Pöytäkirja Kuopion tyttökoulun hallituksen kokouksesta 2.5.1849

Editoitu teksti

Suomi

Pöytäkirja Kuopion tyttökoulun hallituksen kokouksesta 2. toukokuuta 1849. Läsnä: Puheenjohtaja, Rva Heintzii, sekä jäsenet: Neidit Ehrström, Aspelund, Nordenstreng, Kellgren, Ahnger, Schmidt, ja Wiik. Pöytäkirjan allekirjoittanut, koulun hallinnon sihteeri.

§ 1.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Hra Längmanin lahjoittamat varat ovat nyt korkoineen kasvaneet 560 ruplaksi hopeassa, että ne pian kasvaisivat edelleen ensimmäistä vuonna kankaita varten varatulla 100 ruplalla, sekä että Hra Snellman on kertonut, että Hra Längman on myös määrännyt maksettavaksi loput mainittua tarkoitusta varten määrätyt varat koulun hallinnolle kerralla, 400 ruplaa hopeassa, joten rakennusrahastossa koulun hallinnon välittömästi käytettävänä on pian 1 060 ruplaa.

 

§ 2.

Varoista saatujen tietojen johdosta puheenjohtaja esitti koulun hallinnon pohdittavaksi, voitaisiinko harkita tarpeellisen rakennuksen rakentamista, varsinkin kun vuokran kanssa on ollut tähän mennessä niin paljon sotkuja ja vaikeuksia, ja koulun hallinto päätti hieman harkittuaan määrätä allekirjoittanut yrittämään hankkia seuraavaan kokoukseen summittainen tieto tämänkokoisen rakennuksen kustannuksista, nimittäin rakennuksen, jossa olisi suuri ja pieni lukusali, suuri käsityöhuone, asuinhuone ja keittiö opettajattarelle sekä tarvittava eteinen ja varastohuone. Samoin tiedusteltaisiin edullisimpia ehtoja saada rakennukselle sopiva tontti.

 

§ 3.

Puheenjohtaja ilmoitti pöytäkirjaan mukaan otettavaksi kirjelmästä, jolla Hänen Korkeutensa Kenraalikuvernööri on ilmoittanut Läänin Hra Kuvernöörille Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesta päätöksestä antaa läänin asukkaiden kokoamasta pääomasta muodostetun lainarahaston tuottama vuotuinen korko, nykyisin jo 4 000 ruplaa hopeassa, kouluhallituksen käytettäväksi tyttökoulun varoina ja johtajatar on saanut koulua varten tästä kunnioitetusta kirjelmästä jäljennöksen Lääninkuvernöörin suosiollisesta ehdotuksesta, ja jonka sisältö oli seuraava:

 

Jäljennös

Suomen Kenraalikuvernööriltä, Pietarissa 26. maaliskuuta 1849. 7. huhtikuuta, nro 2038.

 

Kuopion Herra Kuvernöörille

 

Kun hänen Keisarillinen Majesteettinsa on saanut tietää, että Kuopiossa yksittäisillä avustuksilla on muodostettu yleishyödyllisiä tarpeita varten, joka on kasvanut aina 4 000 ruplaan hopeassa, on hänen Majesteettinsa armollisesti katsonut hyväksi määrätä, että Suomen hyödyllisistä rakennuksista, vuonna 1846 yksittäisten perustajattarien aikaansaama Kuopion tyttökoulu on kaikkein suojattomin, joten mainittujen varojen korko tulee antaa tälle koululle, perustajattarien hyvän harkinnan mukaan.

Saanen kunnian kertoa tästä hänen Majesteettinsa armollisesta tahdosta, jonka Herra Ministeri Suomen Suuriruhtinaskunnan Valtiosihteeri on kirjelmässään 8/20 maaliskuuta nro 179 minulle ilmoittanut.

Kenraali Adjutantti Ruhtinas Menšikov

Käännös Petersen

Jäljennöksen oikeaksi todistaa

A. E. Stråhlman

Lääninsihteeri

 

Tämän lukemisen jälkeen puheenjohtaja esitti harkittavaksi, miten koulun hallitus oikeimmin voisi käyttää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti hallituksen käytettäväksi asettamat varat, jotta arvokkaalla tavalla ilmaistaisiin syvä, alamainen kiitollisuus, joka elähdyttää jokaista kouluhallituksen jäsentä yhtä hyvin lahjan hyödyn ja arvon vuoksi kuin myös tämän hallituksen hyvään tahtoon ilmaistun luottamuksen vuoksi. Ja vaikka pidettäisiin mahdollisena, että edelleenkin olisi huolta koulun rahoista, koulun hallitus kuitenkin päätti edelleen hankkia varoja niitä koulun menoja varten, joista se tähänkin asti on huolehtinut. Sen sijaan päätettiin käyttää hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen lahja koulun toimintapiirin laajentamiseen. Kun tätä varten tarvitaan suurempi huoneisto, johon myös mainitun ehdotuksen 3. §:ssä kiinnitettiin huomiota, katsoi hallitus edulliseksi ja tarpeelliseksi maksaa näistä varoista palovakuutus sekä uuden rakennuksen vuosittaiset ylläpitokustannukset, samoin kuin huolehtia tarpeelliset polttopuut, kun suuremmat huoneet vaativat määrän, jonka kustantaminen veisi aivan liikaa tämän hetkisistä varoista. Muuten Hänen Keisarillisen Majesteettinsa lahjoittamat korot käytetään kuitenkin tyttökouluun liitetyn oppilaitoksen rakentamiseen, etenkin naisten käsityösalin, jossa kehrätään ja kudotaan uusimpien menetelmien ja mallien mukaan, mitä varten koulurakennuksen rakentamista yhä innokkaammin ajetaan ja käsityökoulun tarpeellisia välineitä valmistellaan, jotta niin pian kuin huoneisto sallii voidaan viivyttelemättä aloittaa opetus käsityökoulussa.

 

§ 4.

Kun Neiti Malmberg kolmen vuoden ajan on vaivaa säästämättä huolehtinut koulunuorison ohjaamisesta, päätettiin puheenjohtajan ehdotuksesta myöntää hänelle tulossa olevien kokeiden yhteydessä palkankorotus, 50 ruplaa pankin maksuosoituksia kuluvaa vuotta varten, sekä antaa saman korotuksen tapahtua vuosittain, kun Neiti Malmberg edelleen huolehtii nuorison opetuksesta.

 

§ 5.

Seuraava kokous ja tämän pöytäkirjan tarkistus määrättiin yhdeksänneksi toukokuuta, ja tämän jälkeen koulun hallituksen jäsenet, jotka tällä kertaa olivat kokoontuneet allekirjoittaneen kotiin, erosivat. Päiväys sama kuin yllä.

 

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: