Hypoteekkitoiminta

Hypoteekkitoiminta

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
13.9.1864
Helsingissä 13.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen jälleen vaivata Jalosukuista Herra Kreiviä anomuksella, jonka sisällön selvittää oheen nöyrimmin liitetty muistio. Minun on lisättävä, että anojat, jotka ovat pyytäneet minua myötävaikuttamaan heidän anomuksensa myönteiseen ratkaisemiseen, eivät ole rohjenneet vaivata sillä Jalosukuista Herra Kreiviä, koska he tietävät, että tulitikkutehtaan entinen johtaja, ruotsalainen huijari Oldenburg, on jo perin juurin kyllästyttänyt Herra Kreivin useilla samaa asiaa koskeneilla toimenpide-ehdo­tuksillaan. Otin siksi vapauden lähettää muis...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
26.9.1864
H:ki 26.9.1864   Rakas Veli!    Olen aikanaan saanut ystävälliset kirjeesi elokuun 10. ja 24. päivältä sekä niitä ennen saapuneen kirjeen kruununmetsien tukkien myynnistä. Toivon, että titulus Biesen anomus on hyväksytty niin nopeasti kuin on ollut mahdollista, vaikka ollessani silloin lomalla maaseudulla minulla ei ollut vaikutusta ratkaisuun. Muuten on valitettavaa, ettei kauppakoulun opettajaksi ole voitu palkata oman maan miestä. Suomenkielisellä väestöllä on oikeus vaatia opetusta ainakin teollisuuden, kaupan ja merenkulun aloilla; ja jos missään niin juuri Oulussa toki pitäisi yrittää...
Paikat: 

Säädyt ja Suomen Pankin johtokunta, lausunto senaatin täysistunnossa 12.10.1864

Päivämäärä: 
12.10.1864
...tällöin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon: Rahalaitoksen vakaus on maan aineelliselle hyvinvoinnille niin ylivertaisen tärkeä asia, että mitään sille asetettavia takuita ei voida pitää tarpeettomina. Voidaan kysyä, eikö tämän vakauden ylläpitämistä olisi mieluumminkin jätettävä yksityisten intressien kuin valtionpankin huoleksi. Mutta siellä, missä valtionpankilla on tämä tehtävä, on kokemus osoittanut, miten välttämätöntä on, että sen hallinto ei ole pelkästään hallituksesta riippuvainen. Sillä lähes kaikkialla on käynyt niin, että hallitukset ovat aikoina, jolloin valtion t...
Henkilöt: 
Paikat: 

Yhdyspankin uudet lainat, lausunto senaatin talousosastossa 2.11.1864

Päivämäärä: 
2.11.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui, – että senaattori katsoi omasta puolestaan hyväksi puoltaa mainittua anomusta siten, että Yhdyspankki saisi Suomen Pankilta kahdensadantuhannen markan kassakreditiivin yhden vuoden ajalle, panttina annettavia Suomen Hypoteekkiyhdistyksen viiden prosentin obligaatioita tai muita pankin johtokunnan hyväksymiä vakuuksia vastaan, Yhdyspankin käytettäväksi, jolloin se nauttisi niitä ehtoja, jotka on määrätty yksityishenkilöitä ja yhteisöjä varten 9. marraskuuta 1859 annetussa armollisessa julistuksessa, kaikilta muilta osin paitsi mitä tulee ta...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
9.11.1864
Helsingissä 9.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavan kiitokseni syyskuun 15. päivän kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi hyväntahtoisesti kunnioitti minua. Olen täysin samaa mieltä kuin Herra Kreivi ilmoitti olevansa suomen kielen virallista käyttöä koskevien toimien arkaluonteisuudesta. Pyydän kuitenkin Herra Kreiviä suomaan anteeksi, että pidän edelleenkin niiden osalta arkaluonteisimpana asiana sitä, voidaanko Hänen Majesteettinsa antama armollinen käsky ja hänen lupauksensa tehdä tyhjiksi. Järkevästi ei voida epäillä kahdenkymmenen vuoden riittämistä uudistuk...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1864
Helsinki 21.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suvaitkaa suoda anteeksi, että jälleen vaivaan Jalosukuista Herra Kreiviä. Olen pahoillani siitä, että joudun jälleen ottamaan puheeksi nyt kyseessä olevan kysymyksen – ikuisen rahajärjestelmäkysymyksen – Hänen Majesteettinsakin takia, jota ei enää pitäisi sillä hermostuttaa. Hätä kuitenkin pakottaa tähän. Senaatin istunto päättyi juuri äsken klo 8 ½ ip. päätettyään esittää Hänen Majesteetilleen kaksikohtaisen anomuksen: 1. että se saisi antaa Hypoteekkiyhdistykselle tukea valtion varoista enintään 150 000 hopearuplaa. 2. että se saisi ant...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Valuutan kierron tarve, lausunto senaatin täysistunnossa 21.11.1864 (salainen)

Päivämäärä: 
21.11.1864
Pankin johtokuntahan on ilmoittanut, että kiertoa varten tarvitaan 1 ½ miljoonaa ruplaa metallirahaa eli 6 000 000 markkaa. Tämä on kuitenkin aivan liian suuri arvio. Kierrossa oleva setelimäärä on nyt 31. lokakuuta - 27 257 000 markkaa. Mutta samanaikaisesti on julkisissa rahastoissa, jotka eivät tarvitse hopeaa 5 234 000 Näin ollen on yleisön käsissä seteleitä vain 22 023 000 Jos nyt kierrossa olisi 6 miljoonaa markkaa hopeaa, niin kaikilla olisi suunnilleen kolmasosa rahavaroistaan metallirahana. Tämä olisi mahdollista, jos meillä olisi kultaraha tai edes niin suuri rahayksikkö kuin hope...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.11.1864
Helsinki 23.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni Herra Kreivin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 16. päivältä. Se edelleenkin suuriarvoinen hyväntahtoisuus, jonka uskon tohtivani siitä lukea, on minulle todellisena lohtuna tehdessäni työtä monien huolia aiheuttavien asioiden parissa. Toissa iltana minulla oli kunnia kirjoittaa Herra Kreiville muutamia rivejä, ja tarkoitukseni oli täydellistää nöyrää ilmoitustani eilispäivän postissa. Tilanne vei kuitenkin siihen, että asia lykkääntyi tähän päivään. Ymmärrän täysin kyseessä olevan asian ark...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
23.11.1864
23.11.1864   Jalosukuinen Herra Todellinen Valtioneuvos    Eilisiltana minulla oli kunnia käydä tapaamassa Herra Valtioneuvosta ja jättää Hänen Majesteetilleen osoitettu anomus – konseptina, koska puhtaaksi kirjoitettu kappale kiertää allekirjoituksia keräämässä. Anomus sisältää kaksi kohtaa: 1. Hypoteekkiyhdistykselle annettava enintään 150 000 ruplan tuki. Yhdistys saa nimittäin lainaa 80 %:n kurssiin – mutta pääsisi subvention avulla 85 %:n tasoon, alimpaan arvoon, johon se voi lainaa ottaa. Korko 4 ½ prosenttia. 2. Hopearahan vaihtamisen julistaminen – todellinen vaihtoaika 6 kuukautta ...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta, sähke 1.12.1864

Päivämäärä: 
1.12.1864
Senaattori Snellman H:ki   Esitys Hypoteekkiyhdistyksen avustamisesta ei kohtaa vaikeuksia, mutta koska asia riippuu muista valtiontaloudellisista kysymyksistä, joista on täällä keskusteltava, kysytään onko lainaneuvottelijoiden lähtö sopivaa ennen senaattorin saapumista tänne. Armfelt    
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: