Hypoteekkitoiminta

Hypoteekkitoiminta

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
30.12.1865
Suuriarvoinen Herra Senaattori.   Jätän oheen liitetyn muistion sisällön nöyrimmästi Herra Senaattorin sydämelle vakuuttuneena siitä, ettei Herra Senaattorin eriävä mielipide asiasta estä Herra Senaattoria edistämästä sitä, kun se joskus saadaan ratkaistuksi, kuten toivon tapahtuvan. Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen Suuriarvoisen Herra Senaattorin kiitollinen, nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman   [Liite] Muistio 1. Keisarillisen senaatin ehdottama subventio Hypoteekkiyhdistykselle arvioidaan 5 %:ksi lainapääoman nimellisarvosta. 2. Se maksetaan sitä mukaa kuin yhdistyksen todella h...
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskille, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1865
Jalosukuinen Herra Paroni Teidän Ylhäisyytenne   Maaliskuun/huhtikuun [päivämäärä puuttuu] päivän kirje, jolla Teidän Ylhäisyytenne on erinomaisen hyväntahtoisesti kunnioittanut minua, on juuri saapunut käsiini. Jätän nöyrimmin Teidän Ylhäisyytenne harkittavaksi, voitteko puoltaa herroille Ch. Heine ja Charles v. Fehleisen jotakin keisarillista armonosoitusta. Herra v. Fehleisen on sangen miellyttävä mies, ja hän on nähnyt paljon vaivaa palvellakseen meitä Pietarissa käymissämme neuvotteluissa. Pankkiiriliike Salomon Heine on todellisuudessa suhtautunut pikemminkin torjuvasti ja perii palve...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 10, 13.1.1866: 1. Rahanarvon säilyttämistä uhkaavista luulotelluista vaaroista

Päivämäärä: 
13.1.1866
Sanomalehdissä on ilmestynyt joukko maan rahatilannetta käsitteleviä kirjoituksia, joiden virheellinen näkemys asiasta johtaa yleisöä harhaan. Varma tieto tällaisesta asiasta ei voi olla kovinkaan yleistä. Mutta rauhallisen harkinnan pitäisi auttaa välttämään liian suuret erehdykset. Hyödyllistä ja välttämätöntä ei tässä asiassa ole subjektiivisten mielipiteiden suuren joukon julkaiseminen, vaan yleisön valistaminen muussa maailmassa yleisesti tunnustettuja tosiasioita esittämällä. Yhteen aikaan väitettiin, että Suomen Pankin hopea muutamassa viikossa nostetaan pois venäläisillä seteleillä....
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 10, 13.1.1866: 2. Rahapulasta ja muusta pulasta

Päivämäärä: 
13.1.1866
Varjokuvilla pelottelun ja pienten ongelmien suurentelun sijaan olisi aihetta työskennellä yhä jäljellä olevien suurten ongelmien parissa. Sellaisia ovat pankin lainanannossa tähän asti vallinneet luottotottumukset. Hypoteekkilainojen uusimisen lisäksihän on vaadittu oikeutta uudistaa myös diskonttaukset vuodesta toiseen. Mutta sellaisen pankin, jonka on huolehdittava rahanarvosta, on voitava luottaa siihen, että se saa rahansa. Jos kaikki lainat maksettaisiin täsmällisesti lankeamisaikanaan, mikään ei estäisi uusien lainojen myöntämistä. Pankkihan ei tarvitse rahoja, vaan ainoastaan mahdol...
Paikat: 

Suomen Pankin hallitus ja hoito, lausunto senaatin täysistunnossa 26.2.1866

Päivämäärä: 
26.2.1866
Senaattori Snellman rohkeni alamaisimmin kiinnittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista huomiota säätyjen esitykseen, joka koskee alkuperäisrahaston käyttöä, koska siinä on valtiontaloudellisesta näkökulmasta katsoen muodollinen virhe. Säädyt nimittäin toivovat, että alkuperäisrahaston pääoma, joka nyt on annettu lainaksi maanviljelijöille, perittäisiin pois ja muutettaisiin ulkomaisiksi valuutoiksi, joilla vahvistettaisiin hypoteekkirahaston pääomaa. Sellaista operaatiota ei voi toteuttaa muutoin kuin siten, että vaadittavat valuutat ostaisi pankin seteleillä hypoteekkirahasto, s...
Paikat: 

Suomen Pankin kassavaranto, lausunto senaatin talousosastossa 28.2.1866

Päivämäärä: 
28.2.1866
Senaattori Snellman oli kysymyksessä, joka koski Suomen rahan lyömistä Suomen Pankissa säilytettäviä samanlaatuisia hopearuplan kolikkoja käyttäen, samaa mieltä vapaaherra von Bornin kanssa, poiketen hänestä kuitenkin siltä osin, että senaattori ei halunnut määritellä käytettävien ruplan kolikoiden määrää, vaan määräsi, että niitä on jätettävä tarpeen mukaan rahapajalle ennen seuraavan purjehduskauden alkua. Samalla senaattori halusi kehottaa pankin johtokuntaa tällä välin menettelemään niin, että hopeaharkkoja ostettaisiin ulkomailta ja tuotaisiin vähitellen tänne heti ensimmäisen avoveden...
Paikat: 

Hopeavarannosta huolehtiminen rahanlyömistä varten, lausunto senaatin talousosastossa 21.3.1866

Päivämäärä: 
21.3.1866
Senaattori Snellman halusi kiinnittää pankin johtokunnan huomiota siihen, että hypoteekkirahastoa koskevien tulo- ja menoarvioitten mukaan Hypoteekkiyhdistys oli lokakuussa 1865 nostanut talletuksestaan 2 815 000 markkaa, joka johtokunnan siis olisi tullut pitää käytettävissä rahahopean hankintaa varten, sekä että vastaava määrä hopeaa oli todellisuudessa lyöty rahaksi vasta joulukuun lopussa. Kyseisestä talletuksesta oli nostojen jatkuessa tämän kuun 1. päivään mennessä nostettu 4 930 000 markkaa, kun taas rahaa oli samaan päivään mennessä lyöty vain 3 442 000 markkaa täysiarvoista ja 838 ...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 83, 12.4.1866: Vielä pankista

Päivämäärä: 
12.4.1866
On käynyt ilmi, että kaikki pankin toimenpiteitä koskeva tieto on mennyt eräiltä tämän aiheen parissa askartelevilta lehdiltä ohi. Niiden harhaanjohtavat kirjoitukset jatkuvat. Nuo lehdet sekoittavat auttamatta toisiinsa kaksi eri asiaa. Toinen on pankin valuuttavarannon supistuminen suurten ulkomaille toimitettujen lähetysten vuoksi. Tämä asia ei selvästikään liity rahanuudistukseen muuten kuin että asianomaiset rahanlähettäjät ovat rahanuudistusta odottaessaan lykänneet lähetyksiään. Muutoin samat lähetykset olisi toimitettu aikaisemmin eikä pankilla olisi ollut sen paremmin mahdollisuutt...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 132, 11.6.1866: Muistettavaksi, pohdintoja Suomen Pankin kuukausikatsauksen johdosta

Päivämäärä: 
11.6.1866
On ilahduttavaa huomata, että Helsingfors Tidningar esittää numerossaan 120 suhteellisen oikean käsityksen pankin asemassa rahanuudistuksen jälkeen tapahtuneesta muutoksesta. Artikkelissa esiintyvät virheet eivät pääasiallisesti ole arvon toimituksen aiheuttamia, vaan aiemmin julkaistujen kuukausikatsausten puutteellisuudesta johtuvia. Niihin kuuluu väite, että 31. lokakuuta 1865 Hypoteekkiyhdistys oli nostanut talletuksestaan jo 2 815 000 markkaa, mikä määrä siis sisältyy pankin mainittuna päivämääränä ilmoittamaan valuuttavarantoon – niin kuin toisaalta myös sen setelinantoon. On aivan to...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
25.7.1866
Oulussa 25.7.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori.    Vahvistan saaneeni Herra Senaattorin kunnianarvoisan kirjeen tämän kuun 13. päivältä ja vakuutan tuntevani mitä suurinta kiitollisuutta siitä. Matkaani Muonionniskalle oli suunniteltu jo niin kauan, että siitä luopuminen tuntui raskaalta; paluu oli ajoitettu tavanomaiseen yöhallojen alkamisaikaan, ja olin antanut ohjeeni poissaoloni aikana ehkä sattuvien poikkeuksellisten tapausten varalta ja erityisesti siitä, miten rukiinsiementä piti käsitellä, mistä kaikesta halusin tässä vain ohimennen mainita. Kruununvoudit esittivät pääpiirteisen...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: