Hypoteekkitoiminta

Hypoteekkitoiminta

Finlands Allmänna Tidning nro 23, 29.1.1864: Eräs eilisen Helsingfors Tidningarin kirjoitus

Päivämäärä: 
29.1.1864
Eräs eilisen Helsingfors Tidningarin kirjoitus yritti vieläkin johtaa harhaan takuukysymyksessä. Voidaan kai uskoa, että se ei ollut tarkoituksellista, vaan tavanmukaisesta ajattelemattomuudesta ja tietämättömyydestä johtuvaa. Kirjoituksessa pelotellaan mahdollisuudella, että pankki antaa hopeaa täydestä kurssista Hypoteekkiyhdistyksen 30 miljoonan markan lainaa vastaan ja kärsii 10 prosentin tappion. Armollisessa esityksessä sanotaan, että yhdistyksellä on oikeus saada vuotuisen kuoletuksen summa al pari -kurssilla, jos se ei onnistu saamaan lainaksi kahdeksaa miljoonaa markkaa. Jos yhdist...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 43, 22.2.1864: Pankkivaliokunnan Suomen Pankin hallitusta ja hallintoa koskeva mietintö

Päivämäärä: 
22.2.1864
Useampi kuin yksi lukija lienee masentuneena laskenut tämän mietinnön kädestään. Kysytään huolestuneina: mahtavatko maan säädyt suostua niin tuhoisiin ehdotuksiin kuin tässä mietinnössä niiden hyväksyttäväksi suositellaan. Valiokunta kehottaa: ”että maan hallitukselle joko pankkivaltuutettujen asiasta tekemän esityksen hyväksymisen jälkeen tai sitten kun pankkivaltuutetut ovat suostuneet hallituksen samansisältöiseen esitykseen, suotaisiin oikeus pakottavissa hätätapauksissa rajoittaa ja kokonaan sulkea pankin hopeanvaihto sekä tilanteen muuttuessa edullisemmaksi jälleen avata se. Lisäksi s...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.2.1864
Helsingissä 27.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suotakoon minulle anteeksi, että jälleen uuvutan Jalosukuista Herra Kreiviä pitkällä esitykselläni. Senaatti lähettää Hänen Majesteetilleen alamaisen anomuksensa kuoletuslainarahaston lainojen vuotuisen koron nostamisesta 4:stä 5:een prosenttiin. Vaikka tämä koron nostaminen on täysin aiheellista, äänestyspöytäkirjasta ilmenee eriävä mielipide, jonka perusteluissa monet asiat on esitetty väärässä valossa. Kuoletuslainarahasto, jonka pääoma on nyt lähes 1 ½ miljoonaa ruplaa, on muodostettu vain vähäiseltä osaltaan entisistä maanviljelys-,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Senaatin tilintarkastuskertomus Suomen Pankin hallinnosta vuonna 1863, 5.4.1864

Päivämäärä: 
5.4.1864
Sen johdosta, että vaivais- ja työhuonerahastosta myönnettyjen kreditiivien osalta on huomautettu, että varsinkin numeroilla 2, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20 sekä 22–25 myönnetyt varat on nostettu heti täysimääräisinä, ilman että niitä on lainkaan tallennettu, muistutetaan Suomen Pankin johtokuntaa siitä, että sen on yleensäkin huolehdittava siitä, että pankista annettavat luotot on käytettävä sillä tavoin ja siihen tarkoitukseen kuin ne on myönnetty. Keisarillinen senaatti olettaa erityisesti johtokunnan panneen merkille, mitä mainitusta rahastosta annettavien kreditiivien lakkaamisesta on sää...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 82, 11.4.1864: Viinaveron käyttö

Päivämäärä: 
11.4.1864
Voidaan arvailla, että arvoisien säätyjen toisistaan poikkeavat päätökset tässä asiassa joudutaan sovittamaan keskenään. Siinä yhteydessä voitaisiin kenties ajatella sitäkin, että ulkomaisten lainojen kasautuminen on vaarallinen asia maalle, joka käy niin vähän ulkomaankauppaa kuin Suomi. Rautatielainan ottamista pitäisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Jo nyt maksetaan ulkomaisten velkojen kuoletuksina vuosittain 1 800 000 markkaa. Jos 12 hypoteekkiyhdistyksen 12 miljoonan markan lainasta tulee totta, maksut lisääntyvät noin 700 000 markalla. Maan rahatilanteen kannalta nämä maksut olisiva...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 82, 11.4.1864: Ehdotukset lahjoitusmaiden lunastamisesta

Päivämäärä: 
11.4.1864
Myös tätä koskevissa ehdotuksissa valtionlaina on ensisijainen keino. Jos lasketaan yhteen   Hypoteekkiyhdistyksen laina 12 miljoonaa Rautatielaina 14 miljoonaa Lahjoituslaina vähintään 16 miljoonaa   saamme uusien lainojen summaksi 42 miljoonaa markkaa, jonka vuotuinen lyhennys olkoon 2 400 000 markkaa. Jotta korkoja ym. ei tarvitsisi maksaa hopeassa, ehdotetaan lahjoitustilojen lunastamiseksi kotimaista, ei ulkomaista lainaa. Ei ole luultavaa, että Hypoteekkiyhdistyksen otettua lainansa ja lainattua sen edelleen ulos, maassa olisi paljoakaan yksityistä pääomaa vapaana. Jokin määrä olisi s...
Paikat: 

Lyhyt esitys kruununperilliselle Suomen valtiovarainhallinnosta 16.4.1864, konsepti

Päivämäärä: 
16.4.1864
Kruununperilliselle   Varsinaisia valtionrahastoja on kaksi: Yleinen valtionrahasto ja sotilasrahasto   Nämä kaksi rahastoa olivat vuodesta 1840 yhdistyneinä saman hallinnon alaisina vuoteen 1854, jolloin ne jälleen erotettiin toisistaan eri hallintojen alaisiksi ja sotilasrahasto asetettiin senaatin sota-asian toimituskunnan alaiseksi. Näiden rahastojen lisäksi on valtiolla Suomen Pankin hallinnassa seuraavat rahastot erityisiä tarkoituksia varten: Vaivais- ja työhuonerahasto, johon kertynyt pääoma oli tämän vuoden tammikuun lopussa 2 464 364 markkaa. Sotilashuonerahasto, jossa oli samana ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Selvitys Venäjän valtiovarainministerille suomalaisista luottopapereista

Päivämäärä: 
20.4.1864
Venäjällä vuonna 1859 hankittu 4 miljoonan hopearuplan valtionlaina, jonka korko on 4 prosenttia.   Venäjällä otettua Suomen valtionlainaa koskien liitetään oheen Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 30. huhtikuuta 1859 antaman Armollisen Manifestin sekä saman vuoden 11. toukokuuta annetun Keisarillisen julistuksen venäjänkieliset käännökset, joista käy ilmi seuraavaa: - että obligaatiot on annettu 500 ruplan arvoisina 1000 obligaation sarjoina, jolloin kukin sarja on arvoltaan 500 000 ruplaa; - että koroksi on vahvistettu 4 % vuodessa ja että se maksetaan toukokuun 1./13. päivänä tai marrask...
Henkilöt: 

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
4.8.1864
Helsingissä 4.8.1864   Jalosukuinen Herra Paroni    Otan vapauden laskea vielä kerran Hypoteekkiyhdistyksen ongelma Jalosukuisen Herra Paronin sydämelle toistaen sen, minkä sanomiseen Hänen Majesteetilleen sain armon. Nimittäin: hopearahan vaihtoa voimme odottaa, niin kauan kuin kurssi ei laske; Hypoteekkiyhdistyksen kautta pohjoisten lääniemme velkaantuneille maanviljelijöille ohjattavaa apua emme kuitenkaan voi odottaa päivääkään. Ensiksi mainittu asia saattaa kiinnostaa valtiovarainministeriä, vaikka tosiasia on, että me tässäkin asiassa kärsimme ja olemme kärsineet yhteydestämme Venäjää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
3.9.1864
Helsingissä 3.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Otan vapauden lähettää Herra Kreivin suopeamielisesti harkittavaksi oheisen nöyrän ehdotuksen. Kyseessä on niin tärkeä asia, että olen pitänyt velvollisuutenani korjata laiminlyöntini asian hoitamisessa virallista tietä. Mikäli Herra Kreivi suopeamielisesti hyväksyisi ehdotuksen, sen esittämistä Hänen Majesteetilleen voitaisiin toki perustella Euroopassa päivittäin yhä vaikeutuvalla rahatilanteella ja sillä varmalla ennakkotiedolla, ettei senaattikaan puolla valtionlainaa – jolloin on välttämätöntä ajatella sellaisia ratkaisuja, joiden av...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: