Kansanopetus

Kansanopetus

Kertomus Kuopion tyttökoulun perustamisesta. 9.5.1849

Päivämäärä: 
9.5.1849
Kertomus Kuopion tyttökoulun perustamisesta ja tämän oppilaitoksen eteneminen, luettu ja tarkistettu koulun hallinnolle 9. toukokuuta 1849.   Jonain toukokuun päivänä 1846 tapasivat neiti Marie Louise Tavaststjerna, neidit Emma Ehrström, Charlotte Aspelund, Elise Aspelund, Emilie Nordenstreng, Clara Nordenstreng, Julie Nordenstreng, Josephina Kellgren, Amanda Tallgren ja Elise Tschernichin sopiakseen miten käytetään oikein kerätyt varat, 174 hopearuplaa, jotka neiti Tavaststjernan ja neiti Ehrströmin ehdotuksesta oli kerätty useiden kaupungin nuorten naisten, rouvien ja tyttöjen valmistamie...
Paikat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 7.9.1849

Päivämäärä: 
7.9.1849
Nöyrin esitys!   Samalla kun minun on kaikkein nöyrimmästi ilmoitettava korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että joutuessani yksityisten asioideni takia olemaan poissa paikkakunnalta syyslukukauden alkaessa herra vararehtori, maist. H. G. Perander on hoitanut rehtorin tehtäviä ja tohtori J. M. Lindfors, joka korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin suostumuksella viime kevätlukukauden lopussa huolehti virkaani kuuluvasta opetuksesta, on hoitanut samaa tehtävää, rohkenen yhtä nöyrästi ilmoittaa,...
Paikat: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 17.9.1849

Päivämäärä: 
17.9.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen kuten myös Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli   Anon Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Suuresti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin vapautta rehtorinvirastani Kuopion yläalkeiskoulussa kuluvan syyslukukauden ajaksi, koska joudun yksityisten asioitteni takia välttämättä tekemään pitkähkön matkan sen aikana ja opetuksen tasaisen edistymisen kannalta on edullisempaa, että tätä opetusta ja siitä huolehtimista hoitavat keskeytyksettä samat henkilöt; ja pyydän yh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Eroanomus Porvoon tuomiokapitulille 9.10.1849

Päivämäärä: 
9.10.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen! samoin kuin Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli!   Anon nöyrimmin Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta sangen suopeamielistä vapautusta virastani Kuopion yläalkeiskoulun rehtorina ja pyydän yhtä nöyrästi sangen suopeamielistä todistusta virkatoimieni hoitamisesta ja elämäntavoistani. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Korkeimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen ku...
Paikat: 

Alexandra Soldanille

Päivämäärä: 
5.1.1850
Ehdotan nöyrimmin, että mikäli tutkinto [Kuopion tyttökoulussa] järjestetään tänään se aloitetaan klo 4 ip. ja ensiksi ovat vuorossa nuoremmat oppilaat ja myöhemmin illalla jatketaan vanhempien tutkinnolla. Koska kuitenkin on pelättävissä, ettei paikalle saavu ketään opettajistoon kuuluvaa kuulijaa, lienee edullisempaa joko pitää tänään tutkinto vain nuoremmille tai siirtää koko tutkinto huomiseen iltapäivään, jolloin julkisissa oppilaitoksissa ei anneta opetusta eikä pidetä tutkintoja. Menetelläänpä kummalla tavalla tahansa, minulla on kunnia saapua paikalle; en kuitenkaan pääse tänään tul...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Hugo Emmerik Nervanderille

Päivämäärä: 
5.7.1850
Parahin Veli Janne!   Jätän pojan [veljenpoika Callen] nyt Sinun ystävälliseen huomaasi. Jos hän saa opiskella: Maanantaina ap. maantietoa – laskentoa ip. katekismusta – laskentoa tiistaina ap. Eukleidesta – laskentoa (15–26 tehtävää) ip. uskonnonhistoriaa – laskentoa. keskiviikkona ap. latinaa ip. maantietoa – laskentoa torstaina ap. venäjää – laskentoa ip. maantietoa – laskentoa perjantaina ap. latinaa – ip. venäjää hän saa ehkä käydyksi läpi sen vähän, minkä hän on oppinut. Lauantaina hänen on oltava koulussa klo 10 ap. kuulustelua varten – ja minun on ystävällisimmin pyydettävä Sinua sa...

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
13.6.1851
13.6.1851   Veli Cygnaeus!    Minun on pakko pyytää käynnistämään tutkimukset koulussa. Holhottini Calle, poikaparka, joka on aiheuttanut minulle muita ja pahempiakin murheita, on ollut minun tietämättäni poissa koulusta useiden päivien ajan. Hänellä on tässä ollut kumppaneinaan joku Lindstedt, joku Bäckström (?) ja muita; ja tuollainen pinnaaminen lienee ollut yleisempääkin. Anna hänen kuulla kunniansa suuresta syyllisyydestään, joka on suurempi kuin muiden, sillä nämä ovat tehneet poikamaisia kepposia eivätkä ole syyllistyneet kunniattomiin tekoihin. Suru sydämessä Snellman
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1855
Pietarissa 9.1.1855   Suuresti kunnioitettu ja korkeasti oppinut  Herra Rehtori!   Ennätettyäni nyt huolellisesti perehtyä niihin koulu-uudistusta koskeviin mielipiteisiin. jotka Herra Rehtori on viime marraskuun 29. päivätyn kirjelmän ohessa hyväntahtoisesti minulle lähettänyt, pyydän saada esittää Herra Rehtorille vilpittömän ja lämpimän kiitokseni näistä mielenkiintoisista ja arvokkaista selvityksistä. Ne ovat lujittaneet käsitystäni koululaitoksemme nykytilasta, josta olen pääasiassa samaa mieltä Herra Rehtorin kanssa, joten niitä sovelletaan, sikäli kuin se nykyisin käy päinsä, laaditt...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1855: Kuinka kouluopetus tukahduttaa lukuhalun

Päivämäärä: 
1.2.1855
Toimiessani koulunopettajana minussa syntyi vakaumus, ettei opetusmenetelmä maamme kouluissa, julkisissa enempää kuin yksityisissäkään, suinkaan ole sellainen kuin pitäisi. Sittemmin tämä vakaumus on vain lujittunut, kun olen saanut lisää kokemusta tavasta, millä lasten varhaisintakin opetusta yleensä harjoitetaan. En tosin epäile, etteivätkö jotkin koulut ja yksittäiset opettajat voisi olla poikkeuksina säännöstä. Olen myös selvillä siitä, että Helsingin lyseossa, varsinkin nyt kun siihen on lisätty valmistava luokka, on kiitettävää pyrkimystä opettaa oppilaita lukemaan. Samoin on alkuopet...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1855: Kotimainen kirjallisuus

Päivämäärä: 
1.3.1855
Lars Stenbäck: Om Paedagogien och dess närvarande utveckling [Kasvatusopista ja sen nykyisestä kehityksestä]   Tämä vastaperustettua kasvatusopin professuuria varten opinnäytteenä julkaistu teos on saatavilla myös kirjakaupoista. Käsittelemänsä aiheen takia se kiinnittää jokaisen ajattelevan ihmisen huomiota. Aihe on alati uusi ja nuori samalla lailla kuten ne uudet sukupolvet, joiden sivistämistä se käsittelee, ja kuten sivistys itse, joka ei tunne mitään vanhuutta, vaan on uusi jokaisessa uudessa ajanvaiheessa. Tarkoituksenamme ei toki ole laatia teoksesta varsinaista arvostelua. Sen ensi...
Paikat: