Senaattori

Senaattori

Lahjoitustilojen lunastaminen Johanneksen ja Koiviston pitäjissä, lausunto senaatin talousosastossa 28.10.1863

Päivämäärä: 
28.10.1863
Kun senaattori Snellman, joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – halusi, ennen kuin asiassa enempää tehdään, kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä niin pian kuin mahdollista, ja tarvittavassa määrin salaisesti, laadituttamaan luettelon niistä tiloista, jotka mainitulla tavalla ovat huutokaupassa siirtyneet pois hakijoiden hallusta, niin että siinä mainitaan huutokauppahinnat, ja samoin niistä tiloista, joiden mahdollisesti voidaan vielä olettaa joutuvan pois nykyisiltä haltijoiltaan kruunulle maksettavan lunastusrahan puutteessa, sekä myös selvittämään, missä määrin a...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.10.1863
Helsingissä 30.10.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Nöyrin kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin tiedonannosta tämän kuun 15. päivältä. Sisältö vahvistaa sen toki ennestään tietämäni asian, ettei pidä uskoa mitään, mitä tässä kaupungissa kertoillaan. Korjatakseni aiemman laiminlyöntini minulla on kunnia lisätä onnitteluni siitä huomionosoituksesta, jonka Herra Kreivi on saanut vastaanottaa. Miten harvinaislaatuinen se onkin, se on kuitenkin vähäpätöinen asia verrattuna Herra Kreivin ansioihin isänmaan hyväksi työssä valtiopäivien ja valtaistuinpuheen aikaansaamiseksi. Näyttääpä näiden va...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Muistio venäläis-suomalaisista kauppaedustajista, konsepti

Päivämäärä: 
1.11.1863
1. Erityisiä venäläis-suomalaisia konsuleita otetaan palvelukseen seuraavilla ulkomaanpaikkakunnilla: a) Venäjän ulkoministeriö valitsee ja nimittää keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan esityksestä, b) ovat ulkoministeriön määräysvallan ja valvonnan alaiset kaikilta niiltä osin kuin ministeriö määrää, lähinnä suurlähettilään alaisina, c) saavat palkkaa Suomen valtion varoista ja ovat siksi myös valtiovaraintoimituskunnan alaiset kaiken sen suhteen, mikä koskee Suomen kauppaa ja merenkulkua, d) kantavat konsulaattimaksuja suomalaisilta laivoilta, mutta ovat velvoitettuja suoritt...

Säätyjen valtiovarainvaliokunnan oikeudesta asiakirjoihin, lausunto senaatin täysistunnossa 2.11.1863

Päivämäärä: 
2.11.1863
Kun edellä käsitellyt pöytäkirjanotteet ja kirjelmät oli luettu ääneen, lausui senaattori Snellman – että senaattori, nojaten 21. elokuuta 1772 annetun hallitusmuodon 50. pykälään, joka selvästi tarkoitti valtion varojen käyttöä valtiopäivien välillä, ja kiinnittäen huomiota Hänen Majesteettinsa Keisarin maan säädyille nyt meneillään olevien valtiopäivien avajaisissa pitämässään armollisessa valtaistuinpuheessaan antamiin julistuksiin sekä säädyille annettuihin esityksiin, halusi omasta puolestaan sallia, että valtiovarainvaliokunnan edellä mainitulla tavalla pyytämät asiakirjat sille luovu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
26.10.1863
Pietari 26.10./7.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Mikäli maan etujen mukaista on suomalaisten virkamiesten nimittäminen Venäjän konsulaatteihin sellaisiin paikkoihin, joissa kauppasuhteemme tarvitsevat välitöntä suojelua, ei mielestäni pitäisi viivytellä tällaisen viran anomista konsuli Boismanille, joka menettää vuodenvaihteen jälkeen paikkansa Algerissa ja jonka paluu ulkoministeriön palvelukseen saattanee olla sen jälkeen vaikeaa. Jos Helsingin kauppiaskunta voitaisiin saada anomusten esittämisinnon vielä vallitessa anomaan edellä viitattua toimenpidettä ja anomus saap...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
7.11.1863
Oulussa 7.11.1863   Suuresti ja Korkeasti kunnioitettu Herra Senaattori!    Tämän päivän postissa lähtee – luultavasti odottamaton – ehdotus määrärahojen saamisesta säätyjen myötävaikutuksella tai ilman sitä, ei rautateitä eikä kanavia varten, niin rohkeita emme uskalla vielä olla, vaan tavallisten maanteiden rakentamiseen. – Luettuaan ehdotuksen läpi Herra Senaattori ei voine kiistää tämän nöyrän pyynnön kohtuullisuutta, ja sen puolesta puhuu vielä muuan syy, jota ei siinä ole suoranaisesti osoitettu. Tarkoitan sitä, että teiden rakentaminen edistää monien muiden hyötyjen ohella maan ottam...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
14.11.1863
Helsinki 14.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on jälleen suuri ilo kiittää kunnioittavimmin Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeestä lokakuun 24. päivältä. Havaitsen siitä, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi suhtaudu torjuvasti ehdotukseen, että senaatille annettaisiin lupa pyrkiä saamaan aikaan sellaisia sovitteluja säätyjen päätöksiin, joita voidaan pitää välttämättöminä näiden saattamiseksi lain muotoon. Toimeen ei voida kuitenkaan ryhtyä ilman säätyjen suostumusta. Se pitäisi tästä syystä ottaa ensin puheeksi senaatin istunnossa, ja olen ottanut vapauden huolehtia siitä, että näi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.11.1863
Pietarissa 6./18.11.1863   [ranskaksi] Herra Senaattori    Aloitan kirjeeni pyytämällä Teitä suomaan suopeasti anteeksi sen, että kirjoitan Teille kielellä, joka ei ole omamme, mutta viidenkymmenenkahdeksan vuoden tottumuksen ansiosta sen käyttö on minulle helpompaa, ja kun on kirjeenvaihdossa Teidän kaltaisenne henkilön kanssa, haluaa antaa kynänsä luistaa sanoja etsiskelemättä. Minulla on ollut kunnia saada kaksi kirjettänne lokakuun 30. ja tämän kuun 14. päivältä ja olen Teille hyvin kiitollinen niistä yksityiskohtaisista tiedoista, jotka olette hyväntahtoisesti niissä minulle antanut. –...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1863
Helsingissä 21.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Olen juuri saanut Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeen 18. päivältä, mistä kunniasta esitän kunnioittavan kiitokseni. Jumalan tähden, ei rajoituksia siihen, mitä painovapauslaista annetaan säätyjen käsiteltäväksi. Siitä seuraa sota elämästä ja kuolemasta, ja siinä kaikki – kaikki ovat mukana yhtenä miehenä. Rajoitukset tässä asiassa vievät aseet järkevämpien käsistä. Pyydän nöyrimmästi myönteistä ja pikaista vastausta talonpoikaissäädyn alamaiseen anomukseen palkkioiden ennakoista. Jalosukuinen Herra Kreivi, suokaa hyväntahtoisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: