Yliopisto

Yliopisto

Bernhard Elis Malmströmille

Päivämäärä: 
13.2.1849
13.2.1849   Kunnioitettu Veli!    Sanon vilpittömin sydämin: kiitos hyväntahtoisuudesta, jonka osoitit kirjeelläsi. Monien epäröintien ja sisäisen levottomuuden vallassa valvotun yön jälkeen lähetän nämä asiakirjat ja pyydän Sinua jättämään ne viime tingassa asianomaiseen paikkaan. Minut on pantu ehdolle professorin virkaan Helsingissä. Odotin tämän päivän postin saapumiseen saakka tietoja asian ratkaisusta; mitään tietoja ei kuitenkaan tullut. Minun on siis tehtävä päätökseni, jotta en myöhästyisi määräajasta Upsalassa. Asiakirjoista näkyy levottomuuteni ja kiireeni; tälle ei kuitenkaan vo...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Elis Malmströmille

Päivämäärä: 
27.2.1849
27.2.1849   Kunnioitettu Veli!    Suo anteeksi, että olen jättänyt Sinut näin pitkäksi aikaa ilman mitään tietoja. Kun tämä kirje nyt saapuu perille, aika, jonka kuluessa olisin voinut vapaasti päättää hakemuksestani, lienee jo päättynyt. Minun on joka tapauksessa annettava asian mennä niin kuin se menee, ja toivon vain, että jättäessäsi hakemuksen olit varma siitä, että se voidaan nykyisessä kunnossaan ottaa huomioon. Jos se seikka, että olen täällä virassa hakemuksen sisäänjättöhetkellä, olisi hakemuksen huomioonottamisen este, pyydän Sinua ystävällisesti vetämään sen pois ennen kuin asia...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Elis Malmströmiltä

Päivämäärä: 
1.3.1849
Upsalassa 1.3.1849   Kunnioitettu Veljeni!    Olen ottanut vastaan kirjeesi juuri kuluneen helmikuun 13. päivältä ja sen mukana tulleet hakemusasiakirjat erityisen yllättyneenä ja tyytyväisenä, kun sanomalehdissämme on jo muutamia viikkoja kierrellyt huhu, että sinut olisi nimitetty professoriksi Helsinkiin. Vaikka en tämän päivän postissa saanutkaan toista kirjettäsi, jonka odottamiseen viimeksi tullut kirjeesi antoi aiheen, en mielestäni kuitenkaan voi lykätä pitempään näiden rivien lähettämistä sinulle pyytääkseni Sinua täydentämään asiakirjasi virkatodistuksella, jonka tarpeellisuutta v...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Mathias Aleksander Castrénilta

Päivämäärä: 
4.4.1849
Hki 4.4.1849   Veli Snellman!    Ollessani tässä eräänä päivänä juuri syventyneenä ostjakinkielisen aapiseni suunnitteluun sinun lämmin ja ystävällinen kirjeesi tuotti minulle mitä iloisimman yllätyksen. Eipä minua ole pahoin hemmoteltu ihmisten hyväntahtoisuudella; mutta juuri sen takia osaankin arvostaa myötämielistä sanaa, kun sen on kirjoittanut oikean ihmisen käsi. Merkillistä kyllä saan kiittää Sinua siitä hyvästä neuvosta, että koti on paras paikka, vaikka sitten pitäisi ”tuohiliposta vettä juoda”. En suinkaan kuvittele, että täällä olemiseni hyödyttäisi ketään; omalta kannaltani vai...
Paikat: 
Asiat: 

Bernhard Elis Malmströmille

Päivämäärä: 
19.4.1849
Kuopiossa 19.4.1849   Kelpo Veljeni!    Näen hyvän ystävyytesi siinä, miten olet puuhannut hakemukseni hyväksi, vaikka minun onkin pyydettävä Sinua vetämään se pois, ja näin siis tässä vahvistan rauhallisin mielin ja pitkän harkinnan jälkeen viime kirjeessä ilmoittamani päätöksen edelleenkin elää ja tehdä rakennustyötä isänmaassani. Sydämellinen kiitos Sinulle kuitenkin siitä, mitä olet tehnyt; voit olla varma siitä, että osaan arvostaa hyväntahtoisuutta, joka ei karta auttamista silloinkaan, kun se näyttäisi aiheuttavan tyytymättömyyttä ja saavan palkakseen kiittämättömyyttä. Viime kirjeen...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Ludvig Runebergiltä

Päivämäärä: 
21.4.1849
Porvoossa 21.4.1849   Hyvä Veli!    Juuri nyt ennen postin lähtöä sain oheisen kirjeen ja pyynnön, että lähettäisin sen Sinulle ja pyytäisin Sinua luovuttamaan sen mamselli Metherille, kun olet ensin joillakin lohduttavilla sanoilla valmistanut häntä sen sisällön vastaanottamiseen, se nimittäin sisältää tiedon hänen äitinsä kuolemasta. En halua esittää valittelua siitä, miten asiallesi kävi Helsingissä, Sinua se tuskin hyödyttäisi, ja olen itsekseni harmitellut tarpeeksi. Murheellisimmaksi seikaksi jää joka tapauksessa se tylyys, jota on pystytty osoittamaan vaatimattomalle ja uskolliselle ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Ludvig Runebergille

Päivämäärä: 
30.4.1849
30.4.1849   Veli Runeberg!    Kyynelsilmin ja sydän täynnä päätin Stoolin tarinoita lukiessani lähettää Sinulle niin lämpimän kiitoksen kuin tunsin asian vaativan. Tälle päätökselle kävi kuten monelle muullekin. Mitäpä siitä. Olet varmasti ottanut vastaan minun iloni ja kiitollisuuteni isänmaamme yleisen ilon ja kiitollisuuden myötä. Kiitoksia nyt viimeksi lähettämistäsi ystävällisistä sanoista. Vastaukseni kehotukseesi on, että vaikka voisinkin suostua hyväksymään kyseessä olevan epävarman aseman, mahdollisuuteni tuon viran saamiseen olisivat yhtä vähäiset, kenties vielä vähäisemmät [kuin ...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Jakob Tengströmiltä

Päivämäärä: 
26.5.1849
Helsingissä 26.5.1849   Parahin Veli.    Toivo, jota olemme elätelleet ja vaalineet niin kauan, niin monta vuotta, niin iloisesti sen toteutumiseen luottaen ja niin suuresti siihen kiintyneinä, on nyt siis viety, haihtunut savuna ilmaan, tämä toivo, että saisimme Sinut tänne, pienen piirimme keskuuteen ja että Sinä pysyisit yhteiskunnan yhteisedun palvelijana. Jäljellä on tyhjyys, joka muistuttaa tyhjyyttä jonkun sellaisen mentyä, joka on todella jo kuulunut omiin. Miten suurta iloa minulle olisikaan vanhuuden päivinäni tuottanut yhteyden solmiminen uudelleen täällä yhteisellä asuinseudulla...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Reinhold Munckilta

Päivämäärä: 
1.10.1855
Hamina 1.10.1855 Suuresti kunnioitettu Herra Rehtori,    Kiirehdin vilpittömän iloisena ilmoittamaan Herra Rehtorille, että tavatessani odottamatta Kreivi Armfeltin Porvoossa esittelin hänelle Herra Rehtorin suunnitelmaa siitä, miten Herra Rehtori voitaisiin nimittää yliopiston opetusvirkaan, ja selitin parhaan kykyni mukaan hodegetiikan luentojen tarkoitusta; hän hyväksyi suunnitelman ongelmitta ja lupasi minulle, että Herra Rehtori voidaan vaikeuksia kohtaamatta määrätä tämän tieteen ylimääräiseksi professoriksi palkkamäärärahoineen. Hän kiinnitti vain hieman huomiota hänelle (kuten minul...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Reinhold Munckille

Päivämäärä: 
10.10.1855
Helsingissä 10.10.1855 Jalosukuinen Herra Paroni!    Jalosukuisen Herra Paronin kunnianarvoisesta kirjeestä tämän kuun 1. päivältä ja erityisesti sen sangen luottamuksellisesta ja ystävällisestä sisällöstä kiitän nöyrimmästi. Herra kreivi Armfeltin täällä ollessa kävin velvollisuuteni vaatimalla vierailulla Herra Kreivin luona. Hänen mielestään nimitys hodegetiikka pitää kyseessä olevan professuurin yhteydessä vaihtaa nimitykseksi ”siveysoppi ja tieteiden järjestelmä”. Paluumatkallaan Pietariin Kreivi kertonee hyväntahtoisista lupauksistaan Herra Paronille, koska hän sanoi haluavansa neuvot...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: