Ilmoitus osakemerkinnästä J. L. Runebergin koe-virsikirjan julkaisemiseksi, konsepti

Editoitu teksti

Suomi

Johan Ludvig Runeberg on viimeksi kuluneet vuodet omistanut runoilijan­lahjansa yksinomaan uuden virsikirjan kirjoittamiseen ja on työllään ansainnut jälleen oikeutetusti maanmiestensä tunnustuksen. Hänen vaati­maton yhteiskunnallinen asemansa on sinä aikana pysynyt ennallaan ja ul­koiset huolet ovat varmaan usein raskauttaneet hänen sisäistä elämäänsä. Valitettavasti ei kirjailija maassamme voi luottaa saavansa huoletonta toi­meentuloa jättämällä julkaistut teoksensa tavanomaiseen tapaan kirja­kaupan myyntiin. Vakuuttuneina siitä että jokainen Runebergin maanmies toivoo hänelle poikkeusta tuosta viimeksi mainitusta, kirjailijantointa tuskin kannustavasta seikasta, saavat allekirjoittaneet nyt monien samoin ajattelevien nimissä täten esittää kutsun osakemerkintään Runebergin Koe-virsikirjan julkaisemiseksi painosta.

Osakemerkinnän jo ilmoitettu tavoite on luoda jossain määrin arvon mukainen palkkio maineikkaalle kirjailijalle, joka ilman tarkempaa määräystä tämän suhteen on luovuttanut kustannusoikeuden, tulevan yhtiön lukuun, allekirjoittaneelle Borgströmille.

Jokainen yhtiön osake lunastetaan kahdellakymmenelläviidellä hopearuplalla, jokainen osake-kirja viidellä ruplalla, ja merkintä voi tapahtua myös viidesosakirjalta yhden hopearuplan viidesosalla. Maksu suoritetaan tämän vuoden joulukuussa niille henkilöille, jotka kullakin paikkakunnalla ovat ottaneet tehtäväkseen merkinnän, ja varat lähetetään allekirjoittaneelle Borgströmille. Jokaisen osakkaan katsotaan merkinnällään allekirjoittaneen alla olevan sitoumuksen; hän on täten oikeutettu maksun yhteydessä saamaan yhden kappaleen virsikirjaa, jossa on kirjailijan omakätinen fac-simile -nimikirjoitus. Allekirjoittaneet vastaavat varojen oikeasta ja asianmukaisesta käytöstä tarkoitettuun päämäärään; osakkaille tullaan toimittamaan tästä erillinen painettu selvitys.

 

Carl Walleen, J. R. Munck, Lars Sackleen, Joh. Er. Bergbom, C. W. Gyldén, G. F. Tigerstedt, G. M. Waenerberg, B. O. Lille, H. Borgström, Elias Lönnrot, Fredr. Cygnaeus, Joh. Vilh. Snellman, Frans Johan Rabbe, Zachr. Topelius, C. V. J. Sundman, H. Lindroos, Paul Tikkanen.

 

Allekirjoittaneet, osakkeenomistajat J. L. Runebergin Koe-virsikirjan julkaisemista varten perustetussa yhtiössä, valtuuttavat täten, kukin alle merkityltä osakemäärältä, ne herrat ja miehet, jotka on kutsuttu osakemerkintään, ja joiden nimet on ilmoitettu yllä, ilman meidän enempää kuulemistamme johtamaan yhtiön liikeasioita ja ilmoitettua tehtävää varten vapaasti käyttämään sen varoja; jätämme heille täten siitä, mitä he siten yhtiön nimissä tekevät ja sallivat, täydellisen tili- ja vastuuvapauden.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: