Kirjallisuus

Kirjallisuus

Litteraturblad nro 5, kesäkuu 1847: Saksalaista kirjallisuutta vuoden 1846 jälkipuoliskolla

Päivämäärä: 
1.6.1847
Uskonnollisia kiistakirjoituksia   Vaikka Finlands Allmänna Tidning nykyisin tarjoaa lukijoilleen vähemmän uutisia Saksasta kuin Turkista, Egyptistä ym. valistuksen ja sivistyksen pääpaikoista, voidaan tuosta vähästäkin päätellä, että juuri nyt mielenkiinto kohdistuu siellä ennen muuta politiikkaan. Silti näyttää varmalta, että uskonnollinen hajaannus kuitenkin jatkuu. Noilla kahdella alalla ei myöskään voi tapahtua kehitystä täysin ilman keskinäistä kosketusta; onhan kummallakin suunnalla kyseessä modernin sivistyksen olennainen peruspiirre. Voidaan hyväksyä käsitys, että tämä sivistys ei ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 5, heinäkuu 1847: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1847
Ljus och Skugga, vandringsbilder af F. Cygnaeus II. 2. (hinta 35 hopeakopeekkaa)   Tämä pieni vihkonen sisältää useita runoja, jotka ansaitsevat tavallista suurempaa huomiota ja palkitsevat lukijan, joka pystyy olemaan välittämättä siitä, että muoto on usein epärunollinen. Näissä runoissa saa yhä selvemmin ilmaisunsa tietty runoilijan omaksuma suuntaus. Niitä nimittäin elävöittää jalo ja lämmin tunne ihmiskunnan eettisiä pyrkimyksiä kohtaan, ne ilmaisevat ajatuksia ja tunteita, jotka johtavat toimintaan yleistä hyvää tarkoittavien päämäärien hyväksi, ajatuksen ja sanan vapauden, oikeuden ja...
Henkilöt: 

Litteraturblad nro 5, heinäkuu 1847: Geologia

Päivämäärä: 
1.7.1847
Monestakin syystä on aiheellista julkaista seuraava artikkeli myös meillä. Se muodostaa tosin oikeastaan vain yhteenvedon Ruotsin maantieteestä; mutta ne hypoteesit, joilla sitä selitetään, sisältävät melkein koko summan oman aikamme geologiasta. Se on tosin lainattu ”Lukemisista Kansalle”, eli kirjoitettu Ruotsin rahvaalle; mutta sen kuuluisa tekijä, vapaaherra Berzelius on Ruotsissa ja luonnontieteilijöiden parissa lähes ainoa Linnén vertainen. Esitelmässään luonnontieteilijöiden kokouksessa Tukholmassa hän esitti suunnilleen saman, mikä tässä on luettavana. Ja vaikka myös kyseinen tutkim...

Litteraturblad nro 6, heinäkuu 1847: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1847
Fosterländskt Album [Isänmaallinen albumi], 3. vihko, julkaisseet H. Kellgren, R. Tengström, K. Tigerstedt. Helsinki 1847 (hinta 60 hopeakop.)   Tällä erinomaisesti toimitetulla vihkolla on ansiokkaat sivunsa samoin kuin aikaisemmillakin. Näihin on ensi sijassa luettava ”Mikael Agricola”, E. E:n (Elmgrenin) kirjoittama elämäkerrallinen kuvaus, jota ei tosin ole kirjoitettu akateemista kaunopuheisuutta käyttäen, mutta kuitenkin kielellä, joka on yhtä miehekästä ja korutonta kuin ne ajatukset, jotka ovat esityksen pohjana. Asetamme tämän kuvauksen ensimmäiselle sijalle, emme pelkästään siitä ...

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1847: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1847
Undersökning, huruvida Läkaren genom legal section kan utreda, om den döde blifvit mördad eller dräpen, och af sådan anledning gagna Domaren genom dödande laesioners indelning i absolut eller tillfälligt dödande, [Tutkimus siitä voiko lääkäri lainmukaisella ruumiinavauksella selvittää, onko kuollut murhattu vai tapettu ja siten auttaa tuomaria määrittelemään kuoleman tuottaneet vammat ehdottomasti tai satunnaisesti kuolettaviksi] kirjoittanut Evert Julius Bonsdorff. Hki 1846.   Tekijä on hyväntahtoisesti lähettänyt meille tämän jatko-osan niihin tutkimuksiin, joita hän on aikaisemmin julkai...

Litteraturblad nro 8, heinäkuu 1847: Bidrag till Nordens Sjukdomshistoria

Päivämäärä: 
1.7.1847
[Lisäys Pohjolan tautihistoriaan], kirjoittanut Immanuel Ilmoni, 1. osa, Hki 1846 (hinta 1 hopearupla)   Koska tämä teos historiaa käsittelevänä edustaa sitä tieteenalaa, joka kaikista tieteistä helpoimmin on suuren yleisön käsitettävissä, sen arvioiminen on mielestämme paikallaan tässä lehdessä. On myös ilo vakuuttaa, että jokainen sivistynyt lukija lukee sen läpi kiinnostuneena. Herättäväthän ihmiskunnan onnettomuudet ja surut yhtä lailla mielenkiintoa kuin sen menestyksen kruunaamat saavutuksetkin. Sitä paitsi suomalaisen lukijan vangitsee myös kiinnostus isänmaan menneitä vaiheita kohta...
Henkilöt: 

Friedrich August Schulzelta

Päivämäärä: 
27.8.1847
Teplitz [Teplice] 27.8.1847   Suuresti kunnioitettu Herra Professori!    Teitä varmasti kummastuttaa, että saatte ottaa vastaan nämä rivit henkilöltä, jota ette omakohtaisesti tunne ja jonka nimikin on Teille todennäköisesti tuntematon. Sallinette sen takia, että aivan ensimmäiseksi esitän Teille joitakin tietoja itsestäni ja tätä varten ilmoitan, että rakkauteni Hegelin filosofiaan, johon mestari itse johdatti minut luennoillaan yliopistovuosinani vuodesta 1819 lähtien, on vienyt minut myös tutustumaan Teidän teokseenne ”Über die Idee der Persönlichkeit”. Haluamatta vähääkään mielistellä t...
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 12, marraskuu 1847: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.11.1847
Väktaren Tidskrift för Läroståndet, kirjoittajina tohtorit B. O. Lille ja F. L. Schauman, julkaisija tri A. A. Laurell. Vihkot 1 ja 2.   Mistähän johtuu, voisi hyvinkin kysyä, että maan tieteen keskuksesta kohoaa niin harvoin ääni maan kansan valistamiseksi? Onneksi tämä kysymys näyttää sangen pian jäävän epäajanmukaiseksi. Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on julkaisusarjassa Läkaresällskapets Handlingar jo useita vuosia kertonut toiminnastaan yleisölle ja teologinen on tämän kirjoituksen aiheena olevan aikakausjulkaisun välityksellä aloittanut lupaavasti yleisön tutustuttamisen siih...
Paikat: 

Litteraturblad nro 13 ja 14, joulukuu 1847: Ruotsin kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.12.1847
Yleisarviointina voi helposti todeta, että Ruotsin kirjallisuus liikkuu nykyvaiheessa kolmella selvästi erillisellä alueella. Luonnontutkimuksen alalla Ruotsilla on nykyisin useampia kuuluisia nimiä kuin itsensä Linnén aikana. Heidän arvostuksensa perustekijänä on nyt kuten silloinkin yksi suurenmoinen persoonallisuus. Vapaaherra Berzelius on kauan toiminut Ruotsin tiedeakatemian sihteerinä. Voidaan sanoa, että kaikkien maiden kuuluisat luonnontutkijat kohdistavat sanansa hänelle, kun he lähettävät teoksiaan akatemian arvioitaviksi tai käyvät sen kanssa kirjeenvaihtoa keksinnöistään. Hänen ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1848: Ulkomaista kirjallisuutta.

Päivämäärä: 
1.1.1848
Allgemeine Literaturgeschichte von Theodor Mundt. [Yleinen kirjallisuushistoria, kirjoittanut Theodor Mundt] Osat 1–3. Berliini 1846. (4 taalaria) Historia öfver Samtidens Litteratur. Föreläsn. af Theodor Mundt. [ Aikamme kirjallisuuden historia. Theodor Mundtin luentoja.] Ruotsintanut C. I. Lenström. 2 osaa. Tukholma 1844. (3 bankoriksiä) Kokonaan ilman lukeneisuuden antamaa tietopohjaa ei yleinen historiallinen kuvaus inhimillisen sivistyksen edistymisestä ole oikein käsitettävissä. Sellainen henkilö, joka tuntee muutamia kirjallisuuden tuotteita sen eri aikakausilta ja joka tietää myös j...
Paikat: