Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Tietoa
4.2.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 4.2.1864

 

Jalosukuinen Herra Kreivi! 

 

Saatuani kunnian ottaa vastaan Herra Kreivin kirje tammikuun 27. päivältä pyydän nöyrimmästi, että saan kunnian vastata siihen seuraavassa postissa.

Tänään otan vapauden pyytää Jalosukuista Herra Kreiviä välittämään Hänen Majesteetilleen senaatin alamainen anomus muutoksesta tulevaan rahajärjestelmäämme.

Asiasta tehdyn Armollisen esityksen johdosta säädyt ovat yksimielisesti kannattaneet metrijärjestelmän ottamista käyttöön mittojen ja painojen määrittelyssä.

Olisi toki järjetöntä ryhtyä nyt lyömään rahaa, joka ei olisi tämän järjestelmän mukaista, ja siirtyä parin vuoden kuluttua uusiin yksikköihin.

Muutos nykyiseen säädökseen on pääasian eli rahan jalometallipitoisuuden osalta äärimmäisen merkityksetön ja käytännössä huomaamaton. Markan kolikon hopeamäärää lisätään 1 milligramma ja sen kuparimäärää vähennetään 183 milligrammaa. Tällöin se vastaa täysin frangin kolikkoa sekä painoltaan että metalliseokseltaan, mutta käytännössä markka on edelleenkin arvoltaan 1/4 ruplaa, kuten parikurssina myös pidetään sitä, että 1 rupla = 4 frangia.

Muut ehdotetut muutokset merkitsevät vain kymmenjärjestelmää ja helpompaa vaihdettavuutta sekä sallittujen paino- ja metalliarvopoikkeamien määrittely tarkempaa työn valvontaa rahapajassa.

Kenraalikuvernööri on nyt niin separatismia koskevien epäilysten vallassa, ettei ehdotus saane ilman muuta hänen puoltolausettaan.

Herra Kreivin valistunut arvostelukyky ei tarvitse minun muistutustani siitä, että tämän pelon mukaan toimimalla lisätään vettä separatistien myllyyn.

Rahalaitoksessahan erillisyys on lisäksi jo toteutettu. Yksi milligramma ei kasvata sitä millään tavalla. Olisi naurettavaa julistaa, että se on aiheuttanut epäilyksiä.

Onhan metrijärjestelmään siirtymistä sitä paitsi harkittu Venäjälläkin. Kun uudistus toteutetaan siellä, on raha jälleen samaa molemmissa maissa. Mitään nyt ehdotettua menettelyä nerokkaampaa tapaa muutoksen toteuttamiseksi ei nimittäin voida keksiä.

Rahanlyöntimme aloittaminen on valitettavasti viivästynyt. Intendentuuri on rakentanut meille rahapajan, jonka seinät eivät jaksa kannattaa kattoholvia. Pakollinen lykkäys olisi kuitenkin ollut hyödyksi, jos se auttaa meitä pääsemään järkevään rahajärjestelmään.

Hänen Majesteettinsa rintakuva rahassa olisi kaikille mieluinen. On hyvä, että matalimmankin majan lapset näkevät tuon kuvan. Sivuseikka tämän rinnalla on, että näin vältetään esim. 10 kopeekan ja 50 pennin, 20 kopeekan ja 1 markan kolikon jne. sekaantuminen toisiinsa.

Otan vapauden liittää oheen pienen taulukon, joka osoittaa ehdotettujen muutosten suhteen nykyisen säädöksen mukaiseen tilanteeseen.

Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

Täysiarvoinen hopearaha

hopeaa kuparia paino

 

5 markkaa 83 1/3 12 2/3 25 g

2 ” 900 100 10

1 ” 4,499 g 0,683 5,182

4,5 0,5 5

 

Hopeinen vaihtoraha

75 penniä

50 2,5

25 750 250

1 000 1 000

20 1

 

Kupariraha

20 penniä

10 10

5 vähintään 950 – – 5 1 markka = 127,97 g

1 000

2 900 – – 2 = 100

1 000

1 – – 1

 

Huomautus: mustalla merkitty = vanha

punaisella merkitty = uusi

mustalla & punaisella alleviivattu = vanha ja uusi

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: