Kaarle Suuri (Charlemagna)

Kaarle Suuri (Charlemagna)

747–814. Saksalais-roomalainen keisari. Frankkien kuningas 768, langobardien kuningas 774. Keisari 800.

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1859: Muutamia uutisia Italian uusimmasta kirjallisuudesta

Päivämäärä: 
1.7.1859
Emme kirjoita tätä olettaen, että artikkelissa lainattu kirjallisuus saa useita lukijoita. Maan opetus on ennestään niin täyteen lastattu kieliopintoja, että italia jää aina väistämättä sille vieraaksi. Ja vain harvoja ovat ne, jotka koulukurssin suoritettuaan hankkivat tämän kielen taidon, nimittäin ne, jotka pitemmän aikaa oleskelevat Italiassa tai jotka päättäväisemmin ryhtyvät opiskelemaan kansalliskirjallisuuksia. Eipä silti etteikö myös Italian tieteellinen kirjallisuus olisi melko runsasta ja sen osittainen tunteminen myös tarpeellista. Mutta sen parhaan osan voi oppia toisen käden k...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1861: 61038 Ruotsalaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.6.1861
Menskliga utvecklingens historia. Öfversigt af N. Ignell. 4:e delen. 1:a afdelningen [N. I., Ihmiskunnan kehityksen historia. 4. osa, 1. nide]. Tma 1860.   Tämä osa ja nide käsittelee aikaa Länsi-Rooman valtakunnan tuhosta Kaarle Suureen. Nämä kolme vuosisataa ovat vaihe, joka ei kulttuurihistorian näkökulmasta näytä kovin mielenkiintoiselta. Uudet kansat tuhoavat Roomalle kuuluneiden maiden kaupunkien, kylien ja väestön myötä antiikin sivistyksen jäännökset, eikä niillä ole vielä itsellään omaa kulttuuria, jolla se olisi voitu korvata. Tunnetusti ne olivat jo enimmäkseen kääntyneet kristin...
Paikat: 

Valtio-opin luentosarjan käsikirjoitus, kevätlukukausi 1863

Päivämäärä: 
2.1.1863
Valtio-oppi. Kevätlukukausi 1863. 1–5   Hyvät herrat. Pahoillani aloituksen viivästymisestä. Herrat tietävät: aiemmin ei näin ole käynyt. Esteenä toinen kirjallinen työ. Valitettavasti myöskin keskeytynyt. Halunnut kuitenkin aloittaa. Halunnut tehdä tämän luentosarjan esitystavaltaan populaariksi. Muistuttanut, että tämän ei pidä tarkoittaa pelkkää resoneeraamista. Käsitteiden selvittämisen ja niiden yhteyden kaikki merkitys ja hyöty. Olisi mielellään toivonut suurempaa kuulijakuntaa. Ei vain kuulustelun vuoksi – vaan kiinnostuksesta saada varmaa vakaumusta siihen elämään, johon jokainen on...
Paikat: 
Asiat: 

Litteraturblad nro 8, elokuu 1863: Perheen merkitys historiassa

Päivämäärä: 
1.8.1863
Minun on lunastettava eräs antamani lupaus ja siksi rohkenen pyytää arvon yleisön huomiota. Olen vakuuttunut siitä, että mahdollisuus antaa hätääkärsiville ropo tuottaa kuitenkin jokaiselle läsnäolijalle tyydytyksen, jonka vuoksi myös tämä esitelmä voi toivoa suopeaa vastaanottoa. Koska olen valinnut sen aiheeksi perheen merkityksen historiassa, niin aiheen pitäisi ainakin olla yleisesti kiinnostava. Mutta vaatii aina oman pienen ponnistuksensa, kun koettaa saattaa selkeästi tietoiseksi myös sellaisia asioita, jotka tunne tavoittaa varmimmin. Siksi minun on pyydettävä arvoisilta kuulijoilta...
Paikat: