Suomen kieli

Suomen kieli

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
4.7.1863
Helsingissä 4.7.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Esitän nöyrän kiitokseni kunnianarvoisasta kirjeestä kesäkuun 18. päivältä ja pyydän saada tehdä seuraavan ehdotuksen Jalosukuisen Herra Kreivin hyväntahtoisesti harkittavaksi. Pidetään täysin varmana, että Hänen Majesteettinsa Keisari saapuu Suomeen tämän kuun aikana. On aina toivottavaa, että tällaisen vierailun merkitystä korostetaan jollakin maalle suodulla armonosoituksella. Voitaneen lisätä: me olemme tottuneetkin siihen. Rohkenen tästä syystä esittää harkittavaksi kahta sellaista. Molemmat koskevat väestön suurta enemmistöä, jonka ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
11.7.1863
Pietari 11.7.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Saanemme pian tilaisuuden keskustella suullisesti sekä valtaistuinpuheessa ilmoitettavasta myöntymyksestä että suomen kielen kysymystä koskevasta ehdotuksesta, jota asiaa kohtaan Keisari on aina osoittanut suurta suopeutta. Kreivi Armfelt ja minä olemme saaneet käskyn lähteä Suomeen Hänen Majesteettinsa vieraillessa siellä aivan pian. Asia on täällä valmisteilla ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Täydellisimmin kunnioittaen minulla on kunnia olla edelleenkin Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Em. Stjernwa...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
21.7.1863
21.7.1863   Hyvä Veli.    Onko virkapukusi valmis keisarin saapumiseen mennessä? Jos hän viipyy päivän, hän käy luultavasti yliopistossa tai ottaa vastaan kävijöitä. Minulla on kuitenkin omat aivoitukseni. Kenraalikuvernööri järjestää vastaanoton, ja aion avoimesti kehottaa häntä muistamaan Ahlqvistin ja Sinun kutsumisesi sinne. Jos vain käy päinsä – yritän myös järjestää siellä teidän esittelemisenne keisarille. Tämä ei tietenkään tapahdu kunnian kasvattamiseksi eikä huvin vuoksi, vaan politiikan takia. Toivon, että suomen kielelle koituu jotakin hyvää keisarin matkasta. Teidän järkipuheen...

Suomen kielen käyttöönotto maan oikeusistuimessa ja virastoissa, lausunto senaatin täysistunnossa 30.11.1863

Päivämäärä: 
30.11.1863
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja omasta puolestaan katsoi, että keisarillisen senaatin olisi otettava asia nyt lopulliseen käsittelyyn, ryhtymättä mihinkään välitoimiin. Senaattori lisäsi, että olisi surkeaa, jos tällaisen koko maan kannalta niin tärkeän kysymyksen ratkaisu edelleenkin lykkääntyisi, jotta mainitun ehdotuksen johdosta kuultaisiin erinäisiä virastoja ja viranomaisia. Ne ovat jo ilmaisseet mielipiteensä lausunnoissa, jotka ne ovat antaneet tarkoitusta varten armollisimmin asetetun komitean asiaa koskevasta lausunnosta...
Paikat: 

Suomen kielen käyttö virastoissa ja tuomioistuimissa, lausunto senaatin täysistunnossa 11.5.1864

Päivämäärä: 
11.5.1864
Senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon: Kun Hänen Majesteettinsa Keisari asetuksella elokuun 1. päivänä 1863 oli ilmoittanut armollisen päätöksensä raivata pois se epäoikeudenmukaisuus, josta kahdeksan kymmenesosaa maan väestöstä on vuosisatojen ajan kärsinyt, nimittäin että maan tuomioistuimet ja muut julkiset viranomaiset kaikissa toimipaikoissaan ovat käyttäneet tälle väestölle vierasta kieltä, jota he eivät ymmärrä, ja että myöskin alioikeuksissa ovat asioitten suullista käsittelyä johtaneet tuomarit, joitten taidot tuon väestön omassa kielessä ovat varsin yleisesti olleet vähäis...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
3.9.1864
Helsingissä 3.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Otan vapauden lähettää Herra Kreivin suopeamielisesti harkittavaksi oheisen nöyrän ehdotuksen. Kyseessä on niin tärkeä asia, että olen pitänyt velvollisuutenani korjata laiminlyöntini asian hoitamisessa virallista tietä. Mikäli Herra Kreivi suopeamielisesti hyväksyisi ehdotuksen, sen esittämistä Hänen Majesteetilleen voitaisiin toki perustella Euroopassa päivittäin yhä vaikeutuvalla rahatilanteella ja sillä varmalla ennakkotiedolla, ettei senaattikaan puolla valtionlainaa – jolloin on välttämätöntä ajatella sellaisia ratkaisuja, joiden av...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.9.1864
Loviisassa 3./15.9.1864   Kunnianarvoisa Herra Senaattori!    Olen saanut Herra Senaattorin tämän kuun 3. päivän kirjeen mukana lähettämän ehdotuksen ja minulla on sen johdosta kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, ettei tässä kysymyksessä voida tehdä mitään ennen Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluuta ulkomaanmatkaltaan. Mutta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluun jälkeen, mikä tapahtunee ensi lokakuun alussa, esittelen Herra Senaattorin ehdotuksen sekä ne motiivit, jotka Herra Senaattori on edellä mainitussa kirjeessä tuonut esiin, mikäli Hänen Majesteettinsa ei kysymyksen esittäm...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
26.9.1864
H:ki 26.9.1864   Rakas Veli!    Olen aikanaan saanut ystävälliset kirjeesi elokuun 10. ja 24. päivältä sekä niitä ennen saapuneen kirjeen kruununmetsien tukkien myynnistä. Toivon, että titulus Biesen anomus on hyväksytty niin nopeasti kuin on ollut mahdollista, vaikka ollessani silloin lomalla maaseudulla minulla ei ollut vaikutusta ratkaisuun. Muuten on valitettavaa, ettei kauppakoulun opettajaksi ole voitu palkata oman maan miestä. Suomenkielisellä väestöllä on oikeus vaatia opetusta ainakin teollisuuden, kaupan ja merenkulun aloilla; ja jos missään niin juuri Oulussa toki pitäisi yrittää...
Paikat: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle

Päivämäärä: 
2.11.1864
Helsinki, 2.11.1864   Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle Helsingissä    Kun täkäläiselle Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle on armollisesti myönnetty korkeintaan viidentuhannen ruplan eli kahdenkymmenentuhannen markan avustus täydellisen oikeustieteellisen käsikirjan toimittamiseksi uutena suomenkielisenä käännöksenä, on seura keisarilliselle senaatille antamassaan kirjelmässä, samalla kun se on ilmoittanut, että rovasti Gustaf Cannelin on nyttemmin kääntänyt itse lakikirjan kyseiselle kielelle, ja että seura on halukas painattamaan käännöksestä kuudensadan kappaleen painoksen, jotta se, ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.11.1864
Pietarissa 8.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Kun Suomen asiain komitealla on äskettäin ollut Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisesta käskystä tarkastettavanaan keisarillisen Suomen senaatin viime toukokuun 11. päivänä alamaisessa kirjelmässään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi lähettämä ehdotus määräykseksi, joka sisältää ohjeita suomen kielen ottamisesta käyttöön maan tuomioistuimissa ja virastoissa, komitea on hankkinut tiedot siitä, että sekä niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden lausuntoa asiasta on pyydetty, että senaatissa o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: