Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
8.2.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietari 8./20.2.1864

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori. 

 

Sen johdosta, että Herra Senaattori on pyytänyt minua välittämään Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen senaatin alamaisen anomuksen muutoksen tekemisestä Suomen tulevaan rahajärjestelmään, minun on valmisteltava Herra Senaattoria siihen, että tähän anomukseen ei luultavasti suostuta. Päättelen tämän siitä, mitä Hänen Majesteettinsa sanoi, kun ilmoitin hänelle suullisesti, että tähän tähtäävä ehdotus on saapunut. Ehdotus on kuitenkin annettu komitean tarkastettavaksi.

Tässä yhteydessä minun on mielestäni ilmoitettava kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioon merkittyjen yleisen valtionrahaston sekä vaivais- ja työhuonerahaston määrärahojen osalta, että vaikka mainittu talousarvio on vahvistettu senaatin enemmistön hyväksymän ja kenraalikuvernöörin tukeman kannan mukaisesti, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ei kuitenkaan ole osoittautunut haluttomaksi suostumaan Herra Senaattorin ehdottamaan erinäisten määrärahojen siirtämiseen toisen mainitun rahaston tileistä toisen tileihin ja että siis tällaisella siirrolla on tulevan tulo- ja menoarvion puitteissa kaikki mahdollisuudet tulla hyväksytyksi ja vahvistetuksi.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: