Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
5.3.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 5.3.1864

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! 

 

Sen johdosta, mitä Herra Senaattori mainitsee viimeksi saapuneessa kirjeessään juuri päättyneen helmikuun 27. päivältä senaatin anomuksesta, että pankin kuoletuslainarahaston lainojen korkoa saataisiin nostaa, minun on mielestäni ilmoitettava, ettei ole mitään syytä pelätä torjuvaa vastausta esitykseen tällaisesta mielestäni varsin hyvin perustellusta ja vallitsevan tilanteen vaatimasta toimenpiteestä. Mitä sen sijaan tulee kysymykseen ehdotetusta Suomen rahajärjestelmän muutoksesta, voin valitettavasti ainoastaan toistaa jo ennen esittämäni ja nyt lähes varmuudeksi muuttuneen olettamukseni, ettei senaatin tätä koskeva ehdotus saa Armollista hyväksymistä. Olen jo aiemmin viitannut syihin, joilla ehdotuksen hylkäämistä on perusteltu. Kaikki ehdotuksen puolesta puhuvat seikat on esitetty Hänen Majesteetilleen Keisarille ja niihin vedotaan edelleenkin, mutta toiveita kysymyksen tyydyttävästä ratkaisusta ei ole.

Korkeimmalla taholla seurataan kuitenkin yhä kiinnostuneesti valtiontaloutemme tilaa ja siihen pyritään perehtymään lähemmin; tämän osoittaa se, että minulta äskettäin kysyttiin, voidaanko odottaa, että Herra Senaattorilta pyytämäni tätä aihetta koskeva selonteko pian saapuu tänne.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: