Kansanopetus

Kansanopetus

Morgonbladet nro 173, 176 ja 179, 28.7. ja 1. ja 4.8.1877: Lyseoiden kaksi opetuskieltä

Päivämäärä: 
1.8.1877
I Lienee liikaa vaadittu, että lukija etsisi aikaisemmista numeroista hajallaan julkaistut kirjoitukset arvioidakseen jonkin artikkelin esittämää. Mutta Morgonbladetin niukka tila ja sen lukijoiden kohtuullinen vaatimus vaihtelevasta sisällöstä ovat aiheuttaneet, että tarkastelut voimassa olevista kouluoloista, jotka ovat johdantoa siihen, mitä tässä kirjoituksessa ehdotetaan ja vaaditaan, ovat jakaantuneet numeroihin 135, 143, 146, 155 ja 161, joihin voidaan lisätä numerossa 86 julkaistu kirjoitus suomalaisten oppikoulujen tarpeesta ja oikeutuksesta. Mainituissa kirjoituksissa olen pääasia...
Paikat: 

Morgonbladet nro 210, 10.9.1877: Kaksi opetuskieltä. Repliikki

Päivämäärä: 
10.9.1877
Sanomalehtiväittely on tavallisesti hyödytöntä, kuten kokemus opettaa. Sillä se, joka on lausunut jonkin mielipiteen, jonka vastaväittäjä väittää kumoavansa, saa tavallisesti vastata: mitään sellaista en ole lausunut tai vaatinut. Tai jos huomauttaja on sattunut osumaan johonkin hänen lausumaansa, on hyvin harvinaista, että hän vastaa muuta kuin toistaa todistelunsa, koska huomauttaja on jättänyt sen huomiotta ja esittää vain syitä, joita hän on pyrkinyt kumoamaan. Ja niin jatketaan, ja kaikki ratkeaa riidaksi siitä, mitä yksi on sanonut ja mitä toinen on sanonut – tai ei ole sanonut. On se...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alkeiskoulujen opetuskielestä ja uusien lyseoiden perustamisesta, lausunnot valtiopäivillä 23. ja 25.10.1877

Päivämäärä: 
23.10.1877
Herra Snellman, J. V.: Vaikka en haluaisikaan käyttää aikaa tätä kysymystä koskeviin yleisiin lausumiin, on minun kuitenkin pakko, koska varauksen, jonka kuusi valiokunnan jäsentä on tehnyt, on sanottu sisältävän sen, mikä on asiallisesti oikein ja mikä myös ritariston ja aatelin tulisi hyväksyä, ja koska tätä lausumaa on kannatettu, ja koska voi nousta esiin kysymys, pitäisikö valiokunnan esitys tai tuo varaus hyväksyä kokonaisuudessaan, niin pyydän omasta puolestani saada antaa ääneni sen puolesta, että valiokunnan esitys tulisi keskusteluun kohta kohdalta. Sillä tämä esitys on yleisesti ...
Paikat: 

Morgonbladet nro 251, 27.10.1877: Kahden opetuskielen käsittely opettajainkokouksessa

Päivämäärä: 
27.10.1877
Viime opettajienkokouksen keskustelut tunnen vain Morgonbladetin selostuksesta. Olosuhteet, viime vuosina vanhuuden raskaat elintavat, ovat valitettavasti estäneet minua osallistumasta kokouksiin. Selostuksesta voi havaita, että kokouksessa käsiteltiin kysymystä molempien kotimaisten kielten käyttämisestä opetuksessa samassa koulussa, kuten tavallista teoriassa, ottamatta huomioon oppilaiden edeltäviä tietoja ja valmiutta molemmissa kielissä. Kunnioitetut puhujat eivät tehneet mitään eroa oloissa esim. Vaasan lyseossa, missä suuri enemmistö tuskin ymmärtää sanaakaan suomea, ja Oulun ruotsin...
Paikat: 

Morgonbladet nro 264, 12.11.1877: Jatkoa sarjaan viime opettajainkokouksen keskusteluista

Päivämäärä: 
12.11.1877
Herra H. L. Melander on Morgonbladetin numeroissa 255 ja 256 esiintynyt henkilökohtaisesti loukattuna lausumistani (nro 251) opettajainkokouksen keskusteluista, joissa käsiteltiin lyseoiden kahta opetuskieltä. Siksi olen velkaa antamaan selityksen. Ensiksi hra M. kuuluu kokouksessa lausuneen, että historia ei kovin hyvin sovellu aineeksi, jota lyseoiden viidenneltä luokalta lähtien opetetaan yksinomaan toisella kotimaisella kielellä. Siitä ei ole mitään Morgonbladetin kokousselostuksessa, jota käytin lähteenä ja olin varmaan oikeutettu noudattamaan, kun se oli saatu julkaista huomautuksetta...
Paikat: 

Morgonbladet nro 250, 26. 10.1878: Yksityiskouluista

Päivämäärä: 
26.10.1878
Kukaan tuskin kiistää, että jokaisessa maassa pitää olla vapaus perustaa yksityiskouluja – samoin kuin vapaus antaa opetusta niin kuin koulun ylläpitäjät haluavat, sillä edellytyksellä nimittäin, että opetus opettaa lainkuuliaisuutta ja hyvää tapaa. Valtion opetusmonopoli on yhtä vahingollinen kuin kaikki muu monopoli. Voi jopa pitää asiattomana, että pääsy valtion ylläpitämään yliopistoon evätään nuorisolta, jota ei ole opetettu julkisten koulujen vanhan mallin mukaan. Yliopiston virkatutkinnot ovat toinen asia. Niistä valtiovalta voi esittää omat vaatimuksensa. Mutta kypsyys yliopisto-opi...
Paikat: 

Morgonbladet nro 291, 13.12.1878: Pienistä purosista

Päivämäärä: 
13.12.1878
”Kieliriidasta” on tullut keppihevonen; eikä sitä voi ihmetellä. Saattaa olla bona fide [hyvässä uskossa] tarkoitettu käsitys, että on kyse vain kieliriidasta. Mutta eittämättä tämän ajatuksen levittäminen on hyvä ase niille, jotka samalla ovat saaneet vallalle sen käsityksen, että kieli on yhdentekevä seikka, ja että esim. saksalaisilla voisi sivistyksensä kielenä yhtä hyvin olla ranska, mistä olisi ihmiskunnalle se suuri etu, että sitä kiusaisi yksi kielioppi ja yksi kirjallisuus vähemmän kuin nyt on asian laita, kun suunnattoman saksalaisen kirjallisuuden painajainen sortaa sitä. Ne, jot...
Paikat: 

Morgonbladet nro 303, 30.12.1878: Yritys padota puro

Päivämäärä: 
30.12.1878
Erityisistä syistä katson, että minun on vastattava H:fors Morgonbladin julkaisemaan, L. M:n [L. Mechelinin] allekirjoittamaan artikkeliin, joka oli suunnattu ”Pienistä purosista” -kirjoitusta vastaan (Katso Morgonbladet nro 291). Kirjoittaja myöntää, että suomenkielisen normaalikouluosaston lakkauttaminen oli ”poliittinen virhe” ja ”kohtuuttomuus”, ja esittää, että pääkaupungin edustajat valtiopäivillä 1872 samoin kuin Helsingin muut valtiopäivämiehet sentään osallistuivat anomukseen mainitun kouluosaston säilyttämiseksi, ja katsoo, että pääkaupungin johtavat luokat eivät ole voineet tehdä...
Paikat: 

Morgonbladet nro 144 ja 145, 26. ja 27.6.1879: Koulukomitea ja opettajakokous

Päivämäärä: 
26.6.1879
I Vaikka kokemus on opettanut, että myös opettajakokouksesta voi tulla melko mullistavia uudistusehdotuksia, aina ei niin ole tapahtunut. Ja pahimmassa tapauksessa voi odottaa, että ne jäävät platonisiksi lausunnoiksi. Uhkaavampi on koulukomitea. Sellainen katsoo aina olevansa kutsuttu kääntämään olemassa oleva ylösalaisin – ellei sen tehtävä ole tiukasti viitoitettu ja rajoitettu. Ja kun hallitus on kerran komitean kustantanut, niin sen täytyy myös jotain hyödyttää, ja siksi sen ehdotuksilla on hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyiksi. Mutta on onni, että kaikkien sellaisten radikaalirefor...
Paikat: 

Morgonbladet nro 149, 2. 7.1879: Reaalikouluista ja pohjakouluista

Päivämäärä: 
2.7.1879
Neliluokkaisten reaalikoulujen perustaminen on varmasti tarpeellisin niistä uutuuksista, jotka viime koulunuudistus on tuonut esiin. Sillä kukaan ei ole vielä yrittänyt osoittaa minkäänlaista tuntuvaa tarvetta uudistaa oppikouluja muuten kuin yhdistämällä lukioita ja yläalkeiskouluja ja poistamalla useita ylempien luokkien erityiskursseja. Mutta viimeksi mainittu kevytmielinen tempaus olisi voitu poistaa ja vanha järjestys palauttaa ilman uusia vahingollisia tempauksia. Mutta reaalikoulut ovat maalle todella tarpeellisia. Sillä kaikkien nykyaikaisten valtioiden vahvuuden muodostaa valistunu...
Paikat: