Senaattori

Senaattori

Robert Wilhelm Ekmanille

Päivämäärä: 
30.8.1863
Helsingissä 30.8.1863   Suuresti Kunnioitettu Herra Hovimaalari!    Senaatin jäsenten neuvoteltua keskenään minulla on heiltä saamani tehtävän mukaisesti kunnia lähestyä Herra Hovimaalaria näiden rivien välityksellä. Kyseessä on esiin nostettu ajatus valtiopäiviä esittävän maalauksen aikaansaamisesta edessä olevien merkittävien valtiopäivien muistoksi. Vielä ei tiedetä, maksavatko säädyt sen. Ollaan sitä mieltä, että tähän on varauduttava tilaamalla teos senaatin laskuun. Ensimmäisen tärkeän seikan, sen haluaako Herra Hovimaalari käyttää suuren kykynsä tähän työhön, havaitsen tiedokseni hyv...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Fredrik Hackmanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1863
Kauppaneuvos J. F. Hackman Viipuri   Suullisen keskustelumme perusteella otan vapauden pyytää, että suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos suvaitsisi ystävällisesti ilmoittaa minulle sähkeitse: kuinka suuren summan arvosta Venäjän valtion obligaatioita, pääoma ja korko yhteenlaskettuna, voitaisiin Viipurissa lainata Suomen valtionkassan lukuun, sekä mihin lainasarjoihin obligaatiot kuuluvat. Ehdot ovat: määräaika 2 ½ vuotta; korko 6 % vuodessa, ja se maksetaan vuosittain sekä lunastuksen yhteydessä. Lainanantajat voinevat myös laskea obligaatioille 1 % korkeamman kurssin kuin tänään Pieta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suunnitelma rahauudistusta koskeviin neuvotteluihin, elokuu 1863

Päivämäärä: 
31.8.1863
Valtiovarainministeri sanoo: Te voitte odottaa tammikuuhun 1864, jolloin Venäjän seteli on nimellisarvossaan. Vastaamme: Kyllä, annamme mielellämme hopeanvaihdon odottaa tammikuuhun. Mutta me emme halua eikä meidän pidä odottaa päivääkään Hypoteekkiyhdistyksen lainan hankkimisessa eli köyhtyneiden talonpoikiemme auttamisessa. He ovat katojen seurauksena joutuneet ottamaan velkaa.   Valtiovarainministeri kuuluu sanoneen: Venäjän kruunu tulee rahauudistuksen seurauksena kärsimään tappiota Suomessa tapahtuvissa maksuissaan. Asia ei tule olemaan näin eikä voikaan olla: Venäjän seteli tulee olem...
Paikat: 

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

Päivämäärä: 
31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja kenraalikuvernöörin kirjelmästä liitteenä.   Ehdotettu että pankki muuntaa talletuksen ensi sijassa venäläisiksi valtionlainan obligaatioiksi; että se, saadakseen varmasti korkoa 5 1/4 %, saa laskea liikkeelle seteleitä neljäsosaan talletuksen arvosta. Huomautus. Koko esityksen tarkoitus on saada valuuttaa p...

Säädyille annettu selonteko valtionlainasta, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1863
Kun maan pohjoisosissa sattui viime vuoden heinäkuussa vaikeita katoja, joita seurasivat useat vähemmän tuhoisat aina elokuun 10. päivään asti, tuli pohjoisten läänien kuvernööreiltä kertomuksia hallan aiheuttamasta hävityksestä ja vuodentulon laadusta. Ne antoivat aiheen odottaa näillä maamme seuduilla uutta katovuotta. Näitä uhkaavia näkymiä ylläpiti kylmänä ja sateisena jatkunut sää, jonka vallitessa vilja kypsyi pelloilla niin hitaasti, että oli pelättävissä, että se tuskin maamme eteläisessäkään osassa ehtisi välttämään elokuun lopussa säännöllisesti esiintyviä halloja. Vuoden 1862 ank...
Paikat: 

Kertomus toimenpiteistä Suomen rahaoloja koskevien säännösten laatimiseksi, konsepti

Päivämäärä: 
1.9.1863
Nämä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset määräykset on voitu panna toimeen vain sikäli, että viimeksi mainitut 1 ja 3 markan setelit on vaihtorahan puutteen helpottamiseksi saatettu kiertoon, ja niitä oli kierrossa 31. elokuuta 1863 yhteensä 3 630 980 markkaa. Sen sijaan ei armollista säädöstä hopea- ja kuparirahasta ole voitu panna toimeen, ennen kuin pankille on tullut mahdolliseksi lunastaa setelirahansa ehdoitta nimellisarvoonsa metallirahana. Tämän seurauksena on Suomen Pankki mainitusta päivästä lähtien alkanut laskea liikkeelle mainittua setelirahaa, kun taas vanhempia tall...
Henkilöt: 
Paikat: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
2.9.1863
Turussa 2.9.1863   Senaattori ja Ritari Suuresti kunnioitettu Herra Joh. Vilh. Snellman Helsinki    Sen johdosta, että Herra Senaattori oli kirjeessään elokuun 26. päivältä tiedustellut, ovatko Venäjän valtion obligaatioiden haltijat halukkaita siirtämään ne Suomen Valtiokonttorille 6 %:n korolla, minulla oli kunnia sähköttää: ”Tarkkojen tutkimusten perusteella päätynyt varmuuteen ettei Turussa ole Venäjän obligaatioita.” Herra paroni Boye ei ollut silloin kaupungissa. Maaseudulta palattuaan hän on myöhemmin lähettänyt minulle oheen liitetyn kirjelapun. Mutta koska hän saa korkoa 100 ruplas...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: