Pestalozzi, Johann Heinrich

Pestalozzi, Johann Heinrich

1746–1827. Sveitsiläinen pedagogi ja yhteiskuntauudistaja.

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1855: Kotimainen kirjallisuus

Päivämäärä: 
1.3.1855
Lars Stenbäck: Om Paedagogien och dess närvarande utveckling [Kasvatusopista ja sen nykyisestä kehityksestä]   Tämä vastaperustettua kasvatusopin professuuria varten opinnäytteenä julkaistu teos on saatavilla myös kirjakaupoista. Käsittelemänsä aiheen takia se kiinnittää jokaisen ajattelevan ihmisen huomiota. Aihe on alati uusi ja nuori samalla lailla kuten ne uudet sukupolvet, joiden sivistämistä se käsittelee, ja kuten sivistys itse, joka ei tunne mitään vanhuutta, vaan on uusi jokaisessa uudessa ajanvaiheessa. Tarkoituksenamme ei toki ole laatia teoksesta varsinaista arvostelua. Sen ensi...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4 ja 5, huhtikuu ja toukokuu 1860: Opettajainkokouksista ja kouluhallituksesta

Päivämäärä: 
2.5.1860
I Ei voida kiistää, etteikö uusi henki liikkuisi tällä hetkellä maamme opettajakunnan keskuudessa. Tästä todistavat ne julkiset vaatimukset koululaitoksen uudistamisesta, joita opettajilta lähtee yhä lukuisimpana. Myös tässä lehtemme numerossa on yksi sellainen opettajan laatima tiedonanto. Toinen merkki tästä hengestä näkyy siinä miten sinnikkäästi on vaadittu opettajainkokousta. Myös tämä vaatimus, kuten useat lehdissä julkaissut valmistelevissa kokouksissa laaditut sopimukset osoittavat, nousee vakaasta käsityksestä, että nykyinen asiaintila ei ole tyydyttävä. Jos muistetaan, että viimek...
Paikat: 

Painatustuki L. L. Laurénin teokselle, lausunto historiallis-filologisessa tiedekunnassa 21.10. 1861

Päivämäärä: 
21.10.1861
Niin sanottu havainto-opetus on Pestalozzin ajoista lähtien ollut Saksassa ja saksankielisessä Sveitsissä huolella vaalittu asia. Se minkä lapsi muuten oppii ilman mitään systemaattista järjestystä, siis olioiden erottamisen ja nimeämisen, niiden laadut ja ominaisuudet, on koulun ensimmäisessä opetuksessa tehty systemaattiseksi harjoitukseksi. Ja kun siinä vaaditaan tarkasti ilmaisemaan sitä, mitä ulkoiset aistit tarjoavat, harjoitus on muuttunut määrittelemiseksi, jossa muodossa sitä kutsutaan puhe- ja ajatusharjoitukseksi. Kun havainnon kohteena edelleen eivät ole aistillisen olion ominai...
Paikat: