Kansanopetus

Kansanopetus

Suomen kielen kysymys ja muutamia esityksiä erinäisistä asioista sekä säätyjen anomuksia valtiopäivillä 1863–1864, muistiinpanoja

Päivämäärä: 
20.3.1863
Suomen kielen kysymys:   On kohdannut varsin tiivistä vastarintaa virkamiesten keskuudessa. He pyrkivät saamaan poikkeuksen kaikesta säädetystä, eivät ainoastaan nykyisiä virkojaan, vaan myös kaikkia virkoja varten, joihin he voisivat tulla ylennetyiksi. Myös yliopiston konsistorissa on enemmistö, jonka johtajia ovat Estlander, Rosenberg ja Palmén, onnistunut lykkäämään. Yleinen syy on halu olla tulematta vaivatuksi. Mutta sen lisäksi vaikuttaa vastakkainasettelu skandinaavisten sympatioiden ja suomalaisen kansallisuuden välillä. Vaara lain säätämisen varmuudesta ei nyt ole suurempi vaan pi...
Paikat: 

Rouvasväen koulun johtajattaren virka ja koulunopettajain kokouksen kustannukset, lausunto senaatin talousosastossa 29.12.1863

Päivämäärä: 
29.12.1863
...kun senaattori Snellman – sanoi, että hän hyväksyi perusteet edellä esitetyssä määrin ja halusi näin kirkollisasiain toimituskunnan kautta kehottaa Porvoon tuomiokapitulia asettamaan ilmoituksessaan vapaana olevasta paikkakunnalla sijaitsevan rouvasväenkoulun johtajattaren virasta ehdoksi, että hakijalla pitää olla muiden vaadittavien ominaisuuksien lisäksi kasva­tus­opillista sivistystä ja kokemusta ja että hänen lisäksi tulee ottaa velvollisuudekseen hoitaa oppilaitoksen opetusta siinä määrin kuin vastedes mahdollisesti säädetään. Samoin tulisi käydä ilmi, että vaadittavan taitavuuden ...
Paikat: 

Ehdotus opetustuntien jaosta Oulun alkeisoppilaitoksessa, lausunto senaatin talousosastossa 11.2.1864

Päivämäärä: 
11.2.1864
...ja lausui, että senaattori ei voinut hyväksyä kaikilta osin kumpaakaan saapuneista ehdotuksista. Erityisesti mitä tulee tuomiokapitulin puoltamaan ehdotukseen, on siinä muun muassa vastoin 9. helmikuuta annettua armollista julistusta otettu venäjä valinnaiseksi aineeksi vakinaisilla oppitunneilla jo varsinaisilla koululuokilla. Edelleen, englannin kielen opetukselle, jonka on sopimattomasti ehdotettu alkavan jo ennen latinaa, on varattu jopa seitsemäntoista tuntia viikossa, vaikka tämän aineen opettajan palkkaan on oppilaitoksen talousarviossa varattu vain 800 markkaa. Senaattori halusi ...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.11.1864
Oulussa 23.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Tunnen olevani velvollinen osoittamaan Herra Senaattorin tämän kuun 12. päivän kirjeestä sitäkin suurempaa kiitollisuutta, kun Herra Senaattori on suonut minulle sen kunnian, että hän on avoimesti ilmaissut mielipiteensä muutamista täkäläisistä asioista. Koska olen jo hyvin kauan suuresti kunnioittanut Herra Senaattorin arvostelukykyä, minun on punnittava joissakin suhteissa toisenlaisten mielipiteitteni perusteita vielä uudelleen hyvin tarkasti. En aio kuitenkaan jälleen ikävystyttää Herra Senaattoria pitkällä kirjeellä. Koska...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kansakoulunuudistusehdotus, lausunto senaatin talousosastossa 16.12.1865

Päivämäärä: 
16.12.1865
Senaattori Snellman jätti näin kuuluvan kirjallisen vastalauseen: Opetuksessa kuten kaikessa kasvatuksessa on yhtä turmiollista kuin tunnotontakin, että nuorisoon kokeillaan vielä kiisteltyjä tai kokeilemattomia teorioita. Kasvatuksessa pitää sen sijaan vieläkin tarkemmin kuin muussa yhteiskunnan toiminnassa ottaa ohjenuoraksi kansojen vuosisatojen aikana hankkima kokemus ja vakiintuneet tavat. Kansakoulu on, kirkon opetuksen käytyä sekä tietämyksen että yhteiskuntajärjestyksen kehittyessä riittämättömäksi, kiistämättä tarpeen. Mutta sen kykyä antaa siveellistä kasvatusta ei voi pitää suure...
Paikat: 

Ruotsalaisen normaalikoulun rakennussuunnitelma, lausunto senaatin talousosastossa 13.3.1866

Päivämäärä: 
13.3.1866
Senaattori Snellman katsoi, ettei normaalikoulun ehdotettua suunnitelmaa ole syytä ryhtyä muuttamaan vapaaherra von Bornin esittämällä tavalla. Valtiontaloudelliselta kannalta olisi yhden suuremman koulun rakentaminen ja ylläpitäminen edullisempaa kuin usean pienen, ja samoin olisi muissa maissa saatujen kokemusten mukaan kasvatuksellisesta ja kurinpidollisesta näkökulmasta hyvän hengen ylläpitämisessä avuksi, jos yhdessä ja samassa koulussa olisi suurempi määrä opettajia ja oppilaita. Ja vaikka senaattori ei omasta puolestaan olekaan täysin vakuuttunut, että paikka rautatientorin vieressä ...
Paikat: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
6.4.1866
Kuopiossa 6.4.1866   Parahin Veli!    Palattuani viikko sitten Pietarista, jonne matkustin armollisen käskyn saatuani maaliskuun alussa, minun olisi heti pitänyt kirjoittaa sinulle, jos vain olisin pystynyt siihen; matkan aikana kuitenkin kylmetyin pahasti, ja sairaus on tähän saakka estänyt työntekoni kokonaan. Tärkeimpiin aiheisiin, joita H. K. M. minulle suodulla armollisella audienssilla suvaitsi kosketella, kuului läänin nykyinen tilanne ja vallitseva hätä. Otettuaan erinomaisen hyväntahtoisesti ja isällisen myötätuntoisesti vastaan tiedot viime vuosien sadoista, maanviljelyn ja karjan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
1.6.1866
Pietarissa 1./13.6.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Kun sekä valtion määräraha eräiden suomalaista syntyperää olevien nuorukaisten koulutukseen joko tässä kaupungissa sijaitsevassa lukiossa tai Boehmin koulussa Viipurissa että vuoden ensimmäisen kolmanneksen osuus valtionavustuksesta ministerivaltiosihteerinviraston talon vuotuisiin ylläpitokustannuksiin on toimitettu tänne venäläisenä rahana ottamatta huomioon vaihtokurssia, vaikka nämä molemmat määrärahat on valtion tulo- ja menoarviossa ilmoitettu markkamääräisinä, joudun pyytämään Herra Senaattoria ja Ritaria ryhtymää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille kesällä 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.7.1866
[saksaksi] Pyydän Teidän Ylhäisyydeltänne kunnioittavimmin anteeksi sitä, että rasitan Teidän Ylhäisyyttänne näillä riveillä ja oheisella liitteellä. En mielelläni sekaannu toisten asioihin, etenkään niihin, joita maataloustoimituskunta hoitaa. Tilanne on kuitenkin sellainen, että vähäpätöisten kohteliaisuusnäkökohtien on väistyttävä. Kun on kyse siitä, mitä on tehtävä vallitsevan hädän lievittämiseksi ja tähän vastataan: on hankittava käytettäväksi tusinan verran orihevosia – on ostettava lauma ulkomaista nautakarjaa, tämä on jo naurettavuuden rajoilla. Vähien rahojemme käyttö tällaisiin n...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
27.10.1866
Oulussa 27.10.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari    Samalla kun esitän kauppakoulun johtokunnan puolesta vilpittömän kiitoksen niistä koulun opetussuunnitelmaa koskevista huomautuksista, jotka sisältyvät valtiovaraintoimituskunnan kirjeeseen viime syyskuun 19. päivältä, lähetän ohessa nöyrimmin Herra Senaattorille johtokunnan kyseessä olevien huomautusten johdosta pitämän viime kokouksen pöytäkirjan. Herra Senaattori suvainnee siitä havaita, että kaikkien keisarillisen senaatin ehdottamien muutosten noudattaminen on vaikeaa pääasiassa kouluun tulevien oppilaiden perustietojen v...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: