Arppe, Adolf Edvard

Arppe, Adolf Edvard

1818–1894. Filosofian maisteri 1840, kemian dosentti 1844. Filosofian tohtori 1847. Kemian professori 1847–70. Helsingin yliopiston rehtori 1858–69. Painoylihallituksen johtaja 1865–77. Todellinen valtioneuvos 1869. Senaattori, kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö 1890. Aateloitu 1863.

Litteraturblad 3, maaliskuu 1860: Innostus ja sivistys

Päivämäärä: 
1.3.1860
Toivomme, ettei kukaan pidä liian rohkeana tai liiallisena intoiluna aiettamme vastata muutamalla sanalla kokonaiseen kirjaan, joka on ollut jo kuukausia yleisön käsissä, etenkin kun olemme jo kauan sitten kertoneet kirjasta ja selostaneet sen sisältöä siltä osin kuin se on vastapuheenvuoro meidän aiemmin aiheesta esittämiimme huomautuksiin. Lehtemme lukijat varmaan muistavat, että viime marraskuun numerossa esitetyt huomautukset kohdistuivat lähinnä väitteeseen: ”Innostus on usein kypsymättömyyttä ja todellisen sivistyksen puutetta peittävä verho” Tämä väite on esitetty yliopiston nykyisen...
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1861: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.11.1861
Acta Societatis Scientiarum Fennicae [Suomen Tiedeseuran toimituksia]. Tom. VI. Helsingforsiae 1861.   Tämä Tiedeseuran toimitusten nide ei sisällä monia laajempaa yleisöä ilahduttavia kirjoituksia, koska useimmat ovat tiukasti tieteellisiä erikoistutkimuksia. Tällä kertaa on erityisen murheellista todeta, että kaksi näistä tutkielmista on lähtenyt sellaisten seuran jäsenten kynästä, jotka ovat kuolleet käsikirjoituksen luovuttamisen jälkeen. He ovat professorit af Schultén ja Woldstedt. Ensiksi mainittu oli ollut seuran sihteeri eli kokouksissa asiat esittelevä ja kaikista seuran asioista ...
Paikat: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
20.9.1862
20.9.1862   Kun tapasin eilen Lillen ja Reinin, puheeksi tuli päivällisen tarjoaminen Antellille vain meidän kesken. Oletko asiassa mukana? Arppenkin arveltiin voivan osallistua. Lönnrot pitäisi kutsua. Antell lähtee matkalle tiistaina. Päivällinen olisi sen takia järjestettävä huomiseksi. Ajattelimme, että hänen mieltään keventäisi tämä vanhojen ystävien myötämielisyyden osoitus, ja se sopisi meille hyvin, kun hän nyt on sortunut suuruus. Lähetä vastaus lähetin mukana. J. V. S:n    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
20.9.1862
20.9.1862   Kunnioitettu Veli! Yritin tavoittaa Sinut päivän puolimaissa kahdesti, sekä korjatakseni viime hetkessä aikaisemman laiminlyöntini – eli osoittaakseni katumusta ja hyvää tahtoa – että etenkin kutsuakseni ystävällisesti Sinut, ellei Sinulla ole estettä, vanhojen ylioppilastovereittemme Reinin, Lillen ja Cygnaeuksen puolesta sekä omasta puolestani syömään seurassamme vaatimattoman päiväaterian Kaisaniemessä huomenna sunnuntaina klo 3 – lisäksi mukaan tulee Arppe, ellei hänen jo sopimastaan mineralogisesta retkeilystä tule mitään. Muuten ei ketään meidän lisäksemme paitsi Lönnrot. ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
31.12.1863
 [1863]   Hyvä Veli!   Naurettava kysymys: Onko Arppe aateloitu? Ole ystävällinen ja vastaa, mutta älä missään nimessä mainitse asiasta kenellekään. Kerron jutun kyllä Arppelle itselleen. Tällaisten asioiden kohdalla käy usein niin, että kun kerran ryhtyy miettimään asian oikeata laitaa, tulee sitä epävarmemmaksi, mitä enemmän etsii muististaan oikeaa tietoa. Ystäväsi J. V. S:n    

Senaatin esitys rahajärjestelmän muutoksista, konsepti

Päivämäärä: 
30.8.1865
Koska useat pakottavat syyt ovat viivästyttäneet ajankohtaa, jolloin hopeanvaihto ilman ehtoja voidaan aloittaa Suomen Pankissa, ja jolloin Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisesti vahvistama markka- ja pennimääräinen metalliraha tulee maassa ainoaksi laillisesti käyväksi maksuvälineeksi, on tällä välin ilmaistu epäilyksiä määräyksen mukaisen rahajärjestelmän ja samassa yhteydessä myös rahanlyönnin remediumeja [poikkeama rahan oikeasta painosta ja metalliarvosta] koskevien määräysten soveliaisuudesta. Jo 30. syyskuuta/12. lokakuuta 1861 oli maan silloinen kenraalikuvernööri [von Ber...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
5.12.1866
Oulussa 5.12.1866   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Jo viime postissa sain tiedon huhusta, jonka tänä päivänä saapuneet sanomalehdet näyttävät vahvistavan, ja otan näin ollen vapauden onnitella sydämellisesti ja vilpittömästi Herra Senaattoria hänen osakseen saamansa kunnianosoituksen johdosta, samoin kuin onnittelen maan aatelia siitä, että sääty saa pian edessä olevilla valtiopäivillä lukea jäsentensä joukkoon miehen, joka isänmaalle suorittamiensa monien ja suurten palvelusten kautta on saavuttanut nyt koko säädyn hyväksi koituvan kokeneisuuden. Ilahduttavaa on myös nähdä, et...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan August von Esseniltä

Päivämäärä: 
28.9.1867
Joensuussa 28.9.1867   Kunnioitettu Veljeni!    Sain tämän kuun 21. päivän kirjelmäsi käsiini täällä Joensuussa, jonne olin näihin aikoihin saapumassa, kuten luullakseni viime kirjeessäni olen maininnut. Ankaria moitteita täynnä oleva kirjeesi on antanut minulle paljon ajattelemisen aihetta ja lisännyt masentuneisuutta, johon epätoivoinen tilanne on minut ajanut. Varsin usein tässä maailmassa käy niin, että luullessaan toimivansa parhaalla tavalla tekeekin suurimman tyhmyyden. Sinä mm. sanot: ”Koko maailma tietää, että Iisalmessa, Lapinlahdella, Kiuruvedellä, Tuusniemellä, Nilsiässä, Juuass...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Yliopiston konsistorin lausuntopyyntö väitöskirjoista 21.10.1868, konsepti

Päivämäärä: 
21.10.1868
Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori J. W. Snellmanille pyytäen lausuntoa filosofian professorin viran hakijoiden esittämistä opinnäytteistä   Sitten kun kaksi Herra Senaattorin yliopista eroamisen jälkeen täyttämättä olleen filosofian professorin viran hakijaa, mainitun tieteen dosentit tohtori Anders Wilhelm Bolin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Rein, on julkaissut tähän tarkoitukseen tarvittavan väitöskirjan ja julkisesti puolustanut sitä, Bolin tutkimusta, joka on saanut otsikon ”Tutkimus tahdon vapauden opista kiinnittäen erityisesti huomiota Kantin tätä ongelmaa koskevaan tarkast...
Paikat: 

Adolf Edvard Arppelle

Päivämäärä: 
23.10.1868
Helsingissä 23.10.1868   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos ja Ritari Teidän Korkea-arvoisuutenne    Kunnianarvoisassa virkakirjeessään tämän kuun 21. päivältä Teidän Korkea-arvoisuutenne on ilmoittanut minulle, että korkeimmin kunnioitettu konsistori on halunnut saada minulta lausunnon kahdesta toht. A. W. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin opinnäytteeksi Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston professorin virkaa varten erikseen julkaisemasta tutkimuksesta sekä tiedustella, olisinko halukas noudattamaan tätä Yliopiston Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin toivomusta. Nöyränä vastauksenani ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: