Hypoteekkitoiminta

Hypoteekkitoiminta

Lahjoitusmaatilojen lunastaminen valtionlainalla, lausunto senaatin täysistunnossa 6.2.1865

Päivämäärä: 
6.2.1865
…jolloin senaattori Snellman ilmoitti mielipiteensä kirjallisena: Koska Hänen Keisarillisen Majesteettinsa tätä asiaa koskevassa armollisessa esityksessä säädyille on myös ehdotettu kotimaista lainaa keinona lahjoitusmaatilojen lunastamiseksi, ja säädyt ovat vaihtoehtoisena hyväksyneet tämän keinon, rohkenen nykyisissä oloissa alamaisimmin esittää sen hylkäämistä. Voidaan nimittäin ennustaa, että sellaisesta tietyksi ajaksi asetetusta lainasta saataisiin varsin vähän rahaa. Ja Hypoteekkiyhdistyksen kokemus tässä maassa on selvästi osoittanut, mitä vaikeuksia ja tappioita lainanottajalle voi...
Paikat: 

Alempien virkamiesten palkankorotuksista valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä, lausunto talousosastossa 16.2.1865 (sub secreto [salainen])

Päivämäärä: 
16.2.1865
12. Kun nyt ne lisäykset, joita senaatti aiemmin oli päättänyt anoa, on merkitty pöytäkirjaan, katsoi senaattori velvollisuudekseen ilmoittaa, että ne menojen lisäykset, jotka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on jo hyväksynyt, ja ne, joista senaatti on ennen tätä tehnyt alamaisen anomuksen, ylittävät tämän vuoden tulo- ja menoarvion yhteensä 52 871 markalla. Ja kun tähän lisättiin nyt kysymyksessä olevat 10 706 markan lisäykset, tulee kokonaissummaksi 13 582 markkaa. Tulo- ja menoarviossa oli säästöön laskettu jääneen 81 470 markkaa, ja tästä lasketusta ylijäämästä olisi siis jäljellä 17 ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Artikkeli viljakaupasta ja hätäaputoimista, konsepti

Päivämäärä: 
17.2.1865
Viime aikoina ovat sanomalehdet puuhailleet paljon viljakauppaa ja hätäaputoimia koskevien kysymysten parissa. Valitettavaa tässä keskustelussa on se, että siihen eivät osallistu ne henkilöt, jotka tuntevat olot maan hätää kärsivissä osissa – ja että sitä käyvät eivät edes ole perehtyneet kuvernöörien satokertomuksiin ja virallisiin hätäaputoimia koskeviin ilmoituksiin, puhumattakaan että olisivat yrittäneet muulla tavoin hankkia tarvittavia tietoja. Tästä seuraa, että yleinen mielipide välttämättä tulee johdetuksi harhaan niin kyseisen hädän laadun ja vaikeusasteen suhteen kuin myöskin mit...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.3.1865
Helsingissä 23.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin viimeksi saapuneesta kunnianarvoisasta tiedonannosta minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni. Senaatin alamainen ilmoitus rahauudistuksesta kuuluu lähteneen viime postissa. Valitettavasti esitys ei ole yksimielinen. Enemmistön kannasta poikkeavissa äänestysselityksissä ilmeneviä vääriä tietoja ja aiheettomia verukkeita ei ole korjattu annetuista tiedoista huolimatta; ja pidän näin ollen velvollisuutenani kiinnittää Herra Kreivin huomiota niiden laatuun. Sen varalta, että kysymys sotilashenkilöstön palkkauks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Pyyntö saada julistaa uudistus 4 miljoonalla, konsepti

Päivämäärä: 
28.5.1865
Lykkäys 1. kesäkuuhun merkitsee:   Olemme pyytäneet saada julistaa uudistuksen 4 miljoonalla, jotka nyt ovat talletetut; Voisimme viivytellä maalis-huhtikuuhun, jolloin luultavasti on tallennettuna 8 miljoonaa, niin vaikeaksi kuin tilanne silloin käykin Venäjän rahan tunkeutuessa kruunun kassoihin, pankkiin, yhdyspankkiin, eläkekassoihin ym. Nyt tätä vaarallista aikaa pidennetään. Mutta näin täytyy tapahtua, ja me yritämme kestää. ––– On mahdotonta antaa mitään varoitusta tai lykkäystä Venäjän setelien haltijoille. Sillä se lisäisi vaikeuksia kaikille yleisille kassoille ja rohkaisisi keino...
Paikat: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
10.6.1865
Helsingissä 10.6.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Pietarista saapuvat matkalaiset kertovat, että rahakysymys on esitelty. Pankin konttorissa siitä on kuulemma tiedetty! En tietenkään usko kertomusta. Minusta on kuitenkin pelottavaa kuulla, että tiedetään asian vielä joutuvan esiteltäväksi. Sikäli kuin olen pystynyt havaitsemaan, täällä ei yhdelläkään ihmisellä – asian käsittelyyn osallistuneita lukuun ottamatta – ole ollut siitä mitään tietoa. Nyt huhu kiertää maata salamavauhtia – ja tämä melkeinpä vastaa uudistuksen päivämäärän ilmoittamista. Suokaa ystävällisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 166, 21.7.1865: [Huhut valtionlainan ottamisesta]

Päivämäärä: 
21.7.1865
Niiden pelkojen rauhoittamiseksi, joita huhu uuden kotimaisen valtionlainan ottamisesta näyttää aiheuttaneen, voi olla apua seuraavista tiedoista: Lainan tarkoitus on säätyjen päättämien uusien kulkuyhteyksien toteuttaminen. Se otetaan vuosina 1865–67 ja maksetaan takaisin vuosina 1873–75 säätyjen äsken mainittuun tarkoitukseen myöntämistä varoista. Toistaiseksi lainataan kuitenkin vain 1 200 000 markkaa. Niin sanottuja Saimaa-seteleitä on nimittäin yhä liikkeellä mainitun summan verran. Rahat niiden lunastamiseksi ovat valmiina kuoletusrahastossa. Mutta kun mainittua 15 vuoden maksuajalle ...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 264, 13.11.1865: [Rahauudistus, se suuri oikeudenmukaisuus ja hellä huolenpito isänmaastamme]

Päivämäärä: 
13.11.1865
Se suuri oikeudenmukaisuus ja hellä huolenpito isänmaastamme, jota rahanuudistusta koskevat määräykset sille nyt viestittävät, ei ole vähäisin niistä monista asioista, joista Suomen on kiittäminen nyt hallitsevaa armollista hallitsijaa. Kunpa jokainen Suomen asukas tässä yhteydessä muistaisi, että tämäkään hyvänteko ei ole vain Suomen suuriruhtinaan määräys, vaan suuren Venäjän keisarikunnan mahtavan itsevaltiaan tekemä myönnytys. On ilahduttavaa tietää, että toimenpide ei aiheuttanut minkäänlaista aineellista tappiota keisarikunnalle. Venäläisen setelirahan yleisen käypyyden lakkaaminen Su...
Paikat: 

Lahjoitusmaatilojen lunastaminen Viipurin ja Mikkelin lääneissä, lausunto senaatin talousosastossa 15.11.1865

Päivämäärä: 
15.11.1865
Senaattori Snellman jätti näin kuuluvan kirjallisen lausuman: ”Valtiovaraintoimituskunnan laatima ehdotus maan seuraavaksi kokoontuville säädyille annettavaksi esitykseksi Viipurin ja Mikkelin läänien lahjoitusmaatilojen lunastamisesta nojaa, niiltä osin kuin valtiosihteeristön kirjeessä annettuja määräyksiä on tarkemmin selvitetty, seuraaviin perusteisiin: Koska kyseisten tilojen lunastaminen tapahtuu vähitellen, ja sitä mukaa kuin lahjoitusten saajat ja lahjoitustilojen talonpojat saavat aikaan sopimuksia ja hallitus ne hyväksyy, on ollut tarpeen lisätä esitykseen ne huomautukset, jotka o...
Henkilöt: 
Paikat: 

Vastine artikkeliin Suomen rahanuudistuksesta S:t Petersburger Zeitung -lehden numerossa 123, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1865
S:t Petersburger Zeitung -lehden numerossa 123 on luettavissa artikkeli, joka alkoi seuraavin sanoin: ”Suomen rahanuudistusta ja sen vaikutusta maan rahaoloihin, josta jo aikaisemmin meille tulleitten ilmoitusten perusteella emme voineet antaa parasta ennustetta, arvioidaan vastaavassa tarkoituksessa Helsingfors Tidningar -lehdessä.” Tätä johdantoa seuraa yhteenveto Helsingfors Tidningar -lehden numerossa ilmoitetuista vääristä ja harhaanjohtavista tiedoista, jotka koskivat pankin valuutan vähentymistä ja rahankiertoa maassa lokakuusta 1865 lähtien, jotka tiedot antoivat aiheen oikaisuun Al...