Kansanopetus

Kansanopetus

Nikolai Adlerbergille, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1866
Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti ratkaistavaksi on jätetty senaatin alamainen esitys, että 60 000 markan summa käytettäisiin erilaisiin toimiin maatalouden tilan kohentamiseksi. Nämä toimet ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne saavuttavat tarkoituksensa mittavammin vasta etäisemmässä tulevaisuudessa. Halutaan esim. parantaa hevos- ja karjataloutta hankkimalla siitoseläimiä, ja edistää näiden alojen kehittymistä järjestämällä näyttelyitä ja kilpa-ajoja jne. Minun käsitykseni mukaan edullisempia olisivat sellaiset toimet, joilla voitaisiin poistaa maan maataloudessa v...
Kirjeenvaihto: 

Talous- sekä valtiovarain- ja suostuntavaliokunnan mietintö tarpeellisten varojen hankkimisesta maan alkeisopetuslaitoksen parantamiseksi, lausunnot valtiopäivillä 14.5.1867

Päivämäärä: 
14.5.1867
Herra Snellman: Keskustelussa valiokunnan nyt esillä olevasta mietinnöstä on puhuttu paljon siitä, miten paljon tai miten vähän, kuten muutamat puhujat näyttävät ajattelevan, alkeisopetuslaitosta on Suomessa on rahoitettu, sekä muodostavatko nämä kustannukset sopivan suuruisen osan valtion menoista. Pyydän saada muistuttaa niitä herroja, jotka näyttävät pitävän määrärahaa liian vähäisenä, että valtion on ollut maksettava palkankorotus papistolle sekä alkeisoppilaitoksista koituneita kasvavia kustannuksia. Niin kauan kuin koulunopettajat nauttivat etua saada laskea hyväkseen kirkollisvirkavu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Otto Donnerilta

Päivämäärä: 
29.8.1867
29.8.1867   Herra Senaattori!    Luin äskettäin Teidän teoksenne ”Saksan-matka”, ja mieltäni lämmitti mm. näky kyyneleestä, joka tipahti viinilasiin Reinin rannalla, kun te ajattelitte, ettei maailmassa ole pahoja ihmisiä, vaan ainoastaan tietämättömiä. Kun aurinko on viime päivinä paistanut sangen kirkkaasti ja kun näin Teidän viime sunnuntaina jälleen tyhjentävän viinilasin Kaivopuistossa päivällispöydän ääressä, aivan varmasti ajatellen jokaisen aurinkoisen päivän kovasti koetellulle kansallemme tuottamaa siunausta, palautuivat mieleeni Teidän ajatuksenne Reinin rannalla. Mekin voisimme ...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Normaalikoulun yhdeksänvuotisen kurssin muuttaminen seitsenvuotiseksi sekä suomenkielisen rinnakkaisluokan perustaminen, lausunto senaatin talousosastossa 30.1.1868

Päivämäärä: 
30.1.1868
Senaattori Snellman halusi vapaaherra von Bornin esittämin perustein myöskin jättää alamaisimmin Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti ratkaistavaksi, voisiko normaalikoulussa nyt olevan valmistavan luokan lakkauttaminen tapahtua, mutta sen sijaan omasta puolestaan alamaisuudessa esittää, että koska normaalikoulu on perustettu maamme tulevien oppikoulunopettajien käytännön koulutusta varten ja koska heidän olisi mahdotonta soveltaa normaalikoulun nykyisin yhdeksänvuotiselle kurssille suunniteltuja metodeita muissa oppilaitoksissa, joille on määrätty lyhyempi oppikurssi, niin jotta...
Paikat: 

Anomusten lähettäminen valiokuntaan, lausunto valtiopäivillä 19.2.1872

Päivämäärä: 
19.2.1872
Herra Snellman: Omasta puolestani en voi ymmärtää, miksi olisi välttämätöntä lähettää anomus ensin valiokuntaan. Sen sijaan ei mielestäni ole mitään estettä sille, että jokin sääty ottaa anomuksen omakseen ennen sen lähettämistä valiokuntaan. Mikään ei estä säädyn jäseniä yksi toisensa jälkeen yhtymästä anomukseen ja siten tekemästä siitä säädyn anomusta. On toki pieni este, jos niin halutaan nähdä, yleisen hyväksymisen tiellä, että anomuksen­tekijä menee moniin yksityiskohtiin; mutta tämä voidaan poistaa siten, että sääty yhtyy anomuksen yleiseen tarkoitukseen. Tässä se on selvästi esiin t...
Henkilöt: 
Paikat: 

Anomuskirjelmä Helsingin normaalikoulun suomenkielisen osaston laajentamisesta, lausunto valtiopäivillä 19.2.1872

Päivämäärä: 
19.2.1872
Tämän johdosta lausui herra Snellman seuraavaa: Pyydän saada lisätä muutaman sanan anomuksen perusteluista: Kysymys ei ole pelkästään pääkaupungin suomenkielisestä koulusta suomalaisia oppilaita varten, vaan kysymys on suomalaisesta normaalikoulusta. Tämä laitos, normaalikoulu, on jotain maallemme täysin omalaatuista: sellaista ei ole missään muussa maassa. Sen tarkoitus on ollut ja on, että tässä koulussa koulutetaan opettajia koko maalle. Siksi hallitus on lähettänyt parhaat pedagogit, mitä maassamme on voitu löytää, ulkomaille sivistystään parantamaan, ja ottanut heidät palvelukseen norm...
Paikat: 

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö koululainsäädännön ja opetuslaitoksen järjestämisestä, lausunto valtiopäivillä 13.5.1872

Päivämäärä: 
13.5.1872
Herra Snellman: Anomus-esityksellä, josta nyt keskustellaan, se täytyy myöntää, on surullinen puolensa, ja omasta puolestani katson tuon surullisen puolen olevan vallitsevana. Valiokuntahan esittää ensimmäisessä ja toisessa kohdassa sisällöltään myönteisiä alamaisia anomuksia Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, pyytäen Hänen Keisarillista Majesteettiaan ryhtymään tiettyihin toimiin. Mutta valiokunta pyytää kolmannessa kohdassa, ettei muihin toimiin toistaiseksi ryhdyttäisi, ja juuri tässä kolmannessa kohdassa on valiokunnan esityksen samoin kuin kaikkien asiaa koskevien anomusten pääsisä...
Henkilöt: 
Paikat: 

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö tiettyjen oppilaitosten perustamisesta, laajentamisesta ja säilyttämisestä, lausunto valtiopäivillä 18.5.1872

Päivämäärä: 
18.5.1872
Herra Snellman: Koska valiokunta on esittänyt, että jätetyt aloitteet, jotka koskivat osaksi uusien oppilaitosten perustamista ja osaksi vanhojen laajentamista, eivät muilta osin johtaisi erityisiin toimenpiteisiin säätyjen puolelta, paitsi mitä tulee Turun suomalaiseen kouluun, ja koska huomaan, että kunnianarvoisassa säädyssä keskustellaan vain tästä kysymyksestä, niin pyydän saada rajoittaa esitykseni siihen. Ei voida kai kieltää, etteikö kyseisen maamme seudun suomenkielinen väestö kipeästi tarvitsisi suomalaista koulua. Elleivät olot ole suuresti muuttuneet sen jälkeen, kun tutustuin T...
Henkilöt: 
Paikat: 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö suostuntavarojen osuudesta maan kansakoululaitokseen ym., lausunnot valtiopäivillä 29.5.1872

Päivämäärä: 
29.5.1872
Herra Snellman: Maassamme ei juuri olla taipuvaisia uudistusten kohdalla kulkemaan keskitietä, niin kuin minulla on aikaisemmin tänään ollut kunnia mainita. Niinpä halutaan myös kansakoulu-uudistuksessa heti asettua paikalle, jolle muut kansakunnat ovat tulleet vuosisataisin ponnistuksin. Niinpä ei tunneta muita kuin yhdenlaisia kansakouluja, ylempiä kansakouluja. Ei tunneta muunlaisia kansakoulunopettajia kuin eräänlaisia valtion virkamiehiä, jotka saavat palkkansa valtiolta. Vakaa käsitykseni on, että jos halutaan jatkaa näin, ja jos halutaan, että jokainen lapsi tässä maassa voisi käydä ...
Paikat: 

Joukahainen nro VII 1873: Eräs vanha koulu

Päivämäärä: 
15.5.1873
Eräässä pääkaupungin sanomalehdessä ilmestyi muutama kuukausi takaperin artikkelisarja vanhasta ja uudesta koulusta. On vaikea sanoa, mitä arvoisa kirjoittaja vanhalla koululla tarkoittaa. Uudella hän tarkoittaa luultavasti Helsingin normaalikoulua. Ja jos hänen kokemuksensa vanhasta koulusta ei ulotu kauemmas kuin aikaan juuri ennen monien uusien koulujärjestysten säätämisaikaa, niin se on joka tapauksessa hyvin rajallinen. Niin virheellinen on kuva, niin nurinkurista arviointi. On selvää, että niin sanottu uusi koulu on sen rinnalla itse erinomaisuus, non plus ultra [verrattomin]. Siitä e...