihto: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
22.10.1867
Suuresti kunnioitettu Veli! Lappeenrannassa 22.10.1867   Ollessani paraikaa matkalla läänissä neuvotellakseni ja sopiakseni jokaisen kunnan kunnanhallituksen ja köyhäinhoitojohtokunnan kanssa tarpeellisista avustustoimista sekä omien tarpeiden täyttämiseksi että etenkin niiden hädänalaisten auttamiseksi, joita mitä todennäköisimmin virtaa tänne maan pohjoisemmista osista, havaitsen joutuvani häiritsemään Veljeä näillä riveillä. En ole tähän mennessä anonut avustuksia valtion varoista tämän läänin tarpeita varten. En ano niitä nytkään, vaikka tilanne on eräillä paikkakunnilla vaikea. Hätälei...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: