Yliopisto

Yliopisto

Matka-apurahan myöntäminen H. L. Melanderille, lausunto yliopiston konsistorissa 10.5.1862

Päivämäärä: 
10.5.1862
Olin konsistorin aiemman päätöksen nojalla estetty ottamaan osaa historiallisten tieteiden opettajille määrättyjen matka-apurahojen käsittelyssä rehtori Melanderin hakemuksen käsittelyyn ja siitä tehtävään ehdotukseen. Kun tämä este on pöytäkirjan tarkistamisen myötä nyttemmin poistunut, pyydän yhtyä professori Cleven lausuntoon ja ehdotan äänelläni Melanderille mainittua apurahaa, varsinkin kun monivuotinen viranhoito samassa koulussa Melanderin kanssa on suonut minulle tilaisuuden oppia tuntemaan hänen erinomainen opettajantaitonsa ja pätevyytensä.
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.10.1862
Helsingissä 2.10.1862   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Yliopiston konsistorissa on professori Akianderin eroanomusta käsiteltäessä esitetty yksimielisesti se mielipide, että yksi professori ja yksi lehtori pystyvät täysin hyvin huolehtimaan Venäjän kielen ja kirjallisuuden opetuksesta ja tutkinnoista. Tästä syystä lähetetään yliopiston Korkea-arvoiselle Kanslerille alamainen tiedustelu, voitaisiinko toinen venäjän kielen professuuri lakkauttaa. Mielipiteen vahvoja perusteluja ei voitane epäillä. Vain tulevien lakimiesten ja kameralistien on suoritettava venäjän kielen tutkinto. Heitä on kull...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
2.10.1862
Pietarissa 2./14.10.1862   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos.    Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisasta kirjeestä lokakuun 2. päivältä esitän lämpimän ja vilpittömän kiitokseni. Olen todellakin tyytyväinen siitä, että Herra Kanslianeuvos on muistanut minua tällä kirjeellä, ja kirjeen aiheena ollut ehdotus on juuri sen vaikutuksesta saanut mikäli mahdollista vieläkin merkittävämmän aseman. Kiiruhdan sen takia myös ilmoittamaan Herra Kanslianeuvokselle yksityisesti tiedoksi, että minulla on jo ollut tilaisuus valmistella Hänen Majes­teet­tiaan Keisaria yliopiston konsistorin kyseess...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.11.1862
Helsingissä 27.11.1862   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Kunnianarvoisasta kirjeestä lokakuun 14. päivältä ja siitä erittäin suuresta ystävällisyydestä, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsi ottaa vastaan nöyrän esitykseni Suomen historian professuurista, minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni. Samoin se tehtävä, jolla minua on kunnioitettu Jalosukuisen Herra Kreivin myöhemmän, 15. päivänä tätä kuuta päivätyn kirjeen välityksellä, saa minut tuntemaan syvää kiitollisuutta. Se seikka, että luottamus on tullut osakseni Hänen Majesteettinsa Keisarin Armollisella suostumuks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

G. Z. Forsmanin suomenkielisen väitöskirjan arviointi, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 11.12.1862

Päivämäärä: 
11.12.1862
Pyydän nöyrimmin saada ilmoittaa pöytäkirjaan vastalauseeni sitä mielestäni väärää asiantilaa kohtaan, että yksi tai useampi tiedekunnan jäsen vetoaa kielitaidon puutteeseen perusteluna sille, että he eivät ryhdy arvioimaan suomen kielellä julkaistun opinnäytteen tieteellistä arvoa. Koska suomi nyt on yliopiston opinnäytteissä laillisesti hyväksytty kieli, niin sen taito tulee olla jokaisella, jonka tehtäviin kuuluu sisään jätettyjen opinnäytteiden arvioiminen.    
Paikat: 

Historian professuurin täyttäminen, lausunto yliopiston konsistorissa 13.12.1862

Päivämäärä: 
13.12.1862
Vertailtaessa kahta hakijaa vertaillaan miestä, joka julkaistuilla teoksillaan on hankkinut sellaisen maineen tiedemiehenä ja kirjailijana, että hänet asetetaan maan parhaimpien joukkoon, ja toista, joka on tyydyttävästi suorittanut yliopiston professorinvirkaan vaadittavat tutkinnot ja väitökset. Tri Forsman on opinnäytteistään riippumatta ansainnut ja saavuttanut nimeä merkittävänä kirjailijana ja erityisesti historiankirjoittajana. Hänen oikeutuksensa historiankirjoittajan nimeen perustuu ennen muuta hänen tunnettuun perinpohjaiseen nuijasodan historiaansa. Maamme kirjallisuudesta ei, ku...
Paikat: 
Asiat: 

Valtio-opin luentosarjan käsikirjoitus, kevätlukukausi 1863

Päivämäärä: 
2.1.1863
Valtio-oppi. Kevätlukukausi 1863. 1–5   Hyvät herrat. Pahoillani aloituksen viivästymisestä. Herrat tietävät: aiemmin ei näin ole käynyt. Esteenä toinen kirjallinen työ. Valitettavasti myöskin keskeytynyt. Halunnut kuitenkin aloittaa. Halunnut tehdä tämän luentosarjan esitystavaltaan populaariksi. Muistuttanut, että tämän ei pidä tarkoittaa pelkkää resoneeraamista. Käsitteiden selvittämisen ja niiden yhteyden kaikki merkitys ja hyöty. Olisi mielellään toivonut suurempaa kuulijakuntaa. Ei vain kuulustelun vuoksi – vaan kiinnostuksesta saada varmaa vakaumusta siihen elämään, johon jokainen on...
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
17.11.1864
Helsingissä 17.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin, lämpimin kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin hyväntahtoisesta viestistä 8. päivältä. Rohkenen tuskin toivoa, että vähän merkitsevät sanani voisivat vaikuttaa millään tavalla; olen kuitenkin onnellinen siitä, että olen saanut Herra Kreivin jalomielisyyden ansiosta ainakin tilaisuuden aivan äärimmäisen lopullisen yrityksen tekemiseen. Muistiossa, joka minulla on ollut kunnia lähettää, asia esitetään toisin kuin äänestysratkaisussani senaatissa esitin, kun tarkoituksena oli enemmistön saaminen puol...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Yliopiston konsistorin lausuntopyyntö väitöskirjoista 21.10.1868, konsepti

Päivämäärä: 
21.10.1868
Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori J. W. Snellmanille pyytäen lausuntoa filosofian professorin viran hakijoiden esittämistä opinnäytteistä   Sitten kun kaksi Herra Senaattorin yliopista eroamisen jälkeen täyttämättä olleen filosofian professorin viran hakijaa, mainitun tieteen dosentit tohtori Anders Wilhelm Bolin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Rein, on julkaissut tähän tarkoitukseen tarvittavan väitöskirjan ja julkisesti puolustanut sitä, Bolin tutkimusta, joka on saanut otsikon ”Tutkimus tahdon vapauden opista kiinnittäen erityisesti huomiota Kantin tätä ongelmaa koskevaan tarkast...
Paikat: 

Adolf Edvard Arppelle

Päivämäärä: 
23.10.1868
Helsingissä 23.10.1868   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos ja Ritari Teidän Korkea-arvoisuutenne    Kunnianarvoisassa virkakirjeessään tämän kuun 21. päivältä Teidän Korkea-arvoisuutenne on ilmoittanut minulle, että korkeimmin kunnioitettu konsistori on halunnut saada minulta lausunnon kahdesta toht. A. W. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin opinnäytteeksi Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston professorin virkaa varten erikseen julkaisemasta tutkimuksesta sekä tiedustella, olisinko halukas noudattamaan tätä Yliopiston Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin toivomusta. Nöyränä vastauksenani ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: