Jakob Johan Wilhelm Lagus

Jakob Johan Wilhelm Lagus

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
25.3.1861
25.3.1861   Hyvä Veli.    Jos haluat luovuttaa kiilakirjoitusta koskevan artikkelisi Litteraturbladetissa julkaistavaksi, olisi maaliskuun numerossa sopivasti tilaa, ja pyydän Sinua ystävällisesti antamaan sen lähetille. Numero ilmestyy huhtikuun puolivälissä – ehkä vasta 20. päivän tienoilla. Koska tutkielmasi kuitenkin sopii parhaiten lehden 2. artikkeliksi – sen latomisen pitäisi alkaa viimeistään keskiviikkona. Ystävyydessä veljellisesti Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
9.4.1861
9.4.1861   Hyvä Veli!    Ymmärsin merkintäsi tarkoittavan, että 46. runon säerivit 305–458 (?) pitäisi painaa – mutta otin lyhyemmän kappaleen Castrénin käännöksestä. On tarkoituksen kannalta järkevämpää esittää katkelma ruotsiksi, koska tutkimus on täällä meilläkin tulossa sellaisten lukijoiden käsiin, joista monet eivät ymmärrä Kalevalan suomea – ja sitä luetaan myös Ruotsissa, jossa toivon sen tulevan painetuksi. Ystäväsi ja veljesi J. V. S:n    

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
31.12.1863
 [1863]   Hyvä Veli!   Naurettava kysymys: Onko Arppe aateloitu? Ole ystävällinen ja vastaa, mutta älä missään nimessä mainitse asiasta kenellekään. Kerron jutun kyllä Arppelle itselleen. Tällaisten asioiden kohdalla käy usein niin, että kun kerran ryhtyy miettimään asian oikeata laitaa, tulee sitä epävarmemmaksi, mitä enemmän etsii muististaan oikeaa tietoa. Ystäväsi J. V. S:n    

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
9.10.1873
9.10.1873   Parahin Veli.    Ystävällisestä avustasi ei ollut minulle mitään hyötyä, mikä ei silti vähennä kiitollisuutta, jota sydämessäni tunnen. Jos *** *** kannattaisi *** ***ttuna – pit*** *** hyöd*** minua *** myöhemmin kuin lauantaina. Ystävyydessä veljellisesti J. V. S:n