Kaupankäynti

Kaupankäynti

Morgonbladet nro 157, 10.7.1878: Pankkilaina

Päivämäärä: 
10.7.1878
Pankkilaina kuuluu jääneen kreditiiviksi maamme tunnetulle kustannusyhtiölle, Frankfurtin Roth­schildin kauppahuoneeseen. Se on kaksin verroin ilahduttavaa. Sillä sellainen kreditiivi voidaan käyttää tai olla käyttämättä, suuremmalta tai pienemmältä summaltaan, ja maksaa takaisin lyhyemmällä määräajalla. Mainittu yhtiö vaihdettiin 1868 Erlangerin kauppahuoneeseen, jonka valvova emissaari oli täällä itse paikalla ja teki paremman tarjouksen. Mutta kuten oli odotettavissa, hänen kanssaan sovitusta lainasta tuli fiasko, jollaista ratkaisua esimerkiksi Rothschildin firma ei koskaan suvaitse. Se...
Paikat: 

Morgonbladet nro 175, 31.7.1878: Venäjän valtiovarainministeri Reuternin ero

Päivämäärä: 
31.7.1878
Venäjän valtiovarainministeri Reuternin ero on saanut lehdistössä aikaan yleensä tunnustavia arvioita hänen neljätoistavuotisesta virkatoimestaan. Eilispäivän Morgonbladet sisälsi otteen Venäjän Pörssilehden vastakkaisesta käsityksestä. Mainittu ei kovin arvostettu lehti osoittaa myös tässä lyhyessä otteessa olevansa protektionismin äänenkannattaja. Samaa näkökantaa ei ole suosinut ministeri, jonka aikana kohtuuttoman korkea tullitaksa alennettiin. Venäjän tullitulot ovat aina olleet verrattain mitättömät siitä yksinkertaisesta syystä, että ulkomaista tuotantoa olevia finanssitavaroita kute...
Paikat: 

Morgonbladet nro 182, 8.8.1878: Kauppatase

Päivämäärä: 
8.8.1878
Kauppatase on kohta sata vuotta ollut nykyajan kansantaloustieteilijöiden ja vielä enemmän heidän taitamattomien jäljittelijöidensä tuomion kohteena. Siitä huolimatta kaikissa maissa koetetaan saada viennin ja tuonnin rahallinen arvo julkaistuksi. Nyt voisi kysyä: mitä hyötyä siitä on ellei se, että verrataan molempia arvoja ja siten saadaan käsitys maan viennin ja tuonnin suhteesta? Siihen voitaneen vastata: arvot määrätään vain siksi että voidaan vertailla molempia arvonmäärityksiä eri vuosilta ja saadaan mitta viennin ja tuonnin nousulle tai laskulle vuodesta toiseen. Mutta edes yksi luk...
Paikat: 

Morgonbladet nro 187 ja 189, 14. ja 16.8.1878: Sosialismi

Päivämäärä: 
14.8.1878
Sosialismi on siemenenä ja senhetkisinä vaatimuksina ollut olemassa kaikissa sivistyneissä maissa, kaikkina aikoina. Syynä on se, että niissä on pakosta aina yhteiskunnallista erilaisuutta. Se kasvaa sivistyksen myötä. Mitä enemmän kansan kansallisvarallisuus kasvaa sitä suurempia rikkauksia kerääntyy yksittäisten ihmisten käsiin. Erilaisuutta ei tasoita se, että myös rikkaiden määrä kasvaa. Omistamattomien määrä kasvaa suhteessa paljon enemmän. On itsestään selvää, että tämä erilaisuus ei herätä vain kateutta vaan myös tunteen kärsitystä epäoikeudenmukaisuudesta. Niin kauan kuin uskonnolla...
Paikat: 

Morgonbladet nro 122, 28.5.1879: Pyöröhirren sahausmaksu ja vientitulli

Päivämäärä: 
28.5.1879
Morgonbladetin toimitus on sahaliikettä koskevan lähetetyn kirjoituksen johdosta antanut vientitullista lausunnon, joka ei liene millään muotoa oikea. Periaatteessa pitää varmaan kaikkea vientitullia pitää hylättävänä. Sillä ei liene minkään maan edun mukaista estää tai tehdä omaa vientiä kalliimmaksi. Jos vienti perustuu kotimaiseen raaka-aineeseen, sen vero lankeaa raaka-aineentuottajalle, puutavarasta kyseen ollen metsänomistajalle ja edelleen työläiselle. Sillä mitä vähemmän viejä ansaitsee tuotteella, sitä vähemmän syntyy kilpailua tuottajien kesken ja sitä vähemmän ne maksavat raaka-a...
Paikat: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
31.5.1881
31.5.1881   Parahin Veli!    Havaitsen, että Taideyhdistys pyytää [senaatilta] 17 000 mk:n lainaa Göhlen kokoelman ostamista varten. Älkää antako lainaa ihmisille, jotka eivät pysty maksamaan, vaan saattavat itsensä surkeaan asemaan pitkiksi ajoiksi. Hoitakaa asia ripeästi: 1. Ostakaa kokoelma valtiolle; 2. Luovuttakaa se Taideyhdistyksen hoitoon toistaiseksi ja velvoittakaa se: a) suorituttamaan vuosittain kokoelman inventointi ja tarkastus ja b) antamaan tästä kertomus samalla kun jo annetun määräyksen mukainen kertomus piirustuskoulun kokoelmista. ––– Perustelu: Selvitysten mukaan näyttä...
Kirjeenvaihto: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
5.6.1881
[kesäkuussa 1881]   Kunnioitettu Veli.    Ylimääräisen [Suomen Hypoteekkiyhdistyksen] yhtiökokouksen asettamissa toimikunnissa on kerrottu, että [maan] hallitus olisi halukas ostamaan Valtiokonttorin välityksellä hypoteekkiyhdistyksen 4 1/2 prosentin obligaatioita parikurssiin. Valtion [yhdistykseen asettama] asiamies on kysyttäessä vastannut, ettei asia ole varma. Voin hyvin ymmärtää, että valtion rahastojen, esim. kuoletuslainarahaston, säästöille voitaisiin hankkia korkotuottoa ostamalla obligaatioita, kuten aina on menetelty. Mutta vanhaan päähäni ei mahdu, että valtion varoja käytettäi...
Kirjeenvaihto: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
11.10.1851
  11.10.1851 Veli Cygnaeys.  Tit. Nikanderin asiamies anoo tuen jatkamista siten, että sen voisi nostaa Turussa. Borgströmin ehdotuksen mukaan tähän tarvitaan maksumääräystä, jonka nojalla 50 hopearuplaa maksetaan 10 ruplan kuukausierissä lokakuusta 1851 helmikuuhun 1852. Lisäksi samalle miehelle on maksettava 20 hopearuplaa 21. maaliskuuta. Olet samoin vielä velvollinen hoitamaan tuollaisen maksumää­räyk­sen välityksellä 150 riikintaalaria Billingille 3/6 mennessä 333,16 – ” – Ståckille 28/7 mennessä maksumääräykset päivättävä vastaavasti 1. kesäkuuta ja 15. heinäkuuta. Yritin saada Sinut ...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: