Rahauudistus

Rahauudistus

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.4.1865
Pietarissa 8.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjeeseenne huhtikuun 3. päivältä kiiruhdan ilmoittamaan, että esittämänne mielipiteet rahakysymyksestä hyväksytään täydellisesti ja niiden mukaan toimitaan tästä syystä sekä uudistuksen toimeenpanon salassapidon että sen toivotun ajankohdan osalta. Emme vielä tiedä varmasti, vaaditaanko meitä maksamaan kurssiero edessä olevien Venäjän kruunun sotilasmenojen osalta! Emme ole saaneet tähän kysymykseen vielä selvää vastausta valtiovarainministeriltä. Jos tämä useiden satojentuhansien ruplien vuotui...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.4.1865
Pietarissa 12.4.1865   Luottamuksellisesti. Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Paroni Rokassovskin viimeksi täällä käydessä virisi kysymys niistä vaikeuksista, joita Suomessa toteutettavan rahauudistuksen toimeenpanon jälkeen aiheutuisi sinne sijoitetulle Venäjän sotilashenkilöstölle, kun sen pitäisi nykyisillä palkoillaan huolehtia toimeentulostaan ja muista elinkustannuksistaan. Hänen Keisarillinen Majesteettinsa suvaitsi tällöin sanoa, että Suomen valtion pitäisi korvata ne mahdolliset vähennykset, joita Venäjän ja Suomen rahan kurssiero saattaisi aiheuttaa sotilashenki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.5.1865
Helsingissä 2.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen sattuneesta syystä pyytää tietoa, esitelläänkö senaatin pian lähtevä ilmoitus siitä, että rahauudistuksen ajan katsotaan olevan käsillä, Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen vai onko asiasta jo olemassa Hänen Majesteettinsa lopullinen päätös, josta tiedottaminen vain on lykätty odottamaan senaatin mainitun alamaisen ilmoituksen saapumista. Ilmoituksen sanamuoto pitäisi kaiketi laatia tässä suhteessa vallitsevaa asiaintilaa vastaavaksi. Pyydän kunnioittavasti Jalosukuiselta Herra Kreiviltä pikaista vastausta, jos Herra Kreivin ai...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
24.4.1865
Pietarissa 24.4/6.5.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Herra Senaattorin minulle toukokuun 2. päivän kirjeessään esittämän tiedustelun johdosta kiiruhdan kertomaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole vielä ilmoittanut lopullista päätöstään Suomen rahauudistuksen toimeenpanon päivämäärää koskevasta kysymyksestä ja että näin ollen keisarillisen senaatin tänne saapuva ilmoitus siitä, että tämän uudistuksen toimeenpanon ajankohta olisi käsillä, esitellään tämän asian lopullista ratkaisemista varten tavanomaisessa järjestyksessä heti ilmoituksen saavuttua tänne...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.3.1865
Helsingissä 23.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin viimeksi saapuneesta kunnianarvoisasta tiedonannosta minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni. Senaatin alamainen ilmoitus rahauudistuksesta kuuluu lähteneen viime postissa. Valitettavasti esitys ei ole yksimielinen. Enemmistön kannasta poikkeavissa äänestysselityksissä ilmeneviä vääriä tietoja ja aiheettomia verukkeita ei ole korjattu annetuista tiedoista huolimatta; ja pidän näin ollen velvollisuutenani kiinnittää Herra Kreivin huomiota niiden laatuun. Sen varalta, että kysymys sotilashenkilöstön palkkauks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
10.6.1865
Helsingissä 10.6.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Pietarista saapuvat matkalaiset kertovat, että rahakysymys on esitelty. Pankin konttorissa siitä on kuulemma tiedetty! En tietenkään usko kertomusta. Minusta on kuitenkin pelottavaa kuulla, että tiedetään asian vielä joutuvan esiteltäväksi. Sikäli kuin olen pystynyt havaitsemaan, täällä ei yhdelläkään ihmisellä – asian käsittelyyn osallistuneita lukuun ottamatta – ole ollut siitä mitään tietoa. Nyt huhu kiertää maata salamavauhtia – ja tämä melkeinpä vastaa uudistuksen päivämäärän ilmoittamista. Suokaa ystävällisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
17.6.1865
Pietarissa 17.6.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjelmä tämän kuun 10. päivältä. Minun velvollisuutenani olisi nyt vastata siihen kohta kohdalta, mutta tällä hetkellä en voi mitenkään ryhtyä siihen. Kenraalikuvernöörimme vähintäänkin merkillinen esiintyminen jäähyväisaudienssillaan ennen viimekertaista lähtöään täältä on mullistanut kaikki täkäläiset asiamme. Kenraalikuvernööri, joka on aiemmin osoittanut olevansa nuorten vapaamielisten valtiopäivä- ja lehdistösankareittemme suosija, on yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus rahauudistuksen kurssieroksi, lausunto senaatin talousosastossa 19.6.1865 (sub secreto)

Päivämäärä: 
19.6.1865
Senaattori Snellman lausui ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] mielipiteensä – että senaattori, tunnustaen syvää alamaista kiitollisuutta tuntien niiden armollisten päätösten arvon, jolla maalle on taattu vakaasta rahan arvosta koituvat edut, sen asukkaille heidän omaisuutensa turva ja sen horjuvalle hyvinvoinnille vakaa pohja, joka mahdollistaa sen ylläpitämisen ja kohentamisen, halusi muistuttaa, että Suomen valtiolle lähestyvä rahanuudistus ei kuitenkaan tuota mitään suoranaista hyötyä. Sillä valtion menot maksetaan rahana, joka on nimellisarvoltaan sama, olipa tuo raha hyvä tai huono. M...
Paikat: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
20.6.1865
Helsingissä 20.6.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Saan kohteliaimmin kiittää arvoisasta viestistänne 17. päivältä. Saanen sanoa, että on kauheaa elää täällä pimeydessä ja toimia tietämättä näkemysten ja asioiden tilasta. Pyydän Herra Senaattoria olemaan täysin vakuuttunut siitä, ettei mikään minulle luottamuksellisesti annettu tieto tule muiden korviin. Tietääkseni ainoa varomattomuuteni tässä suhteessa on ollut, että olen pari kertaa senaatissa sanonut saaneeni sellaisen ja sellaisen tiedon, nimittäin asioista, joista kuka tahansa voi saada tietää. Olen kuitenkin kauan sitten saanu...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Johan Jägerhornilta

Päivämäärä: 
14.7.1865
H:gissä 14.7.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Samalla kun minulla on kunnia liittää oheen eilispäivän esityslista, pyydän saada kertoa, että kotimaista lainaa koskeva julkinen kuulutus tosin laaditaan vain reskriptiä seuraten, joka taas tiettävästi on senaatin anomuksen kanssa yhdenmukainen, mutta muut siitä aiheutuvat toimet jäävät riippumaan Herra Senaattorin omasta asiaa koskevasta esityksestä senaatille. Rahauudistusasia lykättiin senaatin molempien osastojen yhteisistuntoon, koska kenraalikuvernöörin ja valtiosihteerin kirjeet olivat kumpikin osoitettuja ”senaatille”...
Paikat: