Rahauudistus

Rahauudistus

Finlands Allmänna Tidning nro 8, 11.1.1866: Venäläinen vaihtoraha

Päivämäärä: 
11.1.1866
Helsinkiläisten kauppiaiden sanomalehdissä ilmoittama päätös, että he pyytävät venäläistä vaihtorahaa tarjoavalta tavarasta 20 prosenttia korkeamman hinnan kuin jos suoritus tapahtuisi Suomen rahassa, on ainakin kaupungin venäläistä vaihtorahaa omistavien keskuudessa aiheuttanut eräänlaisen paniikin, joka taas on mahdollistanut yksityisille voitontavoittelijoille loistavat afäärit yleisen edun ja etenkin alempien kansanluokkien kustannuksella. Emme halunneet lainkaan kyseenalaistaa kauppiaiden, käsityöläisten ja liikkeenharjoittajien kiistatonta oikeutta määrätä itse myytäväksi asettamansa ...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 10, 13.1.1866: 1. Rahanarvon säilyttämistä uhkaavista luulotelluista vaaroista

Päivämäärä: 
13.1.1866
Sanomalehdissä on ilmestynyt joukko maan rahatilannetta käsitteleviä kirjoituksia, joiden virheellinen näkemys asiasta johtaa yleisöä harhaan. Varma tieto tällaisesta asiasta ei voi olla kovinkaan yleistä. Mutta rauhallisen harkinnan pitäisi auttaa välttämään liian suuret erehdykset. Hyödyllistä ja välttämätöntä ei tässä asiassa ole subjektiivisten mielipiteiden suuren joukon julkaiseminen, vaan yleisön valistaminen muussa maailmassa yleisesti tunnustettuja tosiasioita esittämällä. Yhteen aikaan väitettiin, että Suomen Pankin hopea muutamassa viikossa nostetaan pois venäläisillä seteleillä....
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
3.1.1866
Pietarissa 3./15.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Tammikuun 9. päivän kunnianarvoisan kirjelmän johdosta saanen meidän kesken ilmoittaa, että [Suomen asiain] komitea on saanut H. M:ltaan nuhteet siitä, että se on puoltanut senaatin esitystä kurssin määräämisestä venäläiselle paperirahalle tullien ja passimaksujen perinnässä. Asia on lopullisesti hylätty sillä perusteella, että ukaasin mukaan venäläiset setelit ovat koko valtakunnassa käypää rahaa parikurssiin. Pääkaupungissa ei voida hyväksyä Suomen etujen mukaista poikkeusta, kun se tarjoaisi vain ennakkotapauksen muille laitoks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1866
Pietarissa 15./27.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulle kuluvan tammikuun 22. päivänä osoitetussa kirjelmässä Herra Senaattori on Suomen keisarillisen senaatin talousosastolta saamansa tehtävän mukaisesti pyytänyt tietoa siitä, miten on tulkittava oikein Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen päätös, joka on ilmoitettu minun hänen ylhäisyydelleen Suomen kenraalikuvernöörille mainitun kuun 5./17. päivänä osoittamassani kirjelmässä sen johdosta, että mainittu osasto oli edellisen marraskuun 13. päivänä anonut armollista lupaa sekä keisarikunnassa oleskelevien Hä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Venäläisten tuotteiden tullimaksut rahanuudistuksen jälkeen, lausunto senaatin talousosastossa 1.2.1866

Päivämäärä: 
1.2.1866
Senaattori Snellman totesi Hänen Keisarillinen Majesteettinsa armossaan julistaneen, että Venäjän luottosetelin kurssille ei saa esittää laskelmaa. Siksi senaattori katsoi, ettei asialle voi tehdä enempää, vaan viime marraskuun 8. päivänä annetun armollisen asetuksen, joka koskee metallirahaa ainoana laillisena maksuvälineenä veroja kruunun kassoihin maksettaessa, on oltava ohjeena tullimaksuja maksettaessa, kun taas henkilökohtaiset verot samoin kuin muut passitoimistoon suoritettavat maksut, ottaen huomioon asianomaisten oleskelun Venäjän eri paikkakunnilla, on saatava suorittaa, kuten tä...
Henkilöt: 
Paikat: 

Rahanuudistus, lausunto senaatin talousosastossa 7.2.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
7.2.1866
Luetun johdosta senaattori Snellman antoi pöytäkirjasta seuraavan lausunnon: – Valtiosihteeristön 1. helmikuuta (20. tammikuuta) 1865 päivätyllä kirjelmällä annettiin senaatille tiedoksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätös Venäjän setelirahan käypyydestä Suomessa rahanuudistuksen jälkeen. Tämän armollisen päätöksen nojalla asetettiin Venäjän 72-pitoinen hopeavaihtoraha ja kupariraha samanarvoiseksi penninrahan kanssa. Pennimääräisen rahan käypyydestä taas oli säädetty 12. kesäkuuta 1860 annetulla asetuksella siten, että sitä on otettava yksityisissä maksusuorituksissa vastaan aina 10 ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 37, 14.2.1866: Finlands Allmänna Tidningin toimitukselle

Päivämäärä: 
14.2.1866
Kun maan rahajärjestelmästä jatkuvasti näyttää vallitsevan hämmentyneitä mielikuvia, toimitus suvainnee antaa lehdessä tilaa seuraavalle. Maan pakolliset maksuvälineet ovat 8. marraskuuta 1865 annetun asetuksen mukaan: Venäläiset metalliruplat, kahden ja yhden markan kolikot, venäläiset kopeekkamääräiset vaihtorahat 2 ½ ruplaan asti, pennimääräiset rahat 10 markkaan asti. Kaikkia näitä rahoja otetaan siis vastaan myös kruunun kassoissa, vaihtorahaa kuitenkin vain mainitun määrän alle jäävissä suorituksissa. Samana päivänä annetun kuulutuksen mukaan pakollisia maksuvälineitä ovat 13. maalisk...
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
2.2.1866
Pietarissa 2./14.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Esitän kohteliaimmat kiitokseni esityksen sisältöä koskevasta tiedosta sekä markan kolikoista. Olisin mieluummin nähnyt senaatin käyttävän selvää kieltä, sanovan suoraan, ettei venäläistä vaihtorahaa voida pitää metalliarvoaan paremmassa kurssissa. Mutta tämänkin esityksen on kelvattava, kunhan saamme sen käsiimme. Se ei ole vielä täällä! Herra Senaattorin ennustus venäläisestä vaihtorahasta aiheutuvasta sekasorrosta on esitetty Keisarille. Tämä oli velvollisuutemme. Täällä liikkuu merkillisiä huhuja seteleiden arvon alentamisesta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
20.2.1866
Helsingissä 20.2.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Senaatin alamainen anomus kahden yhteismäärältään 3 ½ miljoonan markan kreditiivilainan ottamisesta lähtee päivän postissa. Rahat on tarkoitettu pääasiassa vientikauppiaillemme annettaviksi. Laina maksetaan takaisin vuoden loppuun mennessä. Rohkenen odottaa, että Hänen Majesteettinsa armollisimmin hyväksyy anomuksen. Pyydän kunnioittavasti, että Jalosukuinen Herra Kreivi haluaisi sangen suosiollisesti hoitaa kysymyksen ratkaisuun muutamassa päivässä ja ilmoittaisi minulle ystävällisesti tuloksesta sähkeitse. Asia on nimittäin erittäin ki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.2.1866
Pietarissa 12./24.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Hyvin kiitollisena viimeksi vastaanottamistani riveistä kiiruhdan kertomaan, että vastahakoinen suhtautumiseni pennimääräisten hopearahojen lyöttämisestä uudelleen hopeapitoisuudeltaan paremmasta lejeeringistä johtui pelostani, että senaatin koko esitys vaihtorahan vastaanottovelvoitteen kumoamisesta, joka samassa yhteydessä otettiin esiin, vähintäänkin viivästyisi tämän takia – enkä voinut ymmärtää tästä uudelleenlyöttämisestä koituvaa käytännön hyötyä, kun se päinvastoin voitaisiin täällä helposti selittää separatistiseksi hank...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: