Kansanopetus

Kansanopetus

Litteraturblad nro 5, kesäkuu 1847: Uutisia

Päivämäärä: 
1.6.1847
Kuopion tyttökoulu perustettiin arpajaisilla, joissa oli palkintoina naisten käsitöitä, jotka muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta oli saatu lahjoituksena kaupungin sivistyneeseen luokkaan kuuluvilta nuorilta naisilta, ja näin saatiin kokoon 177 hopearuplan summa. Näistä varoista on vuoden aikana kulutettu 133 ruplaa. Menoja ovat aiheuttaneet vakinaisen opettajattaren palkka, huoneiden vuokra, valaistus, polttopuut, monet tarpeelliset talouskalut, lukutabellit, kirjat, rihvelitaulut, paperit, sakset, veitset, neulat, lanka ja kaikki muut tarvikkeet, joita käsitöissä tarvitaan. Lisäksi on k...
Paikat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 20.6.1847

Päivämäärä: 
20.6.1847
Nöyrin esitys!   Kun Korkea-arvoisimman Herra Piispan Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen ja Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitettu virkakirje 21. huhtikuuta tänä vuonna on antanut minulle tehtäväksi laatia ehdotus siitä, miten sopivimmin käytetään koulun tontilla olevia Kuopion kaupungin Korkealle Kruunulle luovuttamia rakennuksia, saanen ehdottaa nöyrimmin seuraavaa: 1. Kyseisistä rakennuksista kaksi siipirakennusta, toinen Suuren torin laidalla ja Pohjoisella Vuorikadulla sijaitseva rakennus, jossa on kaksi leivintupaa ja kolme asuinhuonetta ja toinen saman torin laidalla ja Itäisellä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 26.2.1848

Päivämäärä: 
26.2.1848
Nöyrin esitys!   Koulujärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaan anon nöyrimmästi Suurimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Suuresti kunnioitetun Tuomiokapitulin sangen suopeamielistä suostumusta sellaiseen täkäläisen yläalkeiskoulun opetusohjelman muutokseen, että vt. ensimmäinen kollega ja kolmas kollega saisivat yhdessä hoitaa opetuksen koulun toisella ja kolmannella luokalla, kun taas toinen kollega, hra maisteri H. L. Melander olisi halukas huolehtimaan ensimmäisen luokan opettamisesta yksin. Rohkenen nöyrimmästi ehdottaa toisen ja kolmannen luo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1848: Sanomalehtikatsaus

Päivämäärä: 
1.3.1848
Sanomalehtien joukossa on harvoja ikävystyttävämpiä, hengettömämpiä ja hyödyttömämpiä kuin Berliinin päivälehdet. Niiden kaikkien poliittiset näkemykset ovat pakostakin yksipuolisia, mutta tässäkin suunnassa ne pyrkivät harvoin oman mielipiteensä esittämiseen tai uskaltautuvat pitemmälle kuin lainaamaan Österreichische Beobachteria; mutta ne kertovat mitä turhanpäiväisimpiä uutisia näytelmistä, konserteista ja hovivastaanotoista. Näin sanoo John Russell Preussin sanomalehdistä, 25 vuotta sitten. Hän ei ole niin epäoikeudenmukainen, että vaikenisi tämän asiaintilan syistä. Hän hyväksyy myös ...

Litteraturblad nro 5 ja 6, toukokuu ja kesäkuu 1848: Tietoja Kuopion eri oppilaitoksista

Päivämäärä: 
1.5.1847
Olemme jo muutaman kerran yrittäneet herättää kiinnostusta naisten kasvatukseen ja sen tilaan isänmaassamme. On näet ilmeistä, että valtio ja kunnat ovat viime aikoina tehneet naissukupuolen kasvatuksen hyväksi perin vähän tai eivät mitään. Nyt sitä vastoin voi ilolla todeta, että vasta perustetuissa tyttökouluissa on runsaasti oppilaita ja kuulemamme mukaan on aihetta olettaa, että tämä koulunkäynti perustuu yleisön todelliseen luottamukseen näitä laitoksia kohtaan, eikä vain siihen taloudelliseen etuun, minkä ne tarjoavat verrattuna yksityisiin sisäoppilaitoksiin. Se into, millä maan mone...
Paikat: 

Lausunto Kuopion yläalkeiskoulun vuositarkastuksen pöytäkirjaan 17.6.1848

Päivämäärä: 
17.6.1848
Käyttäen tätä tilaisuutta hyväkseni otan vapauden nöyrimmästi esittää Korkeiden Esimiesten valistuneesti harkittavaksi muutamia huomautuksia alkeisoppilaitosten puutteista ja otan näistä esiin vain sellaisia seikkoja, jotka kokemukseni mukaan tekevät kouluopetuksen kehittämisen mahdottomaksi. Nämä huomautukset koskevat ensinnäkin opettajien asemaa, sitten yläalkeiskoulujen oppimääriä ja lopuksi lukujärjestystä. ––––– Opettajien aseman osalta seuraavat kolme seikkaa edellyttävät mielestäni Hallitusvallan Armollisia toimia: 1. opettajien puutteellinen koulutus ammattiinsa; 2. nykyisistä säädö...
Paikat: 

Johan Hugo Emmerik Nervanderille

Päivämäärä: 
23.1.1849
Kuopio 23.1.1849 Veli Janne!    Kirjoitan Sinulle iloisesti varmana siitä, että isäsi ”kirjoituksista” tulee sangen hyvä teos laajemmalle yleisölle. Olen parhaani mukaan kirjoittanut johdannon teoksen ”tieteelliseen” osastoon ja kuvaillut siinä vainajamme toimintaa tällä suunnalla. Ehdotan, että uudelleen painettavaksi ja julkaistavaksi otetaan: 1. Ranskan instituutin asiakirjoissa 1833 julkaistu muistio; 2. Hessille osoitettu kirje, joka on julkaistu Pietarin akatemian tiedotuslehdessä 1846; 3. Tiedeseuran vuosijuhlassa pidetty puhe – on olemassa käsikirjoituksena; 4. Lukuyhdistyksessä pid...
Paikat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1849

Päivämäärä: 
23.4.1849
Nöyrin esitys!   Nöyräksi vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjelmään nro 373 tämän kuun 14. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa seuraavaa: Täkäläisen yläalkeiskoulun ensimmäisen kollegan virassa oli syyskuuhun 1846 saakka silloin kuollut kirkkoherra Johan von Becker, ja palkka maksettiin hänen kuolinpesälleen toukokuun 1. päivään 1847 saakka. Mainittua virkaa hoiti osan kevätlukukaudesta 1846 vt. venäjänopettaja A. E. Rongain. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoiti ylioppilas A. E. Olsoni. Kevätlukukaudella 1847 sitä hoiti kollega, maist. J. E. Blom. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1849: Tyttökoulut (Kuopiossa)

Päivämäärä: 
1.5.1849
On helppo luetella tuskin olemassa olevankaan julkisen sanan puutteita. Ei juuri tule sanoneeksi mitään uutta, kun huomauttaa, että lähes kaikki tarkemmat tiedot maan kansakouluista puuttuvat. Samoin on tarpeetonta muistuttaa, kuinka tärkeää julkisuus on niiden jatkuvalle olemassaololle ja kasvulle. Julkisilla oppilaitoksilla on tietty keskinäinen yhteys sen virallisen kontrollin ansiosta, jolle ne ovat alistettu; mitä enemmän tämä yhteys todellakin sitoisi yhteen koulujen sisäisen järjestyksen ja niissä hankitun kokemuksen, sitä enemmän se korvaisi julkisuutta niiden osalta. Kansakoulut ov...
Paikat: 

Pöytäkirja Kuopion tyttökoulun hallituksen kokouksesta 2.5.1849

Päivämäärä: 
2.5.1849
Pöytäkirja Kuopion tyttökoulun hallituksen kokouksesta 2. toukokuuta 1849. Läsnä: Puheenjohtaja, Rva Heintzii, sekä jäsenet: Neidit Ehrström, Aspelund, Nordenstreng, Kellgren, Ahnger, Schmidt, ja Wiik. Pöytäkirjan allekirjoittanut, koulun hallinnon sihteeri. § 1. Puheenjohtaja ilmoitti, että Hra Längmanin lahjoittamat varat ovat nyt korkoineen kasvaneet 560 ruplaksi hopeassa, että ne pian kasvaisivat edelleen ensimmäistä vuonna kankaita varten varatulla 100 ruplalla, sekä että Hra Snellman on kertonut, että Hra Längman on myös määrännyt maksettavaksi loput mainittua tarkoitusta varten määrä...
Paikat: