Rahauudistus

Rahauudistus

Pakkokurssista koskien Suomen ja Venäjän setelirahan käyttöä laillisena maksuvälineenä, konsepti

Päivämäärä: 
15.1.1865
Kun pankki ryhtyy jälleen lunastamaan velkakirjojaan, ei varsinkaan nykyään tässä maassa vallitsevan kaltaisissa oloissa ole mahdollista välttää monenlaisia yleiselle liikkeelle koituvia haittoja, ja voiton halu sekä tappion pelko lisäävät vääjäämättä niiden määrää. Maassa kiertää kahdenlaista setelirahaa, Suomen Pankin ja Venäjän valtakunnanpankin, jotka molemmat juoksevat pakkokurssiin laillisena maksuvälineenä, ja molemmat siksi samanarvoisina. Jos nyt yhtä setelilajia, Suomen Pankin seteleitä, aletaan lunastaa hopealla sen nimellisarvoon, niin jokainenhan ymmärtää, että sen todellinen a...

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
18.1.1865
Oulussa 18.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sovittuani asiasta ennakolta maaherra Bergmanin kanssa anoin viime vuoden maaliskuussa keisarilliselta senaatilta lupaa määrätä maanmittari yhdessä Ruotsin hallituksen nimeämän insinöörin kanssa tutkimaan ja määräämään, mihin Tornionjoessa saadaan sijoittaa lohipatoja ja miten mittavia ne saavat olla ym., mikä olisi sangen välttämätöntä sekä kalastuksen säilyttämiseksi tulevaisuuteenkin että mainitussa joessa tapahtuvan tukinuiton helpottamiseksi. Kun Ruotsin hallitus on puolestaan jo viime kesänä sekä määrännyt tehtävään maanmi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietari 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut. Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietarissa 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olettaen, että keisarillinen senaatti on jo saanut tiedon minun Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuvernöörille tämän kuun 2/14. päivänä lähettämästäni kirjeestä, jossa ilmoitetaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole hyväksynyt senaatin anomusta, että se saisi määrätä ajankohdan, josta lähtien metalliraha on ainoa laillinen maksuväline Suomessa, heti kun [Suomen] Pankkiin on talletettu neljä miljoonaa markkaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisesta lainasta, minun on mielestäni ilmoitettava Herra Senaattorille ti...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
28.1.1865
Helsingissä 28.1.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori    Perin myöhään täytän velvollisuuteni ja lähettämällä kotoani nöyrän kiitokseni osoitan muistavani sen hyväntahtoisuuden, jota Jalosukuinen Herra Senaattori ystävällisesti osoitti minulle Pietarissa ollessani. Työruuhka, päivän valoisan ajan lyhyys ja silmien kehnous ovat väistämättömästi rajoittaneet kirjeenvaihtoani. Herra Senaattori, uskokaa hyväntahtoisesti vakuutukseni, että kaipaan sangen suuresti herrojen luottamuksellista ja ystävällistä seuraa ja neuvoja – täällä, missä joudun pitämään virkahuoleni omana tietonani. Olisin kiit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.2.1865
Helsingissä 2.2.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi    Pidän velvollisuutenani nöyrimmästi kertoa, että Suomen Pankin johtokunta on kirjeellään 28. tammikuuta ilmoittanut pankin nyt lunastaneen Hypoteekkiyhdistyksen Frankfurt am Mainissa toimivan M. A. von Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeen kanssa sopiman lainan Hampurissa ja Lontoossa maksettavia vekseleitä pari-kurssiin [nimellisarvoon] kaikkiaan 8 023 485 Suomen markan ja 65 pennin arvosta. Jalosukuisen Herra Kreivin tammikuun 9./21. päivän kunnianarvoisan kirjeen nro 4 johdosta minulla on kunnia lisätä, että sen jälkeen, kun pankin ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
4.2.1865
Pietari 4.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni. On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra Senaattorille suuria huolia, etenkin kun kyseessä olleet 8 miljoonaa on jo talletettu. Pyydän Herra Senaattoria olemaan vakuuttunut siitä, että täällä olevat korkeat viranomaiset havaitsevat ja täysin ymmärtävät Herra Senaattoriin vallitsevassa tilanteessa kohdistuvan paineen ja tuntevat samaa huolta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
27.1.1865
Pietari 27.1./8.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Kiitän kohteliaimmin viimeksi saamastani kunnianarvoisasta kirjeestä sekä sen liitteistä. Huhu siitä, että liikkeellä on nyt hyvin näkyvästi Venäjän rahaa ja että Suomen markkamääräiset setelit ovat kadonneet, on herättänyt levottomuutta, mutta ei ole suinkaan vaikeasti ymmärrettävissä. Senaatille heti ilmoitettu määräys, että on odotettava Keisarin käskyä ennen hopearahan vaihtamista, oli tarkoitettu ainoastaan avuksi valtiovarainpäällikölle, jotta uudistusta ei jouduttaisi toteuttamaan hätiköidysti, ja oli ristiriidassa s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alempien virkamiesten palkankorotuksista valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä, lausunto talousosastossa 16.2.1865 (sub secreto [salainen])

Päivämäärä: 
16.2.1865
12. Kun nyt ne lisäykset, joita senaatti aiemmin oli päättänyt anoa, on merkitty pöytäkirjaan, katsoi senaattori velvollisuudekseen ilmoittaa, että ne menojen lisäykset, jotka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on jo hyväksynyt, ja ne, joista senaatti on ennen tätä tehnyt alamaisen anomuksen, ylittävät tämän vuoden tulo- ja menoarvion yhteensä 52 871 markalla. Ja kun tähän lisättiin nyt kysymyksessä olevat 10 706 markan lisäykset, tulee kokonaissummaksi 13 582 markkaa. Tulo- ja menoarviossa oli säästöön laskettu jääneen 81 470 markkaa, ja tästä lasketusta ylijäämästä olisi siis jäljellä 17 ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.3.1865
Helsingissä 11.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavimman kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta siihen huomionosoitukseen, joka on tullut osakseni. Näen sen saamisen osoitukseksi Armollisen Hallitsijamme jaloudesta, jonka vaikutuksesta Hän ei ole pitänyt virheenäni sitä, että olen ajanut asiaa, joka on tuottanut Hänen Majesteetilleen huolia ja levottomuutta. En ole, Jumala nähköön, kuitenkaan halunnut tuottaa hetkenkään murhetta isänmaamme jalomieliselle suojelijalle ja hyväntekijälle, yhtä vähän kuin kukaan muukaan suomalainen,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: