Rahauudistus

Rahauudistus

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.11.1865
Pietarissa 20.11./2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Lähetän Herra Senaattorille oheisena Suomen valtiosihteerinviraston kassanhoitajan minulle jättämän kirjelmän, joka koskee valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden oikeuttamista palkkansa nostamiseen rahanuudistuksen toteuttamisen ja kuluvan vuoden päättymisen väliseltä ajalta Suomen rahassa, ja pyydän, että Herra Senaattori ottaisi mainitun anomuksen harkittavakseen ja sikäli kuin Herra Senaattori pitää sitä huomioon ottamisen arvoisena ryhtyisi toimiin, joihin asianhaarat tällaisessa tapauksessa saattava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Rahanuudistuksen vaikutus veroihin, lausunto senaatin talousosastossa 8.12.1865

Päivämäärä: 
8.12.1865
enaattori Snellman viittasi viimeksi kuluneen marraskuun 16. päivänä esittämiinsä perusteluihin tämän vuoden keskiverohinnan alentamiseksi hänen silloin ehdottamallaan viidellä prosentilla sekä alamaisen esityksen laatimiseksi Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, jotta senaatti saisi armollisen luvan keskiverohinnan sopeuttamiseksi seuraavinakin vuosina. Senaattori lisäsi, että sen jälkeen kun senaatti oli 16. päivänä tehnyt päätöksensä, oli osoittautunut, että ei ainoastaan tämän vuoden keskiverohinta muodostu korkeammaksi, vaan myös ruplavero kaikissa lääneissä, Uudenmaan lääniä lukuun ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
9.12.1865
Helsingissä 9.12.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Jalosukuisen Herra Kreivin kirjelmä tämän kuun 2. päivältä sekä sen liitteenä toimistosihteeri Hellénin anomus. Nöyrimmin minun on vastattava, ettei valtiovaraintoimituskunnalla ole valtuuksia maksattaa lisiä jo nostettuihin palkkoihin. Mutta asia esitellään keisarilliselle senaatille, jos Herra Kreivi niin käskee. Pyydän kuitenkin saada nöyrimmästi muistuttaa seuraavista seikoista: Suomessa 1. joulukuuta maksetut palkat ovat entistä korkeammat vain siinä määrin kuin palkansaajat pystyvät ostamaan el...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.12.1865
Pietarissa 4./16.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viitaten siihen, mitä Herra Senaattori on tuonut esiin toimistosihteeri Hellénin Suomen valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden tämän vuoden viimeisen kolmanneksen palkan lisäyksestä esittämän anomuksen johdosta, minulla ei mielestäni ole aihetta vaatia minkäänlaisia mainittuun anomukseen perustuvia jatkotoimia. Eräät valtiosihteerinviraston virkamiehet aikonevat kuitenkin pyrkiä saamaan oikeuden mainitun lisän perimiseen asianmukaisin oikeustoimin laillisessa järjestyksessä. Mitä taas tulee näiden viran- ja...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.12.1865
Helsingissä 21.12.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan kunnianarvoisa kirjelmä tämän kuun 16. päivältä. Jalosukuisen Herra Kreivin siinä ilmaiseman tahdon mukaisesti palkat lähetetään venäläisinä seteleinä vallitsevan kurssin mukaisesti. Syvimmin nöyrällä mielellä rohkenen kiinnittää Herra Kreivin hyväntahtoista huomiota seuraaviin asioihin ja pyytää tukea: a) Keisarillisen senaatin yhteisistunnon alamaiselle anomukselle, joka koskee rahalajia, jossa ennen marraskuun 13. päivää otetut sitoumukset on maksettava. Ehdotettua asetusta ei tarvita sen ratkais...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Vastine artikkeliin Suomen rahanuudistuksesta S:t Petersburger Zeitung -lehden numerossa 123, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1865
S:t Petersburger Zeitung -lehden numerossa 123 on luettavissa artikkeli, joka alkoi seuraavin sanoin: ”Suomen rahanuudistusta ja sen vaikutusta maan rahaoloihin, josta jo aikaisemmin meille tulleitten ilmoitusten perusteella emme voineet antaa parasta ennustetta, arvioidaan vastaavassa tarkoituksessa Helsingfors Tidningar -lehdessä.” Tätä johdantoa seuraa yhteenveto Helsingfors Tidningar -lehden numerossa ilmoitetuista vääristä ja harhaanjohtavista tiedoista, jotka koskivat pankin valuutan vähentymistä ja rahankiertoa maassa lokakuusta 1865 lähtien, jotka tiedot antoivat aiheen oikaisuun Al...

Carl Björkmanilta

Päivämäärä: 
30.12.1865
[1865]   Suuresti Kunnioitettu Herra Veli    Tänään saapuneesta 8. päivän kirjeestäsi kiitän kohteliaimmin. Kummallinen kohtalon oikku sai minut Dagbladetin ennenaikaisen uutisen perusteella luulemaan, että lähdit täältä torstaina etkä vasta seuraavana lauantaina, jolloin minulla olisi aamulla ollut vielä hyvää aikaa selostaa Suomen Pankin johtokunnan konttoreille lähettämiä määräyksiä. Ne johtuivat – siltä meistä näytti – olosuhteiden pakosta. Saimme nimittäin perjantaina 2. joulukuuta Törnqvistiltä sähkeen, joka peitellyin sanoin (jotka vain me pystyimme tulkitsemaan) antoi aiheen olettaa...
Kirjeenvaihto: 

Neljännesvuosipalkkojen maksut, ilmoitus Suomen Pankin johtokunnalle

Päivämäärä: 
30.12.1865
Täten saa valtiovaraintoimituskunta ilmoittaa arvoisalle vastaanottajalle, että toimituskunta on yleiskirjeessään 13. tätä kuuta kehottanut läänien kuvernöörejä neljännesvuosipalkkoja ensi maaliskuun 1. päivänä maksettaessa antamaan toimeenpanna maksun osittain uusina tai vanhempina pankin 3 ja 1 markan seteleinä, joita veromestarien niissä läänien pääkaupungeissa, joissa on pankin konttori, tulee käydä itselleen vaihtamassa. Tämän johdosta kehottaa toimituskunta arvoisaa vastaanottajaa huolehtimaan konttoriin kyseisiä seteleitä hankittaessa myös verokamarien tarpeista, jotta konttorissa tä...
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
20.12.1865
Suuriarvoinen Herra Senaattori, Pietarissa 20.12.1865/1.1.1866   Samalla kun minulla on kunnia toivottaa hyvää uutta vuotta sekä onnitella rahanuudistuksen läpiviemisen johdosta, voin ilmoittaa, että Frenckellin nimitysasia on ratkaistu toivomuksen mukaisesti. Maksujen korottamisesta täällä passitoimistossa ja tullikamarissa taas odotamme valtiovarainministerin lausuntoa, koska Keisari ei pidä sopivana sitä, ettei Venäjän rupla kelpaisi parikurssiin valtion virastossa, joka toimii täällä pääkaupungissa. Paljon yksinkertaisempaa olisi ollut vaatia näissä virastoissa maksuja Suomen markoissa ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.1.1866
Pietarissa 10.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Huolestuneena ala-arvoisilla venäläisillä pienillä hopeakolikoilla tapahtuvan keinottelun meidän hopeavarannollemme mahdollisesti aiheuttamista vaaroista olen kuvitellut keksineeni, että tämä keinottelu voidaan mitätöidä keinolla, joka minun on mielestäni esitettävä Herra Senaattorin harkittavaksi. Tämä keino olisi nimittäin sellainen, että pankki oikeutettaisiin toistaiseksi kieltäytymään suomalaisten vaihtorahojen lunastamisesta hopeamarkoilla. Kun keinottelijat saapuvat tuomaan suuria summia suomalaisena vaihtorahana, heidät torju...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: