Siljeström, Per Adam

Siljeström, Per Adam

1815–1892. Ruotsalainen pedagogi ja poliitikko. Matematiikan opettaja Tukholman Nya elementarskolanissa 1844–47.

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1855: [Matkakirjallisuutta Yhdysvalloista]

Päivämäärä: 
5.1.1855
Resa i Förenta Staterna, af P. A. Siljeström. I. [Matka Yhdysvalloissa] Hemmen i Nya Verlden, af Fredrika Bremer. I–III. [Koti Uudessa maailmassa]   Molemmat teokset on aiemmin esitelty Litteraturbladissa. Kun viimeksi mainitun 2. ja 3. osa vasta nyt ovat ilmaantuneet täkäläisiin kirjakauppoihin, antaa se meille aiheen mainita vielä kerran molemmat, sillä ne kuuluvat olennaisesti yhteen. Emme tiedä missään muussa kirjallisuudessa olevan sellaisia Yhdysvaltojen elämän kuvauksia, jotka voisivat tehdä Siljeströmin ja neiti Bremerin teokset tarpeettomiksi. Sikäli kuin tiedämme, ovat nämä teokse...
Paikat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1856: Ulkomaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
5.1.1856
Ruotsalaisella kaunokirjallisuudella ei ole kohta puoleentoista vuosikymmeneen ollut sitä vetovoimaa, josta se ennen saattoi kerskailla. Sen loistoaika alkoi Kustaa III:a ympäröivistä runoilijoista ja loppui vasta valovoimaiseen romaanikirjallisuuteen 1830-luvulla. Vaikka Leopold, Kellgren jne. olivatkin hovirunoilijoita, juuri heidän laulunsa teki kirjallisuudesta niin sanoakseni kansaan menevän ja kansallisen asian. Heitä seurasivat rouva Lenngren, Bellman, Franzén, Tegnér, Wallin, Stagnelius, Atterbom, ja kullakin suurella runoilijalla on niin ikään ollut oma suosionsa. Emme unohda onnet...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1861: Turussa 1860 pidetyn opettajakokouksen asiakirjat

Päivämäärä: 
1.3.1861
Tässä ei ole mahdollista käydä läpi niitä 39 kysymystä, joita kokouksessa on käsitelty. Suurin osa niistä on organisaatiokysymyksiä, joihin sisällytämme myös päätökset oppiaineista, oppimääristä, oppikirjoista ym. Kysymyksiä opettajien koulutuksesta, lukujärjestyksestä ja opetusmenetelmästä oli esillä vähemmän, ja selville käy, että niitä on käsitelty pintapuolisemmin. Ne kokouksen äänestyspäätökset, joita mielestämme on ehdottomasti kannatettava, koskevat normaalikoulun perustamista, lukion ja yläalkeiskoulun yhdistämistä yhdeksi oppilaitokseksi, ammattiopintojen siirtämistä pois oppikoulu...
Paikat: