Rahauudistus

Rahauudistus

Finlands Allmänna Tidning nro 262, 9.11.1866: Viimeinen oikaisu, jos asianomaisten totuudenrakkaus sen sallii

Päivämäärä: 
9.11.1886
Voitaneen olettaa, etteivät eräät lehdet tarkoituksellisesti toista väitettä, jonka mukaan hallitus rahanuudistusta toteutettaessa olisi laiminlyönyt Suomen Pankin rahavarojen lisäämisen. Mutta kun asian on virallisissa lehdissä useaan kertaan osoitettu olevan päinvastoin, niin mainitun väitteen uutteraa toistamista on pidettävä vähintäänkin anteeksiantamattomana välinpitämättömyytenä totuuden suhteen. Pankki tarvitsi rahanuudistusta varten lisää valuuttaa, ennen muuta laskeakseen liikkeeseen metallirahaa, jota oli lähetetty maasta ulos sinä aikana, jolloin pankin seteleillä oli pakkokurssi...
Henkilöt: 
Paikat: 

Michael von Reuternille, konsepti

Päivämäärä: 
11.12.1866
[ranskaksi] Helsingissä 11.12.1866   Herra Ministeri. Teidän Ylhäisyytenne.    Kirjeestä, jolla Teidän Ylhäisyytenne on suvainnut minua kunnioittaa, käy ilmi, ettei Teidän Ylhäisyytenne ole tuominnut sentään täysin hyödyttömäksi rahajärjestelmän muuttamista koskevaa muistiotani, jonka olin rohjennut lähettää Teidän Ylhäisyytenne suuremman pätevyyden arvioitavaksi. Samalla kun kiitän Teidän Ylhäisyyttänne nöyrimmin tästä hyväntahtoisesta viestistä, rohkenen vakuuttaa, että olisin onnellinen, jos olisin mainitun lahjan tarjoamalla kyennyt osoittamaan syvän kiitollisuuteni keisarikunnan hallit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Morgonbladet nro 67, 21.3.1876: [Kultarahakannasta]

Päivämäärä: 
21.3.1876
Lauantain Helsingfors Dagblad sisältää muutamia purkauksia artikkelin johdosta, joka tämän lehden numerossa 63 koski kultarahakantaa. Dagbladetin arvon kirjoittaja pitää lausuntojamme ”sekopäisinä” eikä voi millään ymmärtää niiden ajatusta. Mutta se tuskin on ihmeteltävää, jos kirjoittaja on niin tietämätön aiheesta. Toisaalta voisi kuitenkin näyttää kummalliselta, että meidän nimiimme pannaan kehotuksia, joita turhaan etsii lehdestämme. Mutta edes kyseisen kirjoittajan tällainen menettely ei enää herätä ihmetystä. Dagbladet on sitä mieltä, että Porvoon valtiopäivien päätös ottaa hopearupla...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 70, 24.3.1876: Paino ja pitoisuus

Päivämäärä: 
24.3.1876
Näistä saksasta lainatuista käsitteistä paino tarkoittaa tässä tietyn kolikon painoa, pitoisuus sen kullan tai hopean sisältöä. Mutta kun kolikko valmistetaan kupariseoksesta, niin sen painoon sisältyy myös kuparin paino. Ei ole suinkaan mitään väärää merkitä painoluku painomittoina, esim. hopearuplan painoluku solotnikina ja dolina tai assina, kuten Porvoon valtiopäivillä. Mutta koska tavallisesti myös rahayksikön jako-osat, välistä myös sen kerrannaiset lyödään samalla pitoisuudella, se ilmoitetaan kokonaispainon osina tai prosentteina. Siten ruplan, 50 ja 25 kopeekan kolikot lyödään kaik...
Paikat: 

Morgonbladet nro 80, 6.4.1876: Kuinka helppo on siirtyminen kultakantaan?

Päivämäärä: 
6.4.1876
Lehden arvoisat lukijat suonevat meille anteeksi, jos oletamme, että moni ei varmasti ole selvillä siitä, miten suurta omaisuusolojen mullistusta kultakantaan siirtyminen nykyhetkellä merkitsee. Pyydämme saada valaista kysymystä kaikille tutulla esimerkillä. Silloin kun rahanuudistus tapahtui 1865, pankin setelien arvo oli laskenut noin 18 prosenttia. Ja kun vain seteleitä oli liikkeellä, kaikkien tavaroiden hinnat olivat nousseet suunnilleen saman prosenttimäärän. Veronmaksajilla oli silloin hyvä aika. Sillä kaikki rahaverot olivat 18 prosenttia matalammat kuin niiden olisi pitänyt olla. K...
Paikat: 

Morgonbladet nro 139, 19.6.1876: Dagbladet & kumpp.

Päivämäärä: 
19.6.1876
Helsingfors Dagblad aloitti 16. huhtikuuta I:n allekirjoittaman artikkelin ”Meidän rahan­parantajamme”. Kirjoittaja itse näytti väsyneen valtio-oikeutemme uuden periaatteen puimiseen, koska jatkoa seurasi vasta 24. huhtikuuta. Olemme jättäneet lehden uudet sepustukset omaan arvoonsa, koska useimpien tarkoituksena on, kuten sanotaan, ”valehdella omaan pussiin”. Niinpä Dagbladet kertoo lukijoilleen Morgonbladetin vain kiistäneen sen esittämän väitteen, että vuoden 1865 rahauudistus tapahtui valtiopäiväpäätöksen nojalla. Kuten joku lukija muistanee, tämä valtiopäivätoimi sisältyi koko muun ihm...
Paikat: 

Morgonbladet nro 143, 23.6.1876: Vaihtokurssi

Päivämäärä: 
23.6.1876
Vaihtokurssin nousu jatkuu. Siitä kun aihetta viimeksi käsiteltiin tässä lehdessä, nousu on 4–5 % ja rahanarvomme voidaan katsoa olevan 15–16 % alle normaalin, ts. lähellä setelirahojen arvoa ennen viime rahanuudistusta 1865. Nyttemmin olisi jo siirtojen vuoden viennistä pitänyt lisätä vaihtotuloa ja hillitä kurssin nousua. Mutta pankin noteerauksissa ei siitä näy jälkeäkään. Lienee mahdotonta arvioida, missä määrin huolestuttava poliittinen tilanne ja jatkuva ellei suorastaan lisääntynyt talouslama on voinut vaikuttaa hopeanarvon laskuun. Tosiasia on, että tämä arvo edelleen laskee, eikä k...
Paikat: 

Morgonbladet nro 157, 11.7.1876: Repliikki

Päivämäärä: 
11.7.1876
Olemme Helsingfors Dagbladin toimitukselle kiitoksen velkaa siitä, että se on julkaissut lehdessään Morgonbladin kirjoituksen (nro 139) ”Dagbladet & Kumpp.”. Dagbladet on siten antanut lukijoilleen tilaisuuden arvioida omaa tapaansa käydä kiistakirjoittelua. Emme ole odottaneet, että lehti vetäisi takaisin sepustuksensa tai edes yrittäisi selvittää niitä. Sen hiljaisuus on toki riittävän puhuvaa. Perääntymisensä lehti peittää melko korskealla, korkealentoisella puheella ”kaikesta pahasta, mikä kohtaa Morgobladetia sen taipaleella” ja ”tunnustuksen puutteesta, jota lehti, Morgonbladet ni...
Paikat: 

Morgonbladet nro 169, 25.7.1876: Helsingfors Dagbladin laskuun

Päivämäärä: 
25.7.1876
Helsingfors Dagblad on otsikolla ”Kirjeenvaihtoa” ja petiittikirjasimella julkaissut meidän pyytämämme ilmoituksen, milloin ja missä lehti on lainannut sanatarkasti ehdotuksen valtiopäiville 1863 koskien takausta Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaiselle lainalle, sekä valtiopäivien vastauksen täydellisenä. Kunnioitettu lehti viittaa meille numeroonsa 83. Nyt Dagbladetin lukija, joka kenties on huomannut huolellisesti kätketyn ”kirjeenvaihdon”, mahdollisesti luulee, että kyseiset lainaukset todella ovat luettavina mainitussa numerossa 83. Dagbladet sanoi valheeksi väitteemme, että lehti on kiistak...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 21. ja 25., 27.1. ja 1.2.1881: J. V. S:n selityksiä

Päivämäärä: 
27.1.1881
I Morgonbladetin numerosta 298, 22. joulukuuta 1880 luettiin kunnioitetun nimimerkin A. M. [Agathon Meurman] kirjoitus: ”Vapaamieliset ajatukset”. Osa kirjoitusta koskee suoraan henkilöäni ja vähäistä julkista toimintaani. Jokainen lausuma siltä osin olisi taholtani tahditon. Vaikka haluaisin torjua jok’ikisen ansion, joka minuun siinä liitetään, olisi se yhtä taitamatonta. Vaikenemiseni ei siksi vahvista siitä mitään eikä merkitse että olen samaa mieltä. Mutta kirjoituksessa viitataan tiettyihin seikkoihin tavalla, joka voisi johtaa harhaan. Pari asiaintilaa mainitaan sanamuodoin, jotka nä...
Paikat: