Christian Oker-Blomilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
11.7.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Viipurissa 11.7.1866

 

Suuresti kunnioitettu Veli! 

 

Viitaten siihen, että kruunulle tulevien verojen ja maksujen perimisen odotettiin tuottavan tänä vuonna vaikeuksia Viipurin läänissä, kiiruhdan ilmoittamaan sen iloisen uutisen, että nämä pelot ovat osoittautuneet enimmäkseen aiheettomiksi tai liiallisiksi ja että kruununvoutien antamien tilitysten mukaan vuoden verojen ja maksujen perintä on sujunut odottamattoman hyvin, sillä rästiin jääneiden suoritusten koko määrä tässä läänissä yltää juuri ja juuri noin 33 000 markan vähäiseen summaan. Tämä tulos on todellakin väistämättä todettava varsin tyydyttäväksi nykyisissä melko epäsuotuisissa oloissa, ja kun lisäksi yksikään ihminen ei tässä läänissä ole joutunut lähtemään maaltaan kruunulle suoritettavien maksujen takia ja kun jäljelle jääneet rästit saadaan kruununvoutien yksimielisen käsityksen mukaan helposti perityksi syksyllä sadonkorjuun päätyttyä, on samaan aikaan sekä iloittava tästä tuloksesta että ihailtava Suomen kansan syvää velvollisuudentuntoa, joka on tässäkin yhteydessä käynyt ilmi, sillä epäilemättä monikin on raapinut kokoon viimeiset roponsa maksaakseen velkansa valtiolle. Tällä perusteella samoin kuin keisarillisen senaatin minulle antamien valtuuksien nojalla olen siis myöntänyt jäljellä olevien rästien perintään lykkäystä syyskuuhun saakka ja toivon väestön ottavan tämän ratkaisun hyvin ja kiitollisena vastaan, samalla kun se vastannee kruunun todellisia etuja keventäessään mielialaa köyhän mökissä. Valittelu tämän läänin epätäsmällisyydestä velvoitteidensa täyttämisessä vaimentunee näin ollen nyt väistämättä, ja kun lisäksi vielä voinemme Jumalan avulla jotenkuten selviytyä uuteen viljasatoon saakka omin varoin ja omalla työllämme tarvitsematta kenenkään apua tullaksemme toimeen, voitaneen arvioida läänin maineen olevan lujalla pohjalla tuleviksi ajoiksi. Kaikkialta maasta saapuu myös ilahduttavia uutisia siunauksellisesta sadosta, ja ellei tämä toivo petä, saanemme pian korvatuksi taakse jääneistä vaikeuksista aiheutuneet vahingot.

Minun on kuitenkin jo ennakolta pyydettävä suuresti kunnioitetun Veljeni ystävällistä apua erään asian järjestämisessä, ja tämä koskee varojen saamista merenkulun edistämiseen rannikoillamme Suomenlahdella ja Laatokalla. Tätä tarkoitusta varten lienee merimieskoulun perustaminen välttämätöntä. Heti ehdittyäni hieman paremmin perehtyä täällä vallitseviin oloihin tuon tämän kysymyksen esiin ja odotan saavani silloin hyvää tukea.

Tämän kuun lopulla teen matkan pohjoiseen [Laatokan-]Karjalaan tutustuakseni tarkemmin läänin tarpeisiin ja voidakseni omakohtaisesti arvioida vuoden satotoiveita.

Viihdymme täällä erinomaisen hyvin, ja jos vain terveystilanne olisi tällä seudulla parempi, minulta ei täältä olisi odotettavissa minkäänlaisia valituksia. Lavantauti, kolera ja muut taudit aiheuttavat kuitenkin huolia, ja kun idästä palaava proletaarien tulva ei tyrehtyne ennen syyskesää, joutunemme kärsimään tätä surkeutta vielä melko kauan.

Toivottaen Veljelle hauskaa kesää ja esittäen vaimoni terveiset allekirjoitan olevani edelleenkin ystävyydessä ja kunnioittavasti suuresti kunnioitetun

Veljeni

vilpittömän altis

Chr. Oker-Blom

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: