Selvitys M. A. Castrénin rintakuvaa varten kerättyjen varojen käytöstä

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.12.1855
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Saadakseen aikaan muistomerkin, joka osoittaisi jälkimaailmalle sen kunnioituksen ja kaipauksen, jota suomalaiset aikalaiset tunsivat M. A. Castrénin muistoa kohtaan, ovat vainajan maanmiehet koonneet rahasumman. Enemmistö on hyväksynyt ehdotuksen, että Castrénin kasvonpiirteet ikuistettaisiin marmoriin, ja maineikas tanskalainen kuvanveistäjä Jerichau on lupautunut veistämään sellaisen rintakuvan niiden Castrénin muotokuvien perusteella, jotka ovat käytettävissä. Kun keräyksellä koottu summa kuitenkin ylittää tähän tarkoitukseen tarvittavan rahamäärän, on ylijäämä ajateltu käyttää yksinkertaisen muistokiven aikaansaamiseen Castrénin haudalle ja suostumusta sen pystyttämiseen on myös pyydetty hänen leskeltään.

Kyseessä olevista varoista luovutetaan täten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 650 hopearuplaa – nöyrästi pyytäen, että seura ottaisi suunnitelman toteuttamisen huolekseen ja antaisi siten hankkeelle sen julkisen tunnustuksen luonteen, joka Castrénin muiston kunnioittamiselle kuuluu, ja että seura samoin ottaisi rintakuvan vastaan omaisuudekseen tuleviin aikoihin säilytettäväksi.

Tähän tarkoitukseen lahjoitettu lisäsumma luovutetaan samoin seuralle heti kun se on saapunut perille. Epäilystäkään ei ole siitä, etteikö kaikkia mahdollisia laskelman ylittäviä kustannuksia kyettäisi maksamaan, sillä suurella edesmenneen ystävien joukolla ei vielä ole ollut tilaisuutta osallistua keräykseen, koska jo lahjoitettua summaa on pidetty tarpeeseen nähden riittävänä.

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: