Yliopisto

Yliopisto

Johan Reinhold Munckilta

Päivämäärä: 
13.10.1855
Hamina 13.10.1855 Suuresti kunnioitettu Herra Rehtori,    Olen erittäin tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Rehtorin kirjeen ja kiirehdin vastaamaan siihen kertoakseni, että toivon voivani saapua Helsinkiin, jos Jumala suo, ensi lauantaina eli 22. päivänä; olkaa siis ystävällinen ja pitäkää ehdotuksenne kyseessä olevasta professuurista siihen saakka hallussanne, jotta saan tilaisuuden lähettää sen suoraan eteenpäin; nimityksen muuttaminen tieteellistä oppineisuutta kuvastavasta kansanomaisemmaksi ei haittaa asian edistymistä, koska pääasia on, että se saa hyväksymisen; – ja koska sen läpimen...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Reinhold Munckille

Päivämäärä: 
15.10.1855
[15.10.1855] Jalosukuinen Herra Paroni!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus, jonka laatimisen Jalosukuinen Herra Paroni on suvainnut uskoa tehtäväkseni. Pahoin pelkään, että se on puutteellinen etenkin muodollisesti, koska minulla ei ole ollut tilaisuutta pyytää Herra Paronilta tarkempia neuvoja sen laadintaa varten. Voin toivoa ainoastaan, että tieteellinen perustelu voitaisiin havaita tyydyttäväksi. Yhtenä syynä siihen, ettei nimitystä hodegetiikka ole kokonaan jätetty sivuun, on perustelun yksinkertaistuminen tätä nimitystä käyttämällä, jolloin nimitys tieteiden järjestelmä ei m...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Selvitys M. A. Castrénin rintakuvaa varten kerättyjen varojen käytöstä

Päivämäärä: 
15.12.1855
Saadakseen aikaan muistomerkin, joka osoittaisi jälkimaailmalle sen kunnioituksen ja kaipauksen, jota suomalaiset aikalaiset tunsivat M. A. Castrénin muistoa kohtaan, ovat vainajan maanmiehet koonneet rahasumman. Enemmistö on hyväksynyt ehdotuksen, että Castrénin kasvonpiirteet ikuistettaisiin marmoriin, ja maineikas tanskalainen kuvanveistäjä Jerichau on lupautunut veistämään sellaisen rintakuvan niiden Castrénin muotokuvien perusteella, jotka ovat käytettävissä. Kun keräyksellä koottu summa kuitenkin ylittää tähän tarkoitukseen tarvittavan rahamäärän, on ylijäämä ajateltu käyttää yksinker...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
25.1.1856
1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saanen esittää nöyrimmät kiitokseni siitä suuresti arvostamastani kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi on viimeksi suvainnut kunnioittaa minua, ja otan samalla vapauden vakuuttaa olevani iloinen ja kiitollinen siitä suopeamielisestä hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut ottaa vastaan vähäpätöiset esitykseni, jotka koskivat Runebergiä ja hänen oikeuttaan saada isänmaansa tunnustus. Siitä, mitä Jalosukuinen Herra Kreivi on tehnyt Runebergin kunniaksi ja hänen hyväkseen, kiittävät minun ohellani kaikki sivistyneet ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Jens Adolf Jerichaulle

Päivämäärä: 
9.4.1856
Helsingissä 9.4.1856   Herra Professori J. A. Jerichau  Kööpenhamina   Yritettyämme turhaan etsiä tilaisuutta saadaksemme Castrénin rintakuvan kuljetetuksi Göteborgin ja Tukholman kautta antaa rauhan tulo meille nyt mahdollisuuden odottaa, että saamme ottaa sen vastaan mahdollisimman pian. Minulla on tästä syystä ollut ilo lähettää Riiassa toimivan Westberg & Co:n välityksellä herra professorille 350 riikintaalaria hopearahana tai vastaava rahamäärä Hampurin noteerauksen mukaan. Pyydän kohteliaimmin, että herra professori asettaisi rintakuvan ja sen ohella Castrénin daguerrotypiamuotoku...
Kirjeenvaihto: 

Tieteiden järjestelmästä, virkaanastujaisluento 14.5.1856

Päivämäärä: 
14.5.1856
Tiede on systemaattista tietämistä, järjestelmän muotoon saatettua tietoa. Tämä käsitys tieteestä on niin vanha ja sen oikeellisuus niin kiistaton, että lauseesta on tullut aksiooma. Jokaisella sivistyneellä ihmisellä on jokin käsitys siitä, mitä tiede tässä merkityksessä on ja mitä sen tulee olla. Kukaan ajatteleva ihminen ei kai halua väittää, että tiede voisi olla joukko empiirisiä kokeita vailla minkäänlaista systematisointia ja pyrkimystä selittää sekä käsittää niitä. Uteliasta tietenkin kiinnostaa tietää, mikä jokin asia on ja kokea, millä tavoin se on olemassa, mutta äärettömän paljo...
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.7.1856
Vihdissä 2.7.1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut antaa minulle luvan lähestyä näillä riveillä. Voin vain omalla vilpittömyydelläni vastata siihen luottamukseen, jota osoittamalla Herra Kreivi minua kunnioittaa; ja tästä syystä toivon, että vaikka Herra Kreivi ei ehkä hyväksykään tässä esittämiäni mielipiteitä, ne eivät kuitenkaan riistäisi minulta suuresti arvostamaani Herra Kreivin suosiota. Rohkenen nimittäin olla sitä mieltä, että yliopiston moittijoiden ja muutamien sen opettajien henkilökohtainen tapaaminen tuskin johtaisi minkäänlaisiin tuloksii...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Jens Adolf Jerichaulle

Päivämäärä: 
26.7.1856
Helsingissä 26.7.1856   Herra Professori J. Jerichau  Kööpenhamina   Viitaten nöyrään viime kirjeeseeni otaksun, että Herra Professori on saanut riikalaisen toiminimen Westberg & Co:n välityksellä lähetetyt 350 riikintaalaria hopearahaa. Toimeksiantajilleni tehtävää tilitystä varten pyydän kohteliaimmin kuittia tästä. Samalla tämän kirjeen tarkoituksena on pyytää Herra Professoria hyväntahtoisesti luovuttamaan siellä toimivalle P. de Coningkille Castrénin rintakuva asianmukaisesti pakattuna, niin ettei se voi vaurioitua kuljetuksen aikana, joka tapahtuu höyrylaivalla Lyypekin kautta. Hr...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Jens Adolf Jerichaulta

Päivämäärä: 
10.8.1856
Kööpenhamina 10.8.1856 Olen pahoillani siitä, ettei Teidän Kunnianarvoisuutenne ole saanut aikaisemmin lähettämääni kirjettä, joka ilmeisestikin on kadonnut matkalla. Liitän oheen kuitin saamistani rahoista ja toivon nyt, että rintakuva tyydyttää Teitä ja muita tilaajia. Tehtävähän oli vaikea, koska muotokuvat olivat epätäydellisiä enkä ole itse koskaan nähnyt hra Castrénia. Toimitan rintakuvan pikimmiten hra de Koninckille hyvin suojattuna ja pakattuna Suurinta kunnioitustani vakuuttaen alttiisti Teidän J. A. Jerichau
Kirjeenvaihto: 

Akateeminen opiskelu, luentosarjan käsikirjoitus syyslukukaudelta 1856

Päivämäärä: 
20.9.1856
Akateeminen opiskelu I   Hyvät herrat. – Kenenkään Teistä ei luulisi ihmettelevän sitä, että astun sekalaisin tuntein tälle paikalle, josta viiteen vuoteen yksikään ääni ei ole puhunut Teille sen tieteen nimissä, jonka viljelemistä tässä yliopistossa minun tehtäväni nyt on rohkaista ja johtaa. Nopeasti ovat asiat sen suhteen täällä vaihdelleet. Heikon ja epäluuloisen ihmisen tällainen muutos voisi saada huolestuneeksi tulevaisuuden suhteen. Sellaista heikkoutta ei ihmisessä kuitenkaan pidä olla, sillä kaikki elämän asiat noudattavat muutoksen lakia. Ja jos minun sielussani vielä voisikin hä...
Paikat: 
Asiat: