Laurén, Ludvig Leonard

Laurén, Ludvig Leonard

1824–1884. Ranskan opettaja Vaasassa 1850. Vaasan lyseon uskonnon lehtori 1867–84, rehtori 1876. Wasabladet-lehden toimittaja 1863–71, 1877–80. Kirjoitti oppi­kirjoja, käännöksiä suomeksi, runokokoelmia. Nimimerkit Lrn, L-N.

Litteraturblad n:o 3, maaliskuu 1859: Pietarsaaren tyttökoulu

Päivämäärä: 
1.3.1859
Sattumalta vasta nyt on toimituksen tietoon tullut L. L. Laurénin ”Selvitys Pietarsaaren tyttökoulun ohjelmasta, menetelmistä ja toiminnasta”, vaikka se on ilmestynyt jo 1857. On siis voinut tapahtua, että monella tämän lehden lukijalla on jo kauan tätä ennen ollut ilo tutustua tähän erinomaiseen kirjoitukseen, varsinkin kun se nimiölehden kertoman mukaan on jaettu Wasabladetin mukana. Mutta he varmaan suovat meille anteeksi, että tässä palautamme kirjasen heidän mieleensä; ja ne monet, jotka meidän laillamme saavat siitä uuden tuttavuuden, pitävät toivoaksemme niitä palstoja hyvin täytetty...

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1860: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.4.1860
Reseberättelse jemte betänkande, folkskolfrågan af Uno Cygnaeus [Uno Cygnaeuksen matkakertomus sekä kansakouluasiasta esittämä mietintö.]   Tämä Finlands Allmänna Tidningin liitteenä jaettu ja muutenkin virallisesti levitetty julkaisu on jo kaikkien käsissä. Sijoitamme kirjasen otsikon tämän lyhyen kirjallisuuskatsauksemme alkuun pelkästään ilmaistaksemme ilomme siitä, että kansakoulukysymyksessä on sentään jo edetty niin pitkälle, että maassamme on mies, joka on ottanut kansakoululaitoksen perustamisen opintojensa ja elämäntyönsä yksinomaiseksi kohteeksi. Koska kirjanen sisältää pelkästään...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1861: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.9.1861
Storfurstendömets Finlands grundlagar jemte till dem hörande statshandlingar [Suomen suuriruhtinaskunnan perustuslait sekä niihin liittyvät valtiolliset asiakirjat]. H:ki 1861.   On siis päästy niin pitkälle, että yritys sen seikan selvittämiseksi, millä säädöksillä Suomessa on perustuslain asema, on painettuna julkaistu. Tämän olisi epäilemättä pitänyt tapahtua jo kauan sitten; painattaminen olisi ollut mahdollista, tämän näyttää osoittavan se, että varsinaiset perustuslait, vuoden 1772 hallitusmuoto ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja voitiin viisitoista vuotta sitten julkaista suomen...
Paikat: 

Painatustuki L. L. Laurénin teokselle, lausunto historiallis-filologisessa tiedekunnassa 21.10. 1861

Päivämäärä: 
21.10.1861
Niin sanottu havainto-opetus on Pestalozzin ajoista lähtien ollut Saksassa ja saksankielisessä Sveitsissä huolella vaalittu asia. Se minkä lapsi muuten oppii ilman mitään systemaattista järjestystä, siis olioiden erottamisen ja nimeämisen, niiden laadut ja ominaisuudet, on koulun ensimmäisessä opetuksessa tehty systemaattiseksi harjoitukseksi. Ja kun siinä vaaditaan tarkasti ilmaisemaan sitä, mitä ulkoiset aistit tarjoavat, harjoitus on muuttunut määrittelemiseksi, jossa muodossa sitä kutsutaan puhe- ja ajatusharjoitukseksi. Kun havainnon kohteena edelleen eivät ole aistillisen olion ominai...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
10.12.1861
[1861]   Vaikka minulla ei ole asiasta mitään erityistä esitettävänä, en kuitenkaan halua jättää sanomatta mielipidettäni siitä, miten voisit hyödyllisimmin järjestää matkasi. Ensin minun on kuitenkin mainittava, ettet saa matka-apurahasta virallista ilmoitusta. Ilmoittautuminen matka-apurahaa varten on nimittäin yksityinen hakemus. Sinun ei myöskään tarvitse lunastaa mitään asiakirjaa. Rahat maksetaan rehtorille esitetyn suullisen pyynnön perusteella, luullakseni kahdessa erässä, puolivuosittain etukäteen. Nyt olisi eduksi, jos julkaisisit ennen professuurikysymyksen ratkaisemista tutkimuk...