Yliopisto

Yliopisto

Ylioppilaan velvollisuuksista. Pohjalaiselle osakunnalla omistettuja sanoja. Finska Studenten, Helsingfors 1875

Päivämäärä: 
30.5.1875
Tervehdys uusille tulokkaille.   Pohjalaiselle osakunnalle omistettuja sanoja. Ylioppilaaksi tulo on aina täyttänyt entisen koulupojan mielen ilolla, joka on sitä voimakkaampaa ja puhtaampaa, mitä paremmin hän koulusta lähtiessään tuntee, että hän on täyttänyt velvollisuutensa. Siirtymän merkitys on tunnettu ja tunnustettu. Se on siirtymistä pakosta vapauteen. – Koulussa on läksyjen ja kurin pakko, yliopistossa opintojen vapaus, yhtä lailla niiden kohteen valinnan kuin niiden järjestyksen ja ajoituksenkin määräämisessä; samoin siellä voi väljissä rajoissa päättää myös omasta elämäntavastaan...
Paikat: 

Morgonbladet nro 110, 13.5.1876: Puhe syntymäpäivänä 12.5.

Päivämäärä: 
13.5.1876
Hyvät herrat! Minun on esitettävä suuret kiitokseni tästä hyväntahtoisuudesta, jota herrat ovat jälleen minulle osoittaneet. Vain sen pitäisi hiukan huolestuttaa minua, että herrat vaivautuvat niin usein tai että niin usein vaivaan herroja. Kahden syyn perusteella voin kuitenkin suhtautua tähän tyynesti. Minulla on ollut monien vuosien aikana ilo kuulla ylioppilaiden laulua Vilhelmin päivänä. Tämä ilo on tullut osakseni odottamatta, vaikka sen ilmaantumiseen onkin ollut vähäinen menneiltä ajoilta juontuva aiheensa. Toimiessani Kuopiossa koulun rehtorina minulla nimittäin oli tapana kutsua V...
Paikat: 
Asiat: 

Morgonbladet nro 111, 15.5.1876: Puhe ylioppilaiden kevätjuhlassa

Päivämäärä: 
15.5.1876
Hyvä herrasväki! Vaikka olen hieman hämilläni esittäessäni täällä tämän keväisen yhdessäolon aikana muistutuksen talvesta, pyydän kuitenkin nöyrimmästi, että saan täyttää tietyn velvollisuuteni, nimittäin sen – että minun on nöyrästi kiitettävä siitä kunniasta, jonka olen kuullut tänään osakseni tulleen, kun minut on mainittu Runebergin, Lönnrotin ja Cygnaeuksen, näiden isänmaamme suuresti rakastamien miesten ja toki minunkin rakkaiden ystävieni rinnalla. Pyydän nöyrimmästi, että saan ensiksi tämän asian osalta kohdistaa sanani opiskelevalle nuorisolle, että tällä kertaa saan vain kiittää j...
Paikat: 

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö uusien yliopiston opettajien palkkaamisesta, lausunto valtiopäivillä 23.3.1877

Päivämäärä: 
23.3.1877
Herra Snellman: Nyt käsiteltävänä olevan kaltaisten aloitteitten, jotka koskevat uusien valtion virkojen perustamista, katsoisin omasta puolestani joka tapauksessa olevan vähemmän paikallaan. Valtionvarainhallintoa piiritetään riittävästi jo ennestään, ilman että säätyjen tarvitsisi käyttää voimiaan valtion menojen lisäämiseen, nimittäin pysyvien menojen. Juuri niiden lisääminen on aina vaarallista. Mutta sitä paitsi on nähty esimerkkejä aloitteista, sellaisista kuin tämä, jotka ovat yksinkertaisesti olleet anomuksia viran ja palkan saamiseksi tietyille henkilöille. Nyt esillä olevalla aloi...
Henkilöt: 
Paikat: 

Yliopiston ylimääräisistä professuureista, luonnos valtiopäivälausunnoksi

Päivämäärä: 
25.7.1877
Professorinviran täyttäminen on meidän yliopistossamme aina antanut aihetta rettelöihin. Muissa maissa, esimerkiksi Saksassa asia sujuu sinänsä helposti. Hallitus nimittää viranhaltijan eikä siinä tarvita muita koukeroita kuin valittavan suostumus. Tämä vaatii tietyt palkkaedut ja se hallitus, joka voi ja tahtoo maksaa parhaiten, saa yliopistoonsa kuuluisimmat opettajat. Kilpailu panee hallitukset ylittämään toistensa tarjoukset. Ylioppilaathan lähtevät siihen yliopistoon, jolla on etevimmät opettajat. Eikä mikään hallitus halua nähdä yliopistonsa seisovan autiona ja tyhjänä, vaikka hallitu...
Paikat: