Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 10.3.1864

 

Jalosukuinen Herra Kreivi. 

 

Minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni siitä erinomaisesta hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi vaivautuu niin usein suomaan minulle kunnian ja ilon ottaa vastaan kirjeellisiä tiedonantojaan.

Olen pahoillani siitä, etten ole vielä kyennyt täyttämään saamaani tehtävää luovuttaa Hänen Keisarillisen Korkeutensa Perintöruhtinaan käytettäväksi kuvaus valtiontaloudestamme.

Ainoastaan valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen yhden kappaleen luovuttamisesta ei kuitenkaan olisi juuri minkäänlaista hyötyä. Olen otaksunut, että tarvittaisiin tietoja tulo- ja menoerien merkityksestä, verotusjärjestelmästämme ym. Käytettävissäni ei ole ketään, jonka tehtäväksi voisin uskoa tällaisen esityksen laatimisen; niinpä minun on täytynyt itse laatia se muiden ja sangen monien hoidettavien asioiden paineessa.

Tulo- ja menoarvio painetaan sitä paitsi ainoastaan ruotsiksi ja suomeksi. Olen tämän takia huolehtinut siitä, että joitakin kappaleita voidaan painaa myös venäjän kielellä. Lisäksi on ensin jäljennettävä Hänen Majesteettinsa allekirjoittama kappale, jonka olemme saaneet haltuumme vasta nyt.

Yleistä valtionrahastoa koskeva esitys on valmiina. Jäljellä ovat vielä sotilasrahasto, valtionlainat, pankki ym. – Lopuksi käännös ranskaksi tai venäjäksi (?). Tämä ei ole lainkaan helppo työ, jos tarkoituksena on, että siitä on hyötyä Korkealle Lukijalle – pitäen silmällä esityksen välttämätöntä lyhyyttä.

Ne tiedot, joita valtiovarainministeri on pyytänyt meidän valtionlainoistamme, lähetetään viipymättä.

Olen hyvin pahoillani, ellei rahajärjestelmää koskeva hanke mene läpi. Nykyinen säädös on epätarkoituksenmukainen ja puutteellinen; siirtyminen metrijärjestelmään on aloitettava rahoista; kahdenlaiset kolikot, joita ennen pitkää joudutaan käyttämään rinnakkain, ovat todisteita hallitusvallan huonosta harkinnasta ja aiheuttavat sekaannusta.

Päivän ”cause célèbre” [sensaatio] on aatelissäädyn päivällisjuhla lauantaina ja senaatin jäsenten poisjäänti juhlavieraiden joukosta. Tämä johtui siitä, että heidän kutsumisestaan äänestettiin ja merkittävän monet äänestäjät halusivat evätä heiltä kutsun saamisen kunnian.

Poisjäämisen syyksi riitti kylläkin jo se säädytön tapa, jolla sääty on sallinut puhujiensa kohdella hallitusta. Kun esim. muuan paroni Carpelan purki kiukkuaan sitä kohtaan ja kysyi, pitäisikö hänen esittää tosiasioita, sääty vastasi, että se oli tarpeetonta. Tuo tuollainen on solvaamista eikä moitteiden esittämistä.

Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: