Yliopisto

Yliopisto

Litteraturblad nro 4 ja nro 7, huhtikuu ja heinäkuu 1857: Yliopisto ja pääkaupunki

Päivämäärä: 
1.4.1857
Pelkäämme, että monen mielestä tämä kirjoitus vastaa huonosti otsikkoaan. Odotetaan näet ehkä, että tässä kuvaillaan Suomen yliopiston kolmikymmenvuotisen pääkaupunkielämän vaiheita tai vain luodaan katsaus nykypäivän oloihin tässä suhteessa. Mutta sellainen ei kuulu tämän artikkelin eikä tämän lehden ohjelmaan. Voi olla kiintoisaa kuulla yhtä ja toista päiväntapahtumista. Ajattelevan ihmisen on kuitenkin paljon kiinnostavampaa perehtyä johtaviin periaatteisiin. Sillä vain siten voi yleisissä kysymyksissä täysin vakuuttua siitä, miten on oltava, kun taas tieto siitä, miten nykyään on, jättä...
Paikat: 

Osakuntien palauttaminen, lausunto yliopiston konsistorissa 18.11.1857

Päivämäärä: 
18.11.1857
Vaikka opiskelijoiden ryhmittäminen tiedekunnittain on vakaan käsitykseni mukaan periaat­teellisesti edullisempi järjestely kuin perinteinen osakuntajako sekä tieteellisen ja kirjallisen kiinnostuksen virittämisen että ylioppilaskunnan sisäisen kurin kannalta, voitaneen tässä yhteydessä kuitenkin jättää syrjään kaikki perustelut jommankumman järjestelyn suuremmasta suotavuudesta. Esitetyn anomuksen tarkoituksena on kummankin järjestäytymisen tavan säilyttäminen rinnakkaisina määrämuotojen mukaisina laitoksina. Tällainen järjestely näyttää minusta sinänsä ansaitsevan hylkäämisen. Onhan niin ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Erik Rudbeckin lisensiaattityö, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 18.11.1857

Päivämäärä: 
18.11.1857
Lisensiaatin tutkintoa varten esitetyltä opinnäytteeltä ei voida vaatia eikä ole koskaan vaadittu, että siinä pitäisi esittää uusia, omaperäisiä, tieteellisesti hedelmällisiä käsityksiä aiheesta, joka on tarkastelun kohteena. Lisensiaatin opinnäytteeltä voidaan mielestäni vaatia ainoastaan, että kirjoittaja osoittaa siinä kykynsä soveltaa hankkimaansa tietämystä yksittäiseen tapaukseen ja hyväksyttävillä perusteilla osoittaa oikeaksi jokin käsitys ja hylätä vastakkainen kanta vertaillessaan eri tutkijoiden aiheesta esittämiä mielipiteitä. Maisteri Rudbeckin kyseessä oleva opinnäyte vastaa t...
Paikat: 
Asiat: 

Käytännöllinen siveysoppi, siveysopin luentosarjan käsikirjoitus keväällä 1858

Päivämäärä: 
10.1.1858
[1]   Hyvät herrat. – Lähinnä meidän on tarpeen ymmärtää, miten siveellinen subjekti on sama asia kuin oikean olemassaolo hengen objektiivisesti olemassa olevana maailmana. Katsomme ennalta kehittelyä, joka on edessämme. Sanomme: tehtävämme on tarkastella perheen, kansalaisyhteiskunnan, valtion olemusta. Meidän tulee selvittää, mitä tämä kaikki on. Miten tämä selvittely sitten liittyy siveelliseen omaantuntoon, teoreettisen velvollisuusopin esityksemme päätepisteeseen? Voimme vastata lyhyesti: siveellinen omatunto, tarkemmin sanottuna ”subjekti siveellisenä” on tämä objektiivisuus. Sillä mi...
Paikat: 

Gabriel Reinille

Päivämäärä: 
10.5.1858
[1858]   Kelpo Veli!    Suo nyt minulle oikein ystävällisesti anteeksi. Kun oikein ajattelen sitä, että Runeberg nimenomaan asetti ehdoksi vain pienen ryhmän kokoamisen, ja tiedän hänen menettelevän niin oman viihtymisensä takia, minusta tuntuu väärältä kutsua vastoin lupaustani mukaan hänelle etäisempiä tai osaksi vieraitakin henkilöitä kuten C:s, S:s ja W. Tunnustan myös, että taustalla mielessäni on meidän keskustelumme ja halusin käyttää Runebergin täällä oloa hyväkseni selvittääkseni asiat Lillen kanssa, jonka kuten Fr. Cygnaeuksenkin sisällytän joka tapauksessa tähän pieneen seurueese...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Uuden koulujärjestyksen määräykset, lausunto yliopiston konsistorissa 1.6.1858

Päivämäärä: 
1.6.1858
Niin kauan kuin järjestettyä opetusta on ollut olemassa, on kaikissa maissa pidetty alkeisopetuksen osalta itsestään selvänä, että vain aiemmin opetetun aineksen ahkera kertaaminen antaa lujan pohjan tietämyksen kartuttamiselle. Kokeneet pedagogit ovat myös kautta aikojen todistaneet, ettei kertaaminen suinkaan hidasta, vaan päinvastoin nopeuttaa kyseessä olevan oppikurssin läpäisemistä. Niinpä vanhemmassa koulujärjestyksessä teroitettiin selvin sanoin koulujen johtajille ja opettajille heidän velvollisuuttaan järjestää uutterasti kertauksia oppilailleen. Nyt voimassa olevasta lukio- ja kou...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.6.1858
Helsingissä 12.6.1858   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Huhu, jonka mukaan herra vapaaherra Munck on pyytänyt vapautusta varakanslerin virasta, tuottaa tuskallisen yllätyksen jokaiselle yliopiston ystävälle jopa siihen jo pitkään kohdistuneen ahdistavan käsittelyn jälkeenkin. Rohkenen tuskin toivoa jalosukuisen herra kreivin kuuntelevan vähäpätöisiä sanojani. Koska herra kreivi on kuitenkin aiemmin hyväntahtoisesti sallinut minun lähestyä persoonaansa kirjallisesti, pidän velvollisuutenani tämän luvan käyttämistä nyt antaakseni herra kreiville ne tiedot, jotka pystyn antamaan. Siitä saakka, k...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.9.1858
Helsingissä 2.9.1858   Jalosukuinen herra kreivi!    Se, etteivät ne nöyrät rivit, joilla minulla oli viimeksi kunnia lähestyä jalosukuista herra kreiviä, ole herättäneet paheksumista, rohkaisee minua toivomaan, ettei herra kreivi suhtaudu epäsuopeasti siihenkään, mitä otan vapauden tässä kertoa. Yliopistossa on liikkeellä huhu, että rehtorin viran jälleen täyttäessään hallitusvalta valinnee siihen professori Palménin, joka on nyt kolmannella ehdokassijalla. Tuntematta tämän huhun perusteita tiedän kuitenkin, että eräät henkilöt, joiden mielipiteet eivät liene vailla vaikutusta, ovat katson...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltiltä

Päivämäärä: 
16.9.1858
Pietarissa 16./28.9.1858   Suuresti kunnioitettu herra professori    Koska herra professori oli poissa Helsingistä viivähtäessäni siellä lyhyellä käynnillä viime kesänä eikä minulla siis ollut onnea saada tavata herra professoria, kuten olin toivonut, minun on tällä tavalla esitettävä herra professorille kohteliain kiitokseni niistä tiedoista, jotka herra professori on hyväntahtoisesti antanut kahdessa saamassani kirjeessä, ja samalla vakuutettava, että olen herra professorille aina kiitollinen, jos herra professori haluaisi suopeamielisesti ilmoittaa tiedokseni valistuneita käsityksiään ja...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: