Hypoteekkitoiminta

Hypoteekkitoiminta

Pankkivaliokunnan kertomus Suomen Pankin hallituksesta ja tilasta tehdystä tarkastuksesta, lausunto valtiopäivillä 22.5.1877

Päivämäärä: 
22.5.1877
Täällä on puhuttu siitä miten erinomaista on, että Suomen Pankilla on monopoli ulkomaisten vekselien kaupassa. Tällaista puhetta pidän mitä suurimmassa määrin ihmeellisenä. Sanotaan, että Suomen Pankki on juuri oikea välittäjä, sillä Suomen Pankilla on ulkomailla varoja, joita se voi käyttää. Miksi Suomen Pankilla on käytössään nuo varat? Juuri siksi, että pankilla on monopoli. Siksi sen on myös sallittu laskea nuo sen ulkomaisilla asiamiehillä olevat varat setelinantoa varten tarvittaviksi varoiksi. Jos pankilta otetaan pois tämä oikeus, tulee myös pankin monopolista loppu. Miksi meidän ma...
Paikat: 

Pankkisäännöstön muutoksista, lausunto valtiopäivillä 13.11.1877

Päivämäärä: 
13.11.1877
Herra Snellman, J. V.: Kun kaksi niin asiantuntevaa miestä on aiemmin vastustanut valiokunnan mietintöä tällä kohden, niin on tavallaan tarpeetonta, että minä yhdyn heidän lausumiinsa. Kuitenkin pyydän nöyrimmin saada esittää muutamia seikkoja, joita ei ole mainittu. Keskityn ensiksi valiokunnan esitykselle esittämiin perusteluihin. Tärkeintä on, että valiokunta katsoo, että liikelaitoksen johtoon tulee etsiä liikemiehiä. Koko tätä pyrkimystä tehdä Suomen Pankista liikeyritys on minun omasta puolestani pidettävä periaatteessa täysin virheellisenä. Ei ole ollut Suomen Pankin perustamisen tar...
Paikat: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
18.6.1878
H:gissä 18.6.1878   Kunnioitettu Veli.    Kun senaatti antanee lausunnon säätyjen Hypoteekkiyhdistystä koskevan vastauksen johdosta, pyydän kohteliaimmin, että saan kiinnittää huomiotasi [yhdistyksen] johtokunnan (lausuntoon) ”kannanottoon” vuoden 1877 vuosikertomuksen liitteessä. Siitä käy ilmi, että yhdistyksen kannalta on tähdellisintä, ettei jo menetetyksi kirjatun tappiosumman korko enää kasvattaisi sitä. Kun [Suomen] Pankin myöntämä 600 000 markan laina on saatu korottomaksi, on jo paljon voitettu. Kuten tase 31/12 77 (ks. vuosikertomus) osoittaa, tappion määrä on kuitenkin 714 635 mk...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Morgonbladet nro 175, 31.7.1878: Venäjän valtiovarainministeri Reuternin ero

Päivämäärä: 
31.7.1878
Venäjän valtiovarainministeri Reuternin ero on saanut lehdistössä aikaan yleensä tunnustavia arvioita hänen neljätoistavuotisesta virkatoimestaan. Eilispäivän Morgonbladet sisälsi otteen Venäjän Pörssilehden vastakkaisesta käsityksestä. Mainittu ei kovin arvostettu lehti osoittaa myös tässä lyhyessä otteessa olevansa protektionismin äänenkannattaja. Samaa näkökantaa ei ole suosinut ministeri, jonka aikana kohtuuttoman korkea tullitaksa alennettiin. Venäjän tullitulot ovat aina olleet verrattain mitättömät siitä yksinkertaisesta syystä, että ulkomaista tuotantoa olevia finanssitavaroita kute...
Paikat: 

Wilhelm Gabriel Geitlinille

Päivämäärä: 
31.1.1880
Keisarillisen Senaatin Suomen Hypoteekkiyhdistykseen asettamalle asiamiehelle, Herra Esittelijäsihteeri ja Ritari W. G. Geitlinille   Kun johtokunta alamaisesti anoo, että se saa nostaa kuluvan vuoden osuuden siitä subventiosta, jonka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on armossa myöntänyt hypoteekkiyhdistykselle, johtokunnalla on kunnia aiemmin saadun määräyksen mukaisesti esittää kertomus lainaustoiminnan läänikohtaisista voitoista tai tappioista vuoden 1879 päättyessä, jollaisen tappion yhdistyksen lainanannosta osalliset ovat velvollisia korvaamaan. Oheen liitetystä taulukosta käynee se...
Kirjeenvaihto: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
5.6.1881
[kesäkuussa 1881]   Kunnioitettu Veli.    Ylimääräisen [Suomen Hypoteekkiyhdistyksen] yhtiökokouksen asettamissa toimikunnissa on kerrottu, että [maan] hallitus olisi halukas ostamaan Valtiokonttorin välityksellä hypoteekkiyhdistyksen 4 1/2 prosentin obligaatioita parikurssiin. Valtion [yhdistykseen asettama] asiamies on kysyttäessä vastannut, ettei asia ole varma. Voin hyvin ymmärtää, että valtion rahastojen, esim. kuoletuslainarahaston, säästöille voitaisiin hankkia korkotuottoa ostamalla obligaatioita, kuten aina on menetelty. Mutta vanhaan päähäni ei mahdu, että valtion varoja käytettäi...
Kirjeenvaihto: