Lagus, Jakob Johan Wilhelm

Lagus, Jakob Johan Wilhelm

1821–1909. Filosofian maisteri 1844. Kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Helsingin yliopistossa 1846–57. Filosofian lisensiaatti ja tohtori 1847. Itämaiden kirjallisuuden professori 1857–66, kreikkalaisen kirjallisuuden professori 1866–86. Yliopiston vararehtori 1875–78, rehtori 1878–84. Viipurilaisen osakunnan inspehtori 1868–81.

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
25.3.1861
25.3.1861   Hyvä Veli.    Jos haluat luovuttaa kiilakirjoitusta koskevan artikkelisi Litteraturbladetissa julkaistavaksi, olisi maaliskuun numerossa sopivasti tilaa, ja pyydän Sinua ystävällisesti antamaan sen lähetille. Numero ilmestyy huhtikuun puolivälissä – ehkä vasta 20. päivän tienoilla. Koska tutkielmasi kuitenkin sopii parhaiten lehden 2. artikkeliksi – sen latomisen pitäisi alkaa viimeistään keskiviikkona. Ystävyydessä veljellisesti Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
9.4.1861
9.4.1861   Hyvä Veli!    Ymmärsin merkintäsi tarkoittavan, että 46. runon säerivit 305–458 (?) pitäisi painaa – mutta otin lyhyemmän kappaleen Castrénin käännöksestä. On tarkoituksen kannalta järkevämpää esittää katkelma ruotsiksi, koska tutkimus on täällä meilläkin tulossa sellaisten lukijoiden käsiin, joista monet eivät ymmärrä Kalevalan suomea – ja sitä luetaan myös Ruotsissa, jossa toivon sen tulevan painetuksi. Ystäväsi ja veljesi J. V. S:n    

Aleksanteri-stipendin myöntäminen, lausunto yliopiston konsistorissa 1.5.1861

Päivämäärä: 
1.5.1861
[Kanslianeuvos Snellman] yhtyi prof. Laguksen kantaan lisäten, ”ettei hänen mielestään mitenkään voida pitää tuen monopolisointina, jos se jaetaan yhdelle kirjallisesti ansioituneelle miehelle ennen niitä, jotka ovat vain suorittaneet määrätyt tutkinnot, vaikka kunniakkaastikin. Tri Wasastjerna on kunnostautunut tutkintoarvosanoillaan, enkä lainkaan epäile, etteivätkö hänen ahkerien opintojensa lääketieteellisen tiedekunnan jäsenissä herättämät toiveet ole perusteltuja. Mutta tri Ahlqvist ei julkaisemillaan teoksilla ole vain hankkinut arvostettua nimeä tiedemiehenä, vaan hänellä on merkitt...
Paikat: 

H. G. Porthanin jälkeenjääneiden papereiden sinetin avaaminen, lausunto yliopiston konsistorissa 22.3.1862

Päivämäärä: 
22.3.1862
Omasta puolestani katson, ettei konsistorilla ole oikeutta kumota saman kollegion tekemää päätöstä joka oli säädetty tietyksi määräajaksi, muutoin kuin siinä tapauksessa, että jos voidaan osoittaa, että kyseinen aiempi päätös oli tehty ilman laillista oikeutusta. Ainakaan tällaisen kumoamisen ei pidä tapahtua ilman erityisen pakottavaa syytä ja ratkaisu on joka tapauksessa silloin alistettava korkeammalle viranomaiselle. Se, että varakanslerilla ja konsistorilla oli laillinen oikeus tehdä kyseinen päätös niin Porthanin kuin Meyerfeltinkin paperien sinetöimisestä, näyttää minusta kiistattoma...
Paikat: 
Asiat: 

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
31.12.1863
 [1863]   Hyvä Veli!   Naurettava kysymys: Onko Arppe aateloitu? Ole ystävällinen ja vastaa, mutta älä missään nimessä mainitse asiasta kenellekään. Kerron jutun kyllä Arppelle itselleen. Tällaisten asioiden kohdalla käy usein niin, että kun kerran ryhtyy miettimään asian oikeata laitaa, tulee sitä epävarmemmaksi, mitä enemmän etsii muististaan oikeaa tietoa. Ystäväsi J. V. S:n    

Jakob Johan Wilhelm Lagukselle

Päivämäärä: 
9.10.1873
9.10.1873   Parahin Veli.    Ystävällisestä avustasi ei ollut minulle mitään hyötyä, mikä ei silti vähennä kiitollisuutta, jota sydämessäni tunnen. Jos *** *** kannattaisi *** ***ttuna – pit*** *** hyöd*** minua *** myöhemmin kuin lauantaina. Ystävyydessä veljellisesti J. V. S:n