Kaupankäynti

Kaupankäynti

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1856: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikertomus

Päivämäärä: 
1.3.1856
Tämä vuosikertomus, jonka arvostelusta olemme kohteliaimmin kiitollisia seuran sihteerille, ei tosin sisällä mitään erityisen tunnusomaista seuran toiminnasta, mutta kaikesta huolimatta se esittää, kuten monet edeltäjänsäkin, kauniin luettelon yksityisten rakastavasta uutteruudesta ja yleisestä osanotosta tosi isänmaalliseen pyrintöön. Emme usko sanovamme liikaa, jos julistamme Kirjallisuuden Seuran olemassaolon ja sen toiminnan, sellaisena kuin se on useat vuodet esiintynyt, olevan kauneinta, mitä Suomella on esitettävänä. Kaunis luonto on ihana Jumalan lahja maalle, samoin sitä asuva kärs...
Paikat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1856: Suomen sisäiset kulkuyhteydet

Päivämäärä: 
1.5.1856
Sanomalehtikirjoittajalla ei pitäisi olla koskaan tarvetta vakuuttaa, että hänen väitteitään ei pidä käsittää kyseisen asian järjestämistä koskevana sääntönä. On aivan riittävän selvää, että mikään julki­suudessa lausuttu mielipide ei kasva arvossa julkisuuden takia. Se on ja pysyy yksilön mieli­piteenä siitä, mikä tuossa asiassa on oikeaa. Julkisuudesta koituu ainoastaan se hyöty, että se herättää muitakin ajattelemaan asiaa, joitakin myös lausumaan ajatuksiaan julkisuudessa, ja näin muodostuu vähitellen yleinen vakaumus. Jos maassa on vain muutamia, joilla on riittävästi vaikutusvaltaa sa...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1856: Rautatiekysymys sanomalehti Wiborgissa

Päivämäärä: 
1.9.1856
Sanomalehti Wiborg on, mikä olikin odotettavissa, tehnyt useita huomautuksia tämän lehden toukokuun numerossa julkaistujen Suomen kulkuyhteyksiä käsittelevien artikkelien johdosta ja niitä vastaan. Suurta painoa ei noilla huomautuksilla kuitenkaan ole. Asia on kuitenkin niin tärkeä, että edes vähemmän painavia huomautuksia ei jätetä huomiotta. Pääasiassa, kysymyksessä rautatiet vai kanavat, ei nykyään näytä olevan mitään huomattavaa eroa sanomalehti Wiborg’in käsityksen ja meidän käsityksemme välillä. Wiborg väittää kyllä, että ”erityiset olosuhteet” Suomessa tekevät rautatiet vähemmän edul...
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1857: Tuleva rautatiejärjestelmä

Päivämäärä: 
5.2.1857
Hämeenlinnan ja Helsingin välistä rautatietä koskeva ehdotus, jonka kohtalo pian tulee ratkaistavaksi, on tämän päivän suuri kysymys. Omasta puolestamme emme ole katsoneet voivamme arvioida, milloin rautatiet maassamme tulevat kannattaviksi ja tuleeko näin tapahtumaan. Vaatimuksemme kysymyksessä eivät ole menneet sen pitemmälle mitä oikeellisuuden olemme katsoneet voivan todistaa. Olemme nimittäin yrittäneet tehdä selväksi että rautatiet ovat kanavia parempia erittäinkin pohjoisessa ilmastossa, ja vaatineet, että milloin vain uusia kulkuyhteyksiä maassamme avataan, ei valtion varoja tule pa...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad no 3, maaliskuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1857
Förslag och betänkanden rörande folkskoleväsendet i Finland, i underdånighet afgifna af domkapitlen i landet. [Maan tuomiokapitulien alamaisesti esittämä ehdotus ja mietintö Suomen kansakoululaitoksesta.]   Vaikka tätä virallista teosta ei varsinaisesti voi pitää kirjallisuutena, sillä on kuitenkin kotimaisten kirjapainotuotteiden joukossa maan ja kansan tulevaisuuden kannalta niin merkittävä asema, että siitä vaikeneminen olisi paitsi asiatonta tämän lehden ohjelman kannalta myös näyttäisi osoittavan puutteellista kunnioitusta teoksen sisältöä ja tarkoitusta kohtaan. Teos sisältää: 1. Turu...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4 ja nro 7, huhtikuu ja heinäkuu 1857: Yliopisto ja pääkaupunki

Päivämäärä: 
1.4.1857
Pelkäämme, että monen mielestä tämä kirjoitus vastaa huonosti otsikkoaan. Odotetaan näet ehkä, että tässä kuvaillaan Suomen yliopiston kolmikymmenvuotisen pääkaupunkielämän vaiheita tai vain luodaan katsaus nykypäivän oloihin tässä suhteessa. Mutta sellainen ei kuulu tämän artikkelin eikä tämän lehden ohjelmaan. Voi olla kiintoisaa kuulla yhtä ja toista päiväntapahtumista. Ajattelevan ihmisen on kuitenkin paljon kiinnostavampaa perehtyä johtaviin periaatteisiin. Sillä vain siten voi yleisissä kysymyksissä täysin vakuuttua siitä, miten on oltava, kun taas tieto siitä, miten nykyään on, jättä...
Paikat: 

Lausunto Keisarillisesta Suomen Talousseurasta Turussa

Päivämäärä: 
10.12.1857
Keisarillinen Talousseura on suvainnut kunnioittaa minua kirjeellä 22. toukokuuta tänä vuonna ja kehottanut ilmaisemaan seuralle vähäpätöisen mielipiteeni eräistä maatalouden kohentamista koskevista toimenpiteistä, joita seuran pitäisi esittää alamaisessa lausunnossaan, joka sitä on kehotettu laatimaan Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen. Tietoisena vähäisestä tietämyksestäni ja kokemuksestani kyseisistä aiheista olen kuitenkin katsonut asianmukaisen kunnioituksen Keisarillista Talousseuraa ja sen isänmaallisia pyrkimyksiä kohtaan vaativan minua nöyrästi esittämään, mitä kyseisen ehdotuks...

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1858: 1858

Päivämäärä: 
2.1.1858
Uudenvuoden toivotus lehden kunnioitetuille lukijoille tulee vastoin tapaa myöhässä. Vuoden jokainen päivä on kuitenkin myös uudenvuodenpäivä, eikä paljon auttaisi, jos ihminen vain kerran vuodessa katuisi virheitään ja päättäisi tehdä parannuksen. Vain ihmiselämän väistämättömillä vaiheilla on määrätyt suuren ilon tai suuren surun vuosipäivänsä, joista ihminen pakotetaan ajoittamaan uusi aika. Juuri nämä surun aikaa jakavat päivät ihminen ymmärrettävää kyllä niin mielellään sysää luotaan; ja tavanmukaiset uudenvuodentervehdykset kai toivottavat onnea juuri siihen. Mutta toivotukset ovat vo...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1858: Suomen rahakriisi

Päivämäärä: 
1.12.1858
Kun niin paljon puhuttu rahakriisi on muissa maissa onnellisesti ohi, ja vain sen vaikutukset enemmän tai vähemmän tuntuvat edelleen jatkuvassa kauppakriisissä, on Suomessa tämä rahakriisi ilmennyt vasta vuoden 1858 jälkipuoliskolla yleisen rahan puutteen muodossa. Syyt ovat kaikille ilmeisiä. Sotavuosien aikana oli, kuten tunnettua, kaikki vienti maan eteläosista lamaannuksissa, kun taas tuonti jatkui, eikä aivan mitättömänä. Laivoja myymällä saadut varat ja Venäjän armeijan ja Venäjän kruunun laskuun toimeenpannut maksut ylläpitivät kuitenkin rahan saatavuutta varsinkin Etelä-Suomessa. Ma...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1859: Muutamia sanoja kalliista vaihtokurssista

Päivämäärä: 
1.6.1859
Niiden monien syiden rinnalle, jotka viime vuosina ovat aiheuttaneet maallemme tappioita ja vaikeuksia, on nyttemmin tullut erittäin huono vaihtokurssi. On tosiasia, että suomalaisen kauppiaan ulkomaan kurssiin vaikuttaa kyseinen kurssi Venäjällä. Ilmeistä on, että tämän aiheuttavat yhteinen rahayksikkö ja vaihtokaupan vähäisyys omassa maassa. Olemme aikaisemmin tässä lehdessä yrittäneet tehdä selväksi sen, mitä kukaan ei muuten tiettävästi epäile, nimittäin että niin kauan kuin Suomen Pankki vaihtaa setelinsä Pietarissa, on Suomen setelirahan lähettäminen sinne sama asia kuin hopean vienti...
Paikat: