Kansanopetus

Kansanopetus

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1859: Suomalaisista oppikouluista

Päivämäärä: 
1.4.1859
Jyväskylässä on ns. ”suomalainen” yläalkeiskoulu, ja kerrotaan, että toista ollaan perustamassa Tampereelle. Ensiksi mainitulle on säädetty, että kahdella alimmalla luokalla on opetuksen tapahduttava oppilaiden äidinkielellä, olipa se sitten ruotsi tai suomi. Kolmannella ja neljännellä luokalla sitä vastoin käytetään suomea vain harkinnan mukaan jossakin oppiaineessa. Jokainen on epäilemättä ottanut iloiten vastaan tämän todisteen siitä, että hallitus tunnustaa ajan vaatimukset. Kysymys siitä, kuinka tällainen koulu olisi järjestettävä, ei kuitenkaan ole kaikkein helpoimmin vastattavia. Usk...
Paikat: 

Vieraiden kielten uusi opetusmenetelmä, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 18.4.1859

Päivämäärä: 
18.4.1859
Robertsonin menetelmä vieraiden kielten käytännöllisessä opetuksessa on niin hyvin tunnettu ja niin yleisesti käytössä, ettei sitä tarvitse suositella. Se on kuitenkin osoittautunut parhaiten käytäntöön soveltuvaksi silloin, kun kyseessä ovat toisilleen läheistä sukua olevat kielet, etenkin ranska ja englanti, koska näissä kielissä sangen suuri määrä samaa merkitseviä sanoja kirjoitetaan täysin tai melkein samoin, joten oppilaat pystyvät helpommin pitämään mielessään sanavaraston, jonka oppimiseen metodi tähtää. Tätä menetelmää soveltavaa ranskan kielen oppikurssia ei kuitenkaan voitane ede...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
2.3.1860
Helsinki 2.3.1860   Parahin Veli!    Kiitän kohteliaimmin kirjeestäsi ja siinä ilmaisemastasi luottamuksesta. On kuitenkin vaikeaa joutua tuolla tavalla nostetuksi temppelin harjalle; ja pyydän sen takia, ettet anna lausunnolleni suurempaa merkitystä kuin se ansaitsee. Suhtaudun todellakin epäilevästi siihen, voitaisiinko näinä monien rahankeräysten ja rahapulan aikoina saada kokoon niin suurta summaa kuin tässä tavoitellaan. Pidän kuitenkin melko helppona esim. 50 sellaisen yksityishenkilön löytämistä, jotka voisivat muutamiksi vuosiksi sitoutua 20 ruplan vuotuiseen avustukseen. Kukaan ei ...
Paikat: 

Tyttöjen vuoro-opetuskoulun toimitilojen korjaus, esitys Helsingin maistraatille

Päivämäärä: 
10.3.1860
Vuoro-opetuskoulujen johtokunnan esitys tarpeelliseksi havaitusta tyttökoulujen toimitilojen korjauksesta ja laajennuksesta   Tytöille tarkoitetussa kaupungin vuoro-opetuskoulussa on oppilaiden määrä vähitellen lisääntynyt niin, että viime vuosina on koulussa ollut 160–170 oppilasta. Kun oppilaat pitäisi saada mahtumaan koulun toimitiloihin, joihin kuuluu ainoastaan kaksi pientä salia, pituudeltaan 19 kyynärää [11,3 m] ja leveydeltään 9 kyynärää [5,4 m], on helppo ymmärtää, minkä tungoksen ja epäterveellisen ilman sellaisen suuren oppilasjoukon oleskelu päivittäin kuuden tunnin ajan saa väi...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4 ja 5, huhtikuu ja toukokuu 1860: Opettajainkokouksista ja kouluhallituksesta

Päivämäärä: 
2.5.1860
I Ei voida kiistää, etteikö uusi henki liikkuisi tällä hetkellä maamme opettajakunnan keskuudessa. Tästä todistavat ne julkiset vaatimukset koululaitoksen uudistamisesta, joita opettajilta lähtee yhä lukuisimpana. Myös tässä lehtemme numerossa on yksi sellainen opettajan laatima tiedonanto. Toinen merkki tästä hengestä näkyy siinä miten sinnikkäästi on vaadittu opettajainkokousta. Myös tämä vaatimus, kuten useat lehdissä julkaissut valmistelevissa kokouksissa laaditut sopimukset osoittavat, nousee vakaasta käsityksestä, että nykyinen asiaintila ei ole tyydyttävä. Jos muistetaan, että viimek...
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1860: Ihmiskunnan uudistamisesta lastentarhojen välityksellä

Päivämäärä: 
1.10.1860
Emme ole omasta puolestamme pitäneet soveliaana ottaa vielä mitään kantaa tähän maan lehdistössä virinneen polemiikin aiheeseen, ns. lastentarhoihin; tähän menettelyyn meillä on ollut kaksi syytä: allekirjoittanut ei ensinnäkään ole nähnyt yhtään tuollaista laitosta, ja toiseksi lastentarhojen suurta merkitystä ja arvoa koskevan väitteen kriittinen tarkastelu voitaisiin tulkita epäluottamuksen osoitukseksi miehelle, joka on sangen jalon innostuksen vallassa omistautunut Suomen kansakoululaitoksen järjestämiseen. Mutta kun nyt muukalainen, muuan hra Joseph Paulson, ”opettaja Hänen Keisarilli...
Paikat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1861: Vielä pakosta ja vapaudesta työssä

Päivämäärä: 
2.1.1861
Herra Uno Cygnaeus on ottanut vastatakseen huomautukseen, jonka hra Paulssonin [Paulson] uudistushenkistä esiintymistä koskevassa artikkelissa kohdistimme hra C:tä ja P:tä yhdistävään käsitykseen, että lapsi on ohjattava työhön leikin avulla. Valitamme hra C:n takia sitä, että hän on sekoittanut vastaukseensa asioita, jotka eivät siihen kuulu, ja tehnyt tämän sillä tavalla kuin otsikolla ”Ett sjelfförsvar” [Itsepuolustusta] varustetusta kirjoituksesta H:fors Tidningarin 8. numerossa ilmenee. Kun hra C. sanoo hra Paulssonin kyhäystä ”runsastietoiseksi ja valaisevaksi”, tämä voi vain herättää...
Paikat: 

Kasvatustieteen luentosarjan käsikirjoitus, kevätlukukausi 1861

Päivämäärä: 
10.1.1861
Kasvatustiede. Kevätlukukausi 1861. 1–4   Hyvät herrat. Johdatteleva esipuhe lyhyesti. Tilapäinen velvollisuus luennoida kasvatustieteestä. Käytössä olevista oppikirjoista puuttuu yleisesti järjestelmä ja siksi myös johtava periaate. Toivonut tekeväni oman yritykseni tämän puutteen korjaamiseksi. Ja edelleen: Kasvattaminen on käytäntöä, toimintaa. Periaatteidensa toteuttamisessa sen tulee menetelmien ja keinojen suhteen nojautua kokemukseen. Siksi kasvatustieteellä tieteenä on oma, kokemukseen tukeutuva metodioppinsa. En voi sanoa, että oma kokemukseni olisi suuri. Jotain sentään. Mutta suu...
Paikat: 

Normaalikoulun perustaminen, lausuntoyliopiston konsistorissa 30.1.1861

Päivämäärä: 
30.1.1861
Huhtikuun 7. päivänä 1856 annetulla Armollisella Asetuksella ”Tulevien lukion- ja alkeis­koulunopettajien koulutuksesta Aleksanterin Yliopistossa” säädetään: että kasvatus- ja opetusopin professorin on järjestettävä kasvatusopin opiskelijoiden perehdyttämiseksi opettajan ammattiin käytännössä heille tilaisuus kuunnella opetusta yliopistokaupungin ylä- ja ala-alkeiskouluissa sekä avustaa koulun johtajan valvonnassa apuopettajina ja kertauskuulustelujen suorittajina, silloin kun tämä soveliaaksi havaitaan. Kukaan ei voi kiistää tämän Armollisen säädöksen tavoitteen merkittävyyttä, siis sitä, ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1861: Turussa 1860 pidetyn opettajakokouksen asiakirjat

Päivämäärä: 
1.3.1861
Tässä ei ole mahdollista käydä läpi niitä 39 kysymystä, joita kokouksessa on käsitelty. Suurin osa niistä on organisaatiokysymyksiä, joihin sisällytämme myös päätökset oppiaineista, oppimääristä, oppikirjoista ym. Kysymyksiä opettajien koulutuksesta, lukujärjestyksestä ja opetusmenetelmästä oli esillä vähemmän, ja selville käy, että niitä on käsitelty pintapuolisemmin. Ne kokouksen äänestyspäätökset, joita mielestämme on ehdottomasti kannatettava, koskevat normaalikoulun perustamista, lukion ja yläalkeiskoulun yhdistämistä yhdeksi oppilaitokseksi, ammattiopintojen siirtämistä pois oppikoulu...
Paikat: