Kaupankäynti

Kaupankäynti

Saima nro 15, 18.4.1846

Päivämäärä: 
18.4.1846
Kuopio Keskiviikkona vietti täkäläinen Auxiliar-Raamattuseura vuosijuhlaansa kokoontumalla lukion juhlasalissa. Kokous aloitettiin rukouksella, jota ennen ja jonka jälkeen lukion nuoret veisasivat säkeistöjä virrestä ”Jumala ompi linnamme”. Seuran sihteeri luki vuosikertomuksen, jonka pääsisällöstä kerromme tuonnempana. Lopuksi esiintyi päivän puhujaksi valittu herra lehtori Bergh, jonka esitys pyrki kuvaamaan Suomen kirkon papiston hänen mielestään virheellistä saarnaamistapaa. Tästä puheesta olisi paljonkin sanomista ja toivottavasti se tullaan julkaisemaan painettuna. Vaikka puhuja esitt...
Paikat: 

Saima nro 25, 27.6.1846

Päivämäärä: 
27.6.1846
Kuopio Juhannus oli täällä niin pilvinen ja kolea, että talvinen takkatuli on saanut korvata juhannusauringon paisteen. Kun opinhaluinen nuoriso on joksikin aikaa kadonnut kaduilta, sen tilalla on parin viikon ajan liikuskellut kaupungin vesiliikenteen ja rahvaan viljantarpeen tänne tuomaa väkeä. Kun puhutaan Kuopion vesiliikenteestä, saattanee monenkin epäilijän suu vetäytyä säälivään hymyyn. Tilanne on kuitenkin sellainen, että kaupungin alusten lästimäärä kestänee vertailun eräiden rannikko- ja tapulikaupunkien kanssa. Pikkuveneillä ei kuljeteta tuhansia tynnyreitä suolaa ja viljaa eikä ...
Paikat: 

Saima nro 28, 20.7.1846

Päivämäärä: 
20.7.1846
Ilmoitus Koska tilattavaksi ilmoitetun Kallavesi-kirjallisuuslehden tilaaminen ei ole mahdollista ilman julkaisijalle erikseen myönnettävää Armollista privilegiota, ja ajan puute estää sellaisen alamaisen anomisen, suunnitelmaa on muutettu seuraavaksi: Kallavesi julkaistaan Saiman liitteenä ja sen voivat siten saada vain Saiman tilaajat. Tästä syystä Saiman kokovuoden tilausmaksu nousee 3 ruplaan ja puolen vuoden 2 ruplaan 20 kopeekkaan, lisättynä Kuopion kaupungin ulkopuolelle menevien tilausten postimaksulla. Arvon tilaajat saavat siten liitteen maksamalla Saiman lehden tähänastisten hint...
Paikat: 

Saima nro 50, 19.12.1846

Päivämäärä: 
19.12.1846
Uutisia Allm. Tidningissä on jopa uutisia ”Saksasta”. Preussissa myös tiukasti kirkolliset ovat taipuvaisia luopumaan valtiokirkosta. Ei-kirkolliset ovat tunnetusti samaa mieltä. Siitä seuraa, että valtiokirkon kannalla ovat enää kohtalaisesti ja lievästi kirkolliset, siis yleensä kirkosta piittaamattomat. Königsbergissä valmistaudutaan vaatimaan seuraavilla maapäivillä jälleen perustuslakia, painovapautta jne. Naumburgissa kaikkea tätä pidetään turhana ja päätetään olla lähettämättä edustajia maapäiville. Berliinissä ollaan oikein hyväntahtoisia – Muuan määräys on kieltänyt naisia Königsbe...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, 13 ja 14, marraskuu ja joulukuu 1847: Pariisi ja Lontoo

Päivämäärä: 
1.11.1847
I Silläkin uhalla, että tulee kerrotuksi jo usein kerrottua, rohkenemme saattaa lukijan tietoon muutamia otteita erään matkalaisen näissä kummassakin kaupungissa tekemistä muistiinpanoista siinä toivossa, että jokuset huomiot sentään saattaisivat olla erikoislaatuisia sekä lukijan että kirjoittajan silmissä, koska kummankin katsomuksia yhdistää sama kansallinen leima.   Ranskalaiset ja englantilaiset ovat olleet kilpailijoita valtaa ja mainetta tavoitellessaan Euroopan sivistyksen alkuajoista asti ja jatkavat kilpailuaan luultavasti edelleenkin niin kauan kuin tämä sivistys kykenee kasvatta...

Johan Jakob Tengströmille

Päivämäärä: 
6.1.1848
Kuopiossa 6.1.1848   Hyvä Kunnioitettu Setä!    Kiitän sydämellisesti viimeksi saapuneesta sangen tervetulleesta kirjeestä. Jotakin sen sisällöstä olen käyttänyt muistokirjoitukseeni toivoen, että Setä sen hyväksyy, kun en yleensäkään ole pyrkinyt ylistelyyn, vaan lukijaa valistavaan esitystapaan. Minun on myös ilmaistava iloni muotokuvan saamisesta. Se on näköinen ja lapsenomaisen kaunis. Sekin on antanut minulle aihetta korjata tekstiäni. Olen luovuttanut yhden kappaleen Kellgrenille, toisen musiikkimies Lagille, joka pyysi sitä. Hän on Robertin entinen koulutoveri, muuten yleisistä asioi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1848: Metsänhoito ja puutavarakauppa Suomessa

Päivämäärä: 
1.2.1848
Metsänkäytön merkitys Suomen kaupalle ja hyvinvoinnille ymmärretään niin yleisesti, ettei aihetta varmaankaan voida liian usein ottaa julkisesti tarkasteltavaksi. Saimassa pari vuotta sitten julkaistu artikkeli antoi aiheen kiivaaseen hyökkäykseen, jonka kohteena oli allekirjoittaneen yritys ottaa osaa aiheen selvittelyyn; ja vaikka työn tarkastaja esitti vain lausuntonsa minun kyvyttömyydestäni käsitellä tätä aihetta eikä osoittanut mitään virheitä väitteistäni, minun on pakko todeta, että kysymys ansaitsi ja vaati tarkempaa tutkimista kuin minulla siihen mennessä oli ollut tilaisuutta sii...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 12 ja 13, 16. ja 17.1.1849: Suomen vakuutusyhdistyksestä

Päivämäärä: 
16.1.1849
Kun nyt on hyvää vauhtia syntymässä kyseessä olevan kaltainen, maassa ennen tuntematon ja käyttämätön, maan varustamoille niin tärkeä laitos, sen täytyy kiistämättä koitua yleiseksi ja yksityiseksi hyödyksi, jos se toteutetaan ottaen huomioon maamme erilaisten olojen vaatimukset muihin maihin verrattuina, missä sellaisia yhdistyksiä on. Tässä vaiheessa saattaisi kiirehditty ja yksipuolinen sääntöjen määrääminen helposti vaarantaa sen tulevan tilan ja aiheuttaa monen osakkaan tuhon, jos ne heti hyväksytään. Sitä vastoin yleisempi keskustelu alan miesten kesken yhdistystä koskevan ehdotuksen ...

Herman Kellgrenille

Päivämäärä: 
23.1.1849
Kuopiossa 23.1.1849   Parahin Veli    Kiitos kirjeistäsi. Olen saanut tuoreempia tietoja isäsi välityksellä, mm. kirjakauppakaavailuistasi. Toivon hyvän asian tähden, ettet pahastu siitä, että neuvon Sinua luopumaan ajatuksesta. Jos olisit sinnitellyt pitkähkön ajan saavuttamatta ulkonaista menestystä, en antaisi luopumisneuvoa. Nykyisessä tilanteessa katkaiset opintosi kesken. Luottamus tieteelliseen innostukseesi ei voi säilyä eikä kukaan pidä tarpeellisena järjestää Sinulle tilaisuutta päästä kirjoittajan uralle. Toisaalta on aivan oikein, että näin käy; et nimittäin pysty palvelemaan ka...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1849: Lehtikatsaus

Päivämäärä: 
1.2.1849
On myönnettävä, että viimeinen lehdistökatsauksemme sai eri tahoilta vastaanoton, joka oli hyvin humaani ja josta kokonaan puuttui tavallinen itsekkyys tai kirjallinen turhamaisuus. Useammalla kuin yhdellä taholla näyttää maan kirjoittajakunta vähitellen tottuneen sietämään kriitikkoja ilman että olettaisivat moitteiden pohjautuvan muille kuin asiasyille. Kun arvostelija ensiksi Saima-lehdessä ryhtyi teroittamaan mieliin vakaumusta kotimaisen lehdistön matalatasoisuudesta, ei asianomaisilla ollut esittää siihen muuta vastausta kuin vakuutteluja Saiman toimituksen omahyväisestä suuriluuloisu...
Paikat: