Valuutan kierron tarve, lausunto senaatin täysistunnossa 21.11.1864 (salainen)

Tietoka dokumentista

Tietoa
21.11.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pankin johtokuntahan on ilmoittanut, että kiertoa varten tarvitaan 1 ½ miljoonaa ruplaa metallirahaa eli 6 000 000 markkaa.

Tämä on kuitenkin aivan liian suuri arvio.

Kierrossa oleva setelimäärä on nyt 31. lokakuuta - 27 257 000 markkaa.

Mutta samanaikaisesti on julkisissa rahastoissa,

jotka eivät tarvitse hopeaa 5 234 000

Näin ollen on yleisön käsissä seteleitä vain 22 023 000

Jos nyt kierrossa olisi 6 miljoonaa markkaa hopeaa, niin kaikilla olisi suunnilleen kolmasosa rahavaroistaan metallirahana.

Tämä olisi mahdollista, jos meillä olisi kultaraha tai edes niin suuri rahayksikkö kuin hopearupla.

Mutta markan kolikko = 25 kopeekkaa hopeaa tulee itse asiassa kiertämään vaihtorahana. Kahden markan kolikot ovat suurin rahamme. Mutta niiden liikkeelle laskemista voidaan alussa rajoittaa.

Jos lasketaan liikkeelle 4 miljoonaa markkaa hopeana niin yleisöllä on 1/5 rahavaroistaan metallirahana. Ja tämä on täysin riittävästi; itse asiassa lienee vaikeaa pitää tätäkään määrää hopearahaa liikkeessä.

Johdanto: Selonteko

Talletuksesta pankkiin

Rahauudistuksesta

Säätyjen takauksesta

Senaatin 16 miljoonan markan lainalle antamasta takuuvakuutuksesta.

Kun säädyt päättivät mainitulla tavalla taata lainan, oli rahatilanne Euroopassa jo sikäli muuttunut, ettei toivoa lainan saamisesta hyväksyttävin ehdoin juuri ollut käsillä. Myös ensimmäinen yritys sen saamiseksi epäonnistui. Vaikeuksia oli lisännyt kurssin heikkeneminen Venäjällä ja Venäjän samaan aikaan ottama valtionlaina. Useat uudet yritykset ovat päättyneet samalla lailla onnettomasti, nimittäin että ulkomaan pankkiireita ei ole saatu edes lyömään lukkoon määrättyjä ehtoja.

Vasta nyt on Hypoteekkiyhdistys, kun sillä on Teidän Majesteettinne armosta ollut toiveita saada tukea, ja se siksi on voinut tarjota lainanantajalle erityisen edulliset ehdot, ja luultavasti koska kauppakriisin seurauksena ulkomailla on vapaata rahaa, onnistunut pääsemään lähes varmaan yhteisymmärryksen ja saamaan kutsun lopulliseen neuvotteluun. Senaatti, joka ymmärtää, mikä suuri merkitys maalle on tämän lainan saamisella, ottaen huomioon sekä rahan puutteen, johon erityisesti maanviljelijät ovat katojen seurauksena joutuneet, että rahauudistuksen, johon on kauan pyritty ja joka Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisen määräyksen ja myöntymyksen mukaisesti tulee olemaan sen välitön, onnellinen seuraus, ei siksi ole voinut epäröidä valittaessa, olisiko laina lykättävä epämääräiseen tulevaisuuteen vai päätettävä siitä pikaisesti, vaikka se valtiolle merkitseekin uhrausta, varsinkin kun tuo uhraus olisi niin kovin vähäpätöinen verrattuna niihin suuriin tappioihin, joita valtio muuten rahastoissaan voisi kärsiä rahan arvon heikentyessä, menettäen näin puolen vuosisadan vaivalloisen säästämisen hedelmät. Alamaisimmin, ja täysin luottaen tämän toimenpiteen hyötyyn, saanee senaatti siksi esittää, että Teidän Keisarillinen Majesteettinne suvaitsisi armossaan suostua siihen, että Hypoteekkiyhdistykselle saataisiin maksaa valtion varoista tukena korkeintaan 600 000 markkaa, mikä on 5 % määrästä, joka Hypoteekkiyhdistyksellä on lupa tallettaa Suomen Pankkiin, minkä lisäksi senaatin tulee alamaisesti ilmoittaa, että valtion varat sallivat tämän menoerän, ilman että se estää valtion juoksevien menojen maksamista, ja niin ikään pyytää senaatti armoa saada tarkemmin päättää tämän maksun ajankohdan ja muut ehdot.

Mutta koska, edellyttäen että Hypoteekkiyhdistys onnistuu pikaisesti sopimaan lainasta, on monestakin syystä toivottavaa, että myös rahauudistus nyt pannaan toimeen niin pian kuin mahdollista, saanee senaatti myös mitä alamaisimmin esittää, että senaatin armollisesti sallittaisiin Teidän Keisarillisen Majesteettinne aiemmin antaman armollisen määräyksen perusteella määrätä ajankohta, josta lähtien metalliraha on maassa ainoa laillinen maksuväline, niin pian kuin neljä miljoonaa siitä rahamäärästä, jonka Hypoteekkiyhdistys tulee Suomen Pankkiin tallettamaan, on hyvinä ulkomaanvaluuttoina annettu pankin käytettäväksi.

Tämän alamaisen anomuksen syyt ovat seuraavat: kun tällä hetkellä setelirahalla on niin merkittävä agio, eivät yksityiset voi välttää tappioita siirryttäessä parikurssiin, ja nämä tappiot käyvät sitä merkittävämmäksi, mitä kauemmin uudistus viivästyy ja mitä useampia kauppatoimia sitä ennen ehditään saada tehdyksi; edelleen että alkuvuosi, jolloin vienninharjoittajat ovat saaneet maksunsa ulkomaille lähettämästään tavarasta, kun taas tuonninharjoittajat eivät vielä ole lähettäneet rahojaan hankkimistaan voitoista, on ulkomaankaupan suhteen sopivin siirtymäaika, ja lopulta että myös kotimaankaupassa tuona ajankohtana säännöstellään ja vahvistetaan kauppoja. Ja kun senaatin tietämän mukaan Hypoteekkiyhdistyksellä ei ole näköpiirissään saada lainasta päätettäessä heti suurempaa rahamäärää kuin noin 4 miljoonaa markkaa, kun taas loput hankittaisiin vasta vähitellen joko obligaatioita myymällä, tai jos lainasta sovitaan muussa muodossa, sitten kun sitä saadaan määräaikaisten tilausehtojen mukaisesti, niin jos odotettaisiin, että pankkiin on tullut 8 miljoonaa markkaa, viivästyttäisi tämä uudistusta. Hopeanvaihto pankissa taas voitaisiin senaatin mielestä täysin vaaratta aloittaa kiertoa varten tarkoitetun varannon ollessa vain 4 miljoonaa markkaa, etenkin kun tämä varanto tulee vähitellen vahvistumaan sitä mukaa kuin lainaa saadaan hankituksi.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: