Nikolai I

Nikolai I

1796–1855. Venäjän keisari, Suomen suuriruhtinas 1825–55.

Saima nro 50, 19.12.1846

Päivämäärä: 
19.12.1846
Uutisia Allm. Tidningissä on jopa uutisia ”Saksasta”. Preussissa myös tiukasti kirkolliset ovat taipuvaisia luopumaan valtiokirkosta. Ei-kirkolliset ovat tunnetusti samaa mieltä. Siitä seuraa, että valtiokirkon kannalla ovat enää kohtalaisesti ja lievästi kirkolliset, siis yleensä kirkosta piittaamattomat. Königsbergissä valmistaudutaan vaatimaan seuraavilla maapäivillä jälleen perustuslakia, painovapautta jne. Naumburgissa kaikkea tätä pidetään turhana ja päätetään olla lähettämättä edustajia maapäiville. Berliinissä ollaan oikein hyväntahtoisia – Muuan määräys on kieltänyt naisia Königsbe...
Paikat: 

Prokuraattorille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1846
[vuoden 1846 lopussa] Minun on pakko jälleen valittaa Jalosukuiselle Hra Prokuraattorille, Salaneuvokselle ja Ritarille, joka toimii Hallitsijan kaikkein armollisimmin nimittämänä maan lakien ja laillisten menettelytapojen oikean noudattamisen valvojana, siitä yhä jatkuvasta laittomasta menettelystä, johon ryhtymistä Kuopion läänin kuvernööri, jalosukuinen Adolf Ramsay on pitänyt sopivana toimiessaan julkaisemani sanomalehden Saiman sensorina. Minun on pakko näin toimia, koska kukaan kansalainen ei saa välinpitämättömästi seurata sivusta lain selvää rikkomista, koska sananvapaus on niin pyh...

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1848: Suomalaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1848
Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi 3, Helsingissä 1847 (15 hopeakop.). Suomen Suuriruhtinanmaan nykynen tilasto. Yritys Alkeis- ja Rahvaan-Kouluin tarpeeksi. Helsingisä 1848.   Vaikka sen lämpimän suhtautumisen suomen kieleen ja kirjallisuuteen, joka on käynyt ilmi nuoremman sukupolven keskuudessa, voitaisiinkin ajatella olevan ohimenevää, kuten moni on ennustanut ja toivonut, se on kuitenkin Jumalan kiitos jo saanut aikaan hengentuotteita, joista monet lienevät sinänsä vähäisiä, mutta yhteen koottuina niin voimakkaita, että ne voivat vuosikymmeniä pitää yllä kansallisen kirjallisuuden tuleva...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
1.12.1848
[joulukuussa] 1848   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Se hyväntahtoisuus, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut ilmaista asioitteni menestymistä kohtaan, rohkaisee minua anomaan nöyrästi Herra Kreiviltä edelleenkin suosiollista suhtautumista. Saamani tieto, että Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori on asettanut minut ensimmäiselle sijalle ehdokkaaksi avoinna olevaan filosofian professorin virkaan, antaa minulle aiheen uskoa, että Hänen Majesteettinsa Keisari ja Yliopiston Korkea-arvoinen Kansleri voisivat Armollisesti kiinnittää jonkin verran huomiota tähän suositukseen. Kun kuitenkin ylei...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Elis Malmströmille

Päivämäärä: 
27.2.1849
27.2.1849   Kunnioitettu Veli!    Suo anteeksi, että olen jättänyt Sinut näin pitkäksi aikaa ilman mitään tietoja. Kun tämä kirje nyt saapuu perille, aika, jonka kuluessa olisin voinut vapaasti päättää hakemuksestani, lienee jo päättynyt. Minun on joka tapauksessa annettava asian mennä niin kuin se menee, ja toivon vain, että jättäessäsi hakemuksen olit varma siitä, että se voidaan nykyisessä kunnossaan ottaa huomioon. Jos se seikka, että olen täällä virassa hakemuksen sisäänjättöhetkellä, olisi hakemuksen huomioonottamisen este, pyydän Sinua ystävällisesti vetämään sen pois ennen kuin asia...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Pöytäkirja Kuopion tyttökoulun hallituksen kokouksesta 2.5.1849

Päivämäärä: 
2.5.1849
Pöytäkirja Kuopion tyttökoulun hallituksen kokouksesta 2. toukokuuta 1849. Läsnä: Puheenjohtaja, Rva Heintzii, sekä jäsenet: Neidit Ehrström, Aspelund, Nordenstreng, Kellgren, Ahnger, Schmidt, ja Wiik. Pöytäkirjan allekirjoittanut, koulun hallinnon sihteeri. § 1. Puheenjohtaja ilmoitti, että Hra Längmanin lahjoittamat varat ovat nyt korkoineen kasvaneet 560 ruplaksi hopeassa, että ne pian kasvaisivat edelleen ensimmäistä vuonna kankaita varten varatulla 100 ruplalla, sekä että Hra Snellman on kertonut, että Hra Längman on myös määrännyt maksettavaksi loput mainittua tarkoitusta varten määrä...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 295, 18.12.1861: Selitys

Päivämäärä: 
18.12.1861
Koska Finlands Allmänna Tidning on useissa numeroissaan esittänyt erilaisia tuomioita Litteraturbladetista ja sen julkaisijasta, suotaneen tilaa myös seuraavalle. Pyydän sitä nöyrimmin, koska Litteraturbladetissa selitys tavoittaa niin harvan lukijan. Pyydän myös anteeksi tämän selityksen laveutta. Todistaa ei voi yhtä vähillä sanoilla kuin ilman todisteita voi tuomita ja kirota. Mainitut tuomiot koskevat etupäässä Helsingfors Tidningarin ja Litteraturbladetin välistä kiistaa. Tämä kiista ei ole ollut todistelua erilaisten mielipiteiden puolesta ja niitä vastaan. Helsingfors Tidningar on to...
Paikat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1862: Lehden lukijoille

Päivämäärä: 
2.1.1862
Lehden kunnioitetut lukijat tietävät, ettemme ole koskaan puolustautuneet mitään tämän lehden kirjallista arvoa koskevaa arviointia vastaan. Tämä on johtunut periaatteesta, koska mielestämme kirjailija toimii sekä epäasiallisesti että naurettavasti, jos hän istuutuu todistelemaan oman neroutensa tuotteiden ansioita. Samoin kuin olemme jättäneet tuollaiset arvioinnit omaan arvoonsa olemme myös enimmäkseen olleet piittaamatta siitä, että maassa on olemassa sanomalehdistö. Jos lukija suvaitsee vilkaista menneiden vuosikertojen sisällysluetteloita, hän voi vakuuttua tästä. Hän havaitsee, että o...
Paikat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1862: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
2.5.1862
H. G. Porthans skrifter. 2:a delen [H. G. P:n teokset 2]. H:ki 1862.   Tämä Suom. Kirjallisuuden Seuran kustannuksella julkaistun laitoksen toinen osa sisältää Chronicon Episcoporumin [Suomen piispain kronikan] jatko- ja päätösosan. Edellisessä osassa käsiteltiin aika maan ensimmäisestä valloituksesta vuoteen 1412 eli Henrik-piispasta Turun 16. piispan Bero II:n kuolemaan; toinen osa jatkuu vuoteen 1576 ja kattaa seuraavien yhdentoista piispan virkakaudet. Mikael Agricola on kahdeskymmeneskuudes, ja hänen aikaansa asti Porthanilla on ollut Juustenin niukkasanainen kronikka runsaiden huomaut...
Paikat: