Borgström, Henrik vanhempi

Borgström, Henrik vanhempi

1799–1883. Helsinkiläinen kauppaneuvos, konsuli ja mesenaatti.

Johanna Lovisa Snellmanille

Päivämäärä: 
5.9.1856
Hki 5.9.1856   Rakas Vaimoni!    Luojan kiitos! että saitte sinne kauniin ilman. Ole nyt lasten kanssa joka päivä kunnolla ulkona ja pysykää terveinä ja iloisina. Ikävä kyllä, että en saanut tilaisuutta lähettää Sinulle tarvitsemaasi sokeria. Panen tähän mukaan (kaksikymmentä) 20 Ruplaa. Enempää en uskalla lähettää postin epävarmuuden takia. Yksi odottamaton seikka. Blomqvistin mamsellit matkustavat pois eivätkä pidä koulua. Hannan täytyy siis mennä Fruntimmerskolaniin. Se avataan 15. päivänä maanantaina. Laita nyt hänelle kapineet valmiiksi muutaman viikon täällä oleskelua varten vailla Si...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johanna Lovisa Snellmanille

Päivämäärä: 
12.9.1856
Helsinki 12.9.1856   Rakas Vaimoni!    Olen pahoillani siitä, että sää muuttui ja että teillä on siellä niin kylmä. Rusthollari voisi varmaan tunnissa tukkia pahimmat raot sisäkamarissa. Jos Sinulla on ikävää ja olet muutoin valmis, niin voithan jo ensi perjantaina 19 päivä aloittaa matkan ja saapua tänne lauantaina, jolloin minä toivon mukaan olen saanut kaiken kuntoon. Täällä on ollut paljon levottomuutta ja hälinää niin että me olemme pari päivää asuneet Callen kamarissa. Hätätapauksessa Hanna voi asua pari päivää Lönnroteilla tai Tikkasilla. Tosin luulen saavani oman kamarini valmiiksi ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Ilmoitus osakemerkinnästä J. L. Runebergin koe-virsikirjan julkaisemiseksi, konsepti

Päivämäärä: 
15.3.1857
Johan Ludvig Runeberg on viimeksi kuluneet vuodet omistanut runoilijan­lahjansa yksinomaan uuden virsikirjan kirjoittamiseen ja on työllään ansainnut jälleen oikeutetusti maanmiestensä tunnustuksen. Hänen vaati­maton yhteiskunnallinen asemansa on sinä aikana pysynyt ennallaan ja ul­koiset huolet ovat varmaan usein raskauttaneet hänen sisäistä elämäänsä. Valitettavasti ei kirjailija maassamme voi luottaa saavansa huoletonta toi­meentuloa jättämällä julkaistut teoksensa tavanomaiseen tapaan kirja­kaupan myyntiin. Vakuuttuneina siitä että jokainen Runebergin maanmies toivoo hänelle poikkeusta ...

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
20.8.1857
Hki 20.8.1857   Rakas Veljeni!    Suo anteeksi, että vastaaminen ystävälliseen kirjeeseesi viime kuun 29. päivältä on hieman viivästynyt. Kirjoitan erityisesti vastatakseni kyselyihisi poikasi ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista. Vakaan käsitykseni mukaan tieteellisistä opinnoista ja käytännön elinkeinoelämän tehtäviin koulutettavan nuoren miehen opiskelusta voidaan todeta seuraavaa: Ylioppilastutkinto on toki [alkeis-]koulussa lähin tavoite. Jo siellä ja vieläkin enemmän ylemmässä koulussa, lukiossa, nuorukainen tähtää pitemmälle tulevaisuuteen. Parhaat ajattelevat tavoittelevansa tu...
Paikat: 
Asiat: 

Litteraturbladet nro 5, toukokuu 1858: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
2.5.1858
Olemme vähän jäljessä vuoden kirjallisuuden arvioinnissa. Tähän mennessä se on kuitenkin melko säästeliäästi vaatinut huomiota. Onneksi vakavuutta ei puutu niistä teoksista, jotka meillä tällä kertaa on tilitettävänä. Mutta juuri ne teokset puuttuvat, joiden arviointi parhaiten olisi omiaan tälle lehdelle, nimittäin teokset, jotka voitaisiin lukea kansalliskirjallisuuteen ei vain sisältönsä vaan myös kansalliskielen muodon puolesta. Etenkin juuri nuoremmalta sukupolvelta voisi odottaa jotain siihen tähtäävää. Se näyttää kuitenkin ilmiselvästi olevan hengeltään köyhää. Kahteen vuoteen ei Cyg...
Paikat: 

Natalia Castrénille

Päivämäärä: 
19.6.1858
Lauantaina klo 1/2 9. [19.6.1858]   On tapahtunut onnettomuus. Tuli pääsi viime yönä irti Duldinin talossa – sytytti ennen pitkää koko ympäristön. Tengströmin talon päärakennus on pystyssä, mutta kärsi pieniä vaurioita. Borgströmin kiinteistöstä konttorirakennus. Tengströmien tavarat on pelastettu kutakuinkin tarkoin. Järjestämme niiden siirtämisen takaisin. Huoneeni ovat tyhjillään ja tänne tulevat voivat majoittua niihin. J. V. S.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1859: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.10.1859
Muistelmia matkoilta Wenäjältä vuosina 1854–1858. Kirjoittanut Aug. Ahlqvist. Helsingissä 1859.   On tunnettua, että hra Ahlqvist on teoksen otsikon ilmoittamien vuosien kuluessa käynyt tapaamassa suomalaisia kansanheimoja Venäjällä tutustuakseen lähinnä niiden kieleen mutta myös syntyperään, tapoihin jne. Kyseisistä vuosiluvuista poikkeaa kuitenkin vuosi 1854, kun hra A. teki matkoja Viipurin lääniin runoja kokoamaan, joten sen vuoden matkamuistot koskevat omaa maata. Kielitutkimuksissaan hra A. on Castrénin seuraaja ja on ulottanut tutkimuksensa useisiin suomalaisiin kansoihin, joita Cast...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1859: Maamme rahatilanteesta

Päivämäärä: 
1.10.1859
Olemme edellä ilmoittaneet, että aiomme lausua sanamme asiasta pääasiassa sen johdosta, mitä hra Henrik Borgström on asiaa koskevassa brosyyrissään tuonut julki. Tähän antaa meille aiheen vakaumus, jonka mukaan olisi yleisen edun kannalta turmiollista, mikäli tuossa brosyyrissä ilmaistut mielipiteet, jotka koskevat valtion puuttumista rahakriisiin, todella onnistuisivat tulemaan vallitseviksi. Rahakriisin syystä ei voi syntyä mitään kiistaa. Rahat ovat menneet ulkomaille. Tämä on tapahtunut osittain hopean viennin muodossa. Mutta paljon merkittävämpi osa on mennyt samaa tietä venäläisten pa...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1859: Ehdotetuista luottolaitoksista

Päivämäärä: 
1.12.1859
I. Tämän lehden vuosikerran 1855 syyskuun vihkossa julkaistiin artikkeli ”Yksityispankeista” samoin kuin arvostelu Coquelinin ruotsiksi käännetystä teoksesta ”Om krediten och Bankväsendet” [Luotosta ja Pankkilaitoksesta] ja Agardhin teoksesta ”Statsekonomisk öfversigt af Sveriges penningeväsende” [Valtiontaloudellinen katsaus Ruotsin rahalaitokseen]. Olemme aiemmin maininneet, miksi tälle artikkelille luvattu jatko oli pakko keskeyttää. Kun myöhemmin artikkelissa ”Suunnitelluista luottolaitoksista” (1858, maaliskuun vihko) palasimme aiheeseen, oli sitä jo monilla tahoilla julkisuudessa käsi...

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1859: Tämän lehden rahakriisiä koskevista lausumista

Päivämäärä: 
1.12.1859
Helsingfors Tidningar -lehdessä on herra Henrik Borgström artikkelisarjassaan asettunut vastustamaan tässä lehdessä esitettyjä mielipiteitä maan rahaoloista. Tähän on hra B:lle antanut aiheen arviomme hänen esittämistään tiedoista ja vaatimuksista vihkosessa ”Rahatilanne vuonna 1859". Osoitimme nimittäin tämän lehden lokakuun vihkossa, että hra B. oli tuonut tullilaitoksen vientiä ja tuontia koskeviin tietoihin vääriä lukuja, jolloin asia näytti siltä kuin vuosien 1856–57 lisääntynyt tuonti olisi johtunut pelkästään vuoden 1856 kadosta. Oman laskelmamme mukaan hra B. oli mielivaltaisesti li...
Paikat: