Rahauudistus

Rahauudistus

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
4.2.1864
Helsingissä 4.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saatuani kunnian ottaa vastaan Herra Kreivin kirje tammikuun 27. päivältä pyydän nöyrimmästi, että saan kunnian vastata siihen seuraavassa postissa. Tänään otan vapauden pyytää Jalosukuista Herra Kreiviä välittämään Hänen Majesteetilleen senaatin alamainen anomus muutoksesta tulevaan rahajärjestelmäämme. Asiasta tehdyn Armollisen esityksen johdosta säädyt ovat yksimielisesti kannattaneet metrijärjestelmän ottamista käyttöön mittojen ja painojen määrittelyssä. Olisi toki järjetöntä ryhtyä nyt lyömään rahaa, joka ei olisi tämän järjestelmän...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.2.1864
Pietari 8./20.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sen johdosta, että Herra Senaattori on pyytänyt minua välittämään Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen senaatin alamaisen anomuksen muutoksen tekemisestä Suomen tulevaan rahajärjestelmään, minun on valmisteltava Herra Senaattoria siihen, että tähän anomukseen ei luultavasti suostuta. Päättelen tämän siitä, mitä Hänen Majesteettinsa sanoi, kun ilmoitin hänelle suullisesti, että tähän tähtäävä ehdotus on saapunut. Ehdotus on kuitenkin annettu komitean tarkastettavaksi. Tässä yhteydessä minun on mielestäni ilmoitettava kuluvan ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 43, 22.2.1864: Pankkivaliokunnan Suomen Pankin hallitusta ja hallintoa koskeva mietintö

Päivämäärä: 
22.2.1864
Useampi kuin yksi lukija lienee masentuneena laskenut tämän mietinnön kädestään. Kysytään huolestuneina: mahtavatko maan säädyt suostua niin tuhoisiin ehdotuksiin kuin tässä mietinnössä niiden hyväksyttäväksi suositellaan. Valiokunta kehottaa: ”että maan hallitukselle joko pankkivaltuutettujen asiasta tekemän esityksen hyväksymisen jälkeen tai sitten kun pankkivaltuutetut ovat suostuneet hallituksen samansisältöiseen esitykseen, suotaisiin oikeus pakottavissa hätätapauksissa rajoittaa ja kokonaan sulkea pankin hopeanvaihto sekä tilanteen muuttuessa edullisemmaksi jälleen avata se. Lisäksi s...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.2.1864
Helsingissä 27.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suotakoon minulle anteeksi, että jälleen uuvutan Jalosukuista Herra Kreiviä pitkällä esitykselläni. Senaatti lähettää Hänen Majesteetilleen alamaisen anomuksensa kuoletuslainarahaston lainojen vuotuisen koron nostamisesta 4:stä 5:een prosenttiin. Vaikka tämä koron nostaminen on täysin aiheellista, äänestyspöytäkirjasta ilmenee eriävä mielipide, jonka perusteluissa monet asiat on esitetty väärässä valossa. Kuoletuslainarahasto, jonka pääoma on nyt lähes 1 ½ miljoonaa ruplaa, on muodostettu vain vähäiseltä osaltaan entisistä maanviljelys-,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietari 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Kiirehdin vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen helmikuun 25. päivältä. Herra Senaattori esittää siinä käsityksen, että Hänen Majesteettinsa on sallinut antaa säädyille esityksen metrijärjestelmän noudattamisesta rahojen, mittojen ja painojen määrittelyssä. Tietääkseni armollisessa esityksessä ei kuitenkaan ole kyse rahasta! Jos vain voisin ymmärtää, mitä todellista hyötyä maalle on siitä että markan kolikko saatetaan vastaamaan frangin kolikkoa ja että sen mitat ja paino (nimittäin niin kauan kuin se on k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.3.1864
Pietarissa 5.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Sen johdosta, mitä Herra Senaattori mainitsee viimeksi saapuneessa kirjeessään juuri päättyneen helmikuun 27. päivältä senaatin anomuksesta, että pankin kuoletuslainarahaston lainojen korkoa saataisiin nostaa, minun on mielestäni ilmoitettava, ettei ole mitään syytä pelätä torjuvaa vastausta esitykseen tällaisesta mielestäni varsin hyvin perustellusta ja vallitsevan tilanteen vaatimasta toimenpiteestä. Mitä sen sijaan tulee kysymykseen ehdotetusta Suomen rahajärjestelmän muutoksesta, voin valitettavasti ainoastaan toistaa jo e...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1864
Helsingissä 10.3.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni siitä erinomaisesta hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi vaivautuu niin usein suomaan minulle kunnian ja ilon ottaa vastaan kirjeellisiä tiedonantojaan. Olen pahoillani siitä, etten ole vielä kyennyt täyttämään saamaani tehtävää luovuttaa Hänen Keisarillisen Korkeutensa Perintöruhtinaan käytettäväksi kuvaus valtiontaloudestamme. Ainoastaan valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen yhden kappaleen luovuttamisesta ei kuitenkaan olisi juuri minkäänlaista hyöty...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
26.9.1864
H:ki 26.9.1864   Rakas Veli!    Olen aikanaan saanut ystävälliset kirjeesi elokuun 10. ja 24. päivältä sekä niitä ennen saapuneen kirjeen kruununmetsien tukkien myynnistä. Toivon, että titulus Biesen anomus on hyväksytty niin nopeasti kuin on ollut mahdollista, vaikka ollessani silloin lomalla maaseudulla minulla ei ollut vaikutusta ratkaisuun. Muuten on valitettavaa, ettei kauppakoulun opettajaksi ole voitu palkata oman maan miestä. Suomenkielisellä väestöllä on oikeus vaatia opetusta ainakin teollisuuden, kaupan ja merenkulun aloilla; ja jos missään niin juuri Oulussa toki pitäisi yrittää...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1864
Helsinki 21.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suvaitkaa suoda anteeksi, että jälleen vaivaan Jalosukuista Herra Kreiviä. Olen pahoillani siitä, että joudun jälleen ottamaan puheeksi nyt kyseessä olevan kysymyksen – ikuisen rahajärjestelmäkysymyksen – Hänen Majesteettinsakin takia, jota ei enää pitäisi sillä hermostuttaa. Hätä kuitenkin pakottaa tähän. Senaatin istunto päättyi juuri äsken klo 8 ½ ip. päätettyään esittää Hänen Majesteetilleen kaksikohtaisen anomuksen: 1. että se saisi antaa Hypoteekkiyhdistykselle tukea valtion varoista enintään 150 000 hopearuplaa. 2. että se saisi ant...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Valuutan kierron tarve, lausunto senaatin täysistunnossa 21.11.1864 (salainen)

Päivämäärä: 
21.11.1864
Pankin johtokuntahan on ilmoittanut, että kiertoa varten tarvitaan 1 ½ miljoonaa ruplaa metallirahaa eli 6 000 000 markkaa. Tämä on kuitenkin aivan liian suuri arvio. Kierrossa oleva setelimäärä on nyt 31. lokakuuta - 27 257 000 markkaa. Mutta samanaikaisesti on julkisissa rahastoissa, jotka eivät tarvitse hopeaa 5 234 000 Näin ollen on yleisön käsissä seteleitä vain 22 023 000 Jos nyt kierrossa olisi 6 miljoonaa markkaa hopeaa, niin kaikilla olisi suunnilleen kolmasosa rahavaroistaan metallirahana. Tämä olisi mahdollista, jos meillä olisi kultaraha tai edes niin suuri rahayksikkö kuin hope...
Henkilöt: 
Paikat: