Rahauudistus

Rahauudistus

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.11.1864
Helsinki 23.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni Herra Kreivin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 16. päivältä. Se edelleenkin suuriarvoinen hyväntahtoisuus, jonka uskon tohtivani siitä lukea, on minulle todellisena lohtuna tehdessäni työtä monien huolia aiheuttavien asioiden parissa. Toissa iltana minulla oli kunnia kirjoittaa Herra Kreiville muutamia rivejä, ja tarkoitukseni oli täydellistää nöyrää ilmoitustani eilispäivän postissa. Tilanne vei kuitenkin siihen, että asia lykkääntyi tähän päivään. Ymmärrän täysin kyseessä olevan asian ark...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
23.11.1864
23.11.1864   Jalosukuinen Herra Todellinen Valtioneuvos    Eilisiltana minulla oli kunnia käydä tapaamassa Herra Valtioneuvosta ja jättää Hänen Majesteetilleen osoitettu anomus – konseptina, koska puhtaaksi kirjoitettu kappale kiertää allekirjoituksia keräämässä. Anomus sisältää kaksi kohtaa: 1. Hypoteekkiyhdistykselle annettava enintään 150 000 ruplan tuki. Yhdistys saa nimittäin lainaa 80 %:n kurssiin – mutta pääsisi subvention avulla 85 %:n tasoon, alimpaan arvoon, johon se voi lainaa ottaa. Korko 4 ½ prosenttia. 2. Hopearahan vaihtamisen julistaminen – todellinen vaihtoaika 6 kuukautta ...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
18.11.1864
Pietarissa 18./30.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Armollisesta käskystä saan täten pyytää Herra Senaattoria saapumaan tähän kaupunkiin antamaan tarpeellisia selvityksiä Suomessa toimeenpantavaksi ehdotetusta rahauudistuksesta samaan aikaan kuin Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri, joka on samaa tarkoitusta varten tänne erikseen kutsuttu. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Gustaf Reinhold Thiléniltä, sähke 3.12.1864

Päivämäärä: 
3.12.1864
Pietari. Hotelli Klée. Nikolajevska-katu Senaattori Snellman.   Hypoteekkiyhdistys saanut tiedon subventiosta, mutta ei kerro asiamiehille Frankfurtiin. Pankin setelivaranto 1. joulukuuta 27 miljoonaa ja valuuttavaranto 14 miljoonaa 161 tuhatta. Thilén.    

Muistio Suomen rahauudistuksesta Venäjän finanssikomitealle, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
Muistio Hänen Ylhäisyydelleen Valtiovarainministerille koostuu seuraavista osista: I Suoritettuja toimenpiteitä II Tämänhetkinen tilanne III Pankin hopeanvaihtoa varten tarvittavat varat ja suunnitelma niiden hankkimiseksi IV Venäjän setelirahan tuleva asema Suomessa Esitys Venäjän sotilasmenoista kuuluu osaan 4. (Ks. arkki 4 s. 4 huom.)   Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on asiasta tehdyn alamaisen esityksen johdosta armollisimmin antanut määräykset seuraavista Suomen rahalaitosta koskevista muutoksista: Armollinen manifesti 23. maaliskuuta/4. huhtikuuta 1863 – että suuriruhtinaskunnalla...
Henkilöt: 
Paikat: 

Artikkeli Suomen rahalaitoksesta Russkij Invalid -lehdelle, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
– – Te pyydätte myös kaikenlaisten huhujen takia tietoa rahan arvon parantamisesta ja Venäjän setelirahan luotosta tässä maassa. Meidän rahalaitostamme koskeva tarina on pitkä. Haluan kuitenkin yrittää antaa siitä teille niin lyhyen esityksen kuin suinkin mahdollista. Vuodesta 1809 lähtien, jolloin Suomi yhdistyi Venäjän kanssa, oli maassa kierrossa kahdenlaista setelirahaa, Venäjän bankoassignaatteja ja Ruotsin seteleitä, joilla molemmilla oli jatkuvasti kasvava agio hopeaan. Mutta jo 1830 tapahtui Ruotsissa realisaatio, jonka seurauksena 4 riikintaalarista seteleinä sai Ruotsin Pankissa y...

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.12.1864
Jalosukuinen Herra Kreivi!   Hyvin huolissani otan vapauden vedota seuraaviin sitoviin syihin, joiden takia minkäänlainen perääntyminen rahauudistuskysymyksessä ei käy päinsä: 1. Hänen Majesteettinsa armollinen lupaus on annettu julkisesti tiedoksi valtiopäiville ja koko maalle; 2. säädyt ovat ainoastaan sen perusteella ja rahauudistusta toivoen taanneet Hypoteekkiyhdistyksen lainan; 3. Hypoteekkiyhdistys ottaa lainan vain saatuaan lupauksen vakaasta rahakannasta; jos lupaus peruutetaan tai sen toteuttamista lykätään epämääräiseksi ajaksi – kaikki tahot tuntevat tulleensa petetyiksi ja Hypo...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.1.1865
Helsingissä 12.1.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Ensimmäinen ja mieluisin tehtäväni on esittää kunnioittavin ja vilpittömin kiitokseni kaikesta siitä hyväntahtoisuudesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut osoittaa minulle myös Pietarissa ollessani. Pyydän nöyrästi Jalosukuista Herra Kreiviä olemaan vakuuttunut siitä, että tämä kiitos samoin kuin kiitollisuuteni siitä suopeasta hyväntahtoisuudesta, jota olen onnekseni aina saanut kokea Herra Kreivin taholta, tulee sydämestä enkä koskaan unohda sitä suurta velkaa, joka tämän hyväntahtoisuuden takia kannettavakseni jää. Rohkenen...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: